Som varslet i et ekstra TR-nyhedsbrev 6. september afvikler KL og HK Kommunal sidst i november temadage, der retter sig mod kommunale ledere, HR og HK-tillidsrepræsentanter.

Der vil være oplæg om lønstatistik, kønsskævheder og input til konstruktive, lokale lønforhandlinger. Arrangementet er gratis for målgruppen. Der opfordres til, at man tilmelder sig som ”forhandlings-par”, dvs. leder/HR og HK-tillidsrepræsentant.

Tilmeldingsfristen er 4. november 2019, og tilmelding sker ved at sende en mail til RUMN@kl.dk med oplysning om navne, arbejdsplads og stillinger/tillidshverv.

Læs mere om program og praktiske oplysninger i dette dokument (pdf).