Bekymret medarbejder

En leder, der ikke viser tillid eller er uklar, skaber utryghed blandt medarbejderne. Foto: Colourbox

Det store flertal af privatansatte HK’ere - 65 % - oplever heldigvis, at de i meget høj eller i høj grad har et godt fællesskab på arbejdspladsen. Men hver femte er i tvivl. 13 % oplever det kun i mindre grad. Og 1 % mener slet ikke, at der er noget fællesskab på arbejdspladsen, viser en undersøgelse blandt 1.324 medlemmer, som Epinon har lavet for HK Privat.

Når de medlemmer, der må klare sig uden et stærkt fællesskab, skal pege på en forklaring, så peger pilen især i én retning: Chefgangene. 7 ud af 10 noterer ledelsen som forklaring på det manglende eller begrænsede fællesskab. Og det kommer slet ikke bag på Mette Mogensen, der er adjunkt og ph.d. ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School:

- Vi ved, at ledelsen har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø generelt. Ledelsen skal både skabe rammer for opgaveløsningen og fællesskabet. Når medarbejderne oplever, at ledelsen er årsag til et svagt fællesskab, så kan det være udtryk for, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at styrke arbejdspladsens indbyrdes tillid, den oplevede retfærdighed og det generelle samarbejdsklima, siger Mette Mogensen og fortsætter:

- Ledelsen har både en stor betydning og et særligt ansvar for at gå forrest, når det handler om at skabe et godt arbejdsfællesskab.

For de medlemmer, som ikke oplever et fællesskab på deres arbejdsplads, har det ret store konsekvenser. 4 ud af 10 svarer, at de overvejer at forlade arbejdspladsen af den grund.

Fællesskabsfølelsen er helt essentiel for os alle
En høj grad af fællesskab på arbejdspladsen er til stor gavn for virksomheden, slår flere eksperter fast.

- Det er noget helt grundlæggende menneskeligt, at vi har brug for at indgå i fællesskaber. Man kan måle, at der hormonelt skabes glæde ved at indgå i fysisk interaktion med andre mennesker. Omvendt er noget af det sværeste for os som mennesker at føle os ekskluderet af et fællesskab, siger Mette Thingstrup.

Hun er erhvervspsykolog og har blandt andet specialiseret sig i at udvikle bæredygtige fællesskaber på arbejdspladser.

- Vi har op igennem 00’erne haft stort fokus på individualisering og selvrealisering. Det er der ikke i sig selv noget forkert i. Men det har betydet, at man blandt andet på arbejdspladserne i lidt for høj grad har vendt ryggen til værdien af at gøre det sammen i fællesskab. Men det er der heldigvis flere og flere, som er optaget af.

Fællesskab gør os produktive
Fællesskab gør os altså glade. Og glade medarbejdere er gode medarbejdere. Den erkendelse er langt fra ny, forklarer Mette Mogensen, der er adjunkt og ph.d. ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School.

Første gang, nogle så nærmere på det, var i industrisamfundet i USA i 1920’erne. Her var man meget optaget af, hvilke knapper, man skulle trykke på for at øge de ansattes produktivitet. Og man fandt frem til, at det ikke kun handlede om belysning, pauser og arbejdstempo.

- Efter en lang række forsøg konkluderede man allerede dengang, at sociale relationer og interaktion medarbejderne imellem - og med lederen - havde stor betydning for produktiviteten. Den bare steg og steg, når de sociale relationer blev styrket, fortæller Mette Mogensen.

Top 3 årsager til manglende fællesskab på arbejdspladsen

1. Ledelsen

2. At der er kolleger, som ikke bidrager til samarbejdet

3. At vi er for få på arbejdspladsen

Kilde: Epinons-undersøgelse blandt 1.324 privatansatte HK-medlemmer lavet for HK Privat.

Fraværet af fællesskab på arbejdspladsen betyder

1. Der snakkes bag om ryggen på hinanden

2. Jeg overvejer at skifte job eller stoppe

3. At vi ikke dækker ind for hinanden ved travlhed

4. At vi er mindre effektive, end vi kunne være

5. Stort sygefravær

Kilde: Epinons-undersøgelse blandt 1.324 privatansatte HK-medlemmer lavet for HK Privat.

Det allervigtigste for godt fællesskab

1. Kollegerne

2. Samarbejde/holdindsats

3. Socialt samvær

4. Faglig sparring

5. Fælles mål/visioner/projekter

Kilde: Epinons-undersøgelse blandt 1.324 privatansatte HK-medlemmer lavet for HK Privat.

Hvor vigtigt er fællesskab?

For 8 ud af 10 HK Privat-medlemmer er et godt fællesskab vigtigt eller meget vigtigt for deres lyst til at blive på arbejdspladsen, viser en Epinons-undersøgelse blandt 1.324 privatansatte HK-medlemmer, som er lavet for HK Privat.