Følgende vilkår gælder for økonomisk tilskud fra DL-F:

 

 1. Medlemmer af DL-F kan ved arbejdsrelaterede ophold og konferencer i ind- og udlandet bevilges støtte til udgifter på op til 6000 kr.

  Forudsætninger:

  1. Ved ansøgning fra grupper/samme arbejdsplads tildeles samme tilskud 6000 kr., som en gruppetildeling.
  2. En forudsætning for tilskud er, at medlemmet/gruppen efterfølgende på egen hånd skriver en artikel til fagbladet LABORANTEN, svarende til to-tre sider incl. fotos.
  3. Der afsættes en årlig pulje, besluttet af DL-F bestyrelsen ved budgetfastlæggelse, som uddeles efter først-til-mølle princippet.

   

 2. Støtte til efteruddannelse for ledige medlemmer 6000 kr. – kontakt DL-F sekretariatet, dlf@hk.dk, for oplysninger om yderligere betingelser og ansøgningsskema.

  Forudsætning:

  1. Der afsættes en årlig pulje, besluttet af DL-F bestyrelsen ved budgetfastlæggelse, som uddeles efter først-til-mølle princippet.

   

 3. Tilskud til studieture/ekskursioner (hvor det er laborantskolerne, der arrangerer studieturene) med 100 kr. pr. medlem pr. overnatning.

  Forudsætning:

  1. Der afsættes en årlig pulje, besluttet af DL-F bestyrelsen ved budgetfastlæggelse, som uddeles efter først-til-mølle princippet.

   

 4. Tilskud til andre formål kan tildeles, såfremt sekretariatet i samarbejde med DL-F formandskabet finder formålet fagrelevant og af interesse for medlemmerne.

Forudsætning:

 1. Henvendelse og ansøgning sendes skriftligt til DL-F, der derefter vurderer sagen individuelt fra gang til gang.