- Kampagnen, og det nye spil, skal hjælpe med at sætte fokus på, hvordan man på den enkelte arbejdsplads kan blive endnu bedre til at arbejde med arbejdsmiljø og trivsel. For der er altid noget at arbejde med, når det gælder arbejdsmiljø, fortæller sektorformand Brita Andersen fra HK Stat Midt, der samtidig forestiller sig, at både kampagnen og de første erfaringer med dialogspillet på SDU på længere sigt også skal ud til andre medlemmer:

    - Vi har en lang og god tradition for et tæt samarbejde med de tillidsvalgte på SDU, og spillet er udviklet i det forum. Det er en helt ny måde at arbejde med arbejdsmiljø på, og vi ser det som et lidt mere legende bidrag til, at medlemmerne af HK, ikke bare på SDU, har nogle gode arbejdsdage sammen, selvom der er travlt på HK Stat-arbejdspladserne.

SDU Kort

Foto: Heidi Wiig (tv.) sammen med kollega Else Marie Hansen, der holder dialogspillet og tilhørende flyer op. Til højre øverst: Dialogspillepladen, hvor kort med udsagn som "vi siger godmorgen" kan sættes på, prioriteret fra "ikke ok" til "ok", alt efter status. Så kan der arbejdes med udsagnet, og kortet flyttes undervejs - forhåbentlig mod "ok". Til højre nederst: Post-it blokke med positive udsagn, som kan gives til en god kollega.

 

Nu er spillet i spil

Over nogle dage og gennem optaktsmøder på SDU er spillet nu bragt i spil ude på de enkelte kontorer på det store campus-område. Her skal den nyudviklede spilleplade og de tilhørende spillekort med spørgsmål om arbejdsmiljø nu stå deres prøve:

    - Dialogspilet lægger op til dialog om de emner, som tillidsrepræsentanten og medlemmerne synes, der skal fokus på og arbejdes med. På den måde kommer det ikke bare til at handle om arbejdsmiljø generelt, men om trivslen på den enkelte arbejdsplads.

    - Nu har vi holdt nogle optaktsmøder, hvor både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer har fået rigtig god inspiration til, hvordan de sammen kan arbejde med arbejdsmiljøet og bruge spillet til at skabe dialog om emnet. Jeg glæder mig til at følge, hvad medlemmerne på SDU får ud af spillet, og hvad der er deres oplevelse af det, inden vi breder det ud andre steder, siger Brita Andersen og tilføjer en ros til ledelsen på SDU:

    - Stor cadeau til ledelsen, fordi den har givet de tillidsvalgte og medarbejderne denne fantastiske mulighed i arbejdstiden, og fordi ledelsen bakker op om hele kampagnen og om, at der nu bliver arbejdet med dialogspillet.

 

Citater fra HK'erne på SDU om kampagnen 

 

 Heidi Wiig, økonomisekretær (tv. på foto)
    - Det er en god idé med kampagnen, fordi den kan åbne op for at tale om nogle ting, som man ellers ikke får talt om. For selvom vi herinde er gode til at snakke sammen, så kan der jo være andre steder, man ikke er så gode til det. Nu skal vi lige finde ud af, hvordan og hvornår vi kan arbejde med spillet. Om det for eksempel skal være på et hyggemøde en morgen. Jeg kan også godt lide de små sedler med positive bemærkninger, der er en del af kampagnen. For der er mange fine og sjove imellem, og generelt er det rigtig fornuftigt at arbejde med arbejdsmiljø. For vi kan jo ikke have kolleger, der ikke er glade. 

 

    - Jeg var med til optaktsmødet, og det var helt vildt genialt. Han (Troels Rickers, red.) havde jo fat i en masse ting, hvor man tænkte ”Selvfølgelig!”, og han havde en god indgangsvinkel til tingene og fik dem præsenteret på en sjov måde. Det hele gav mening. For eksempel hans pointe om, at hvis noget er surt, så kan du også selv være med til at gøre det positivt. 

Foto til højre: Heidi Wiig (tv.) og Else Marie Hansen.

 Heidi og Else Marie SDU
 Belinda Nissen og Gitte Sjælland

Belinda Nissen, chefsekretær (th. på foto)
    -Det kunne være spændende, hvis vi også kunne tage et par af spørgsmålene i spillet med vores ledere. På den måde kunne de også lære os at kende og være med i arbejdet med vores arbejdsmiljø. 

 

Foto til venstre: Gitte Sjælland (tv.) og Belinda Nissen 

 

Optaktsmøder startede med et ”…godmorgen”

De tre optaktsmøder, der blev afholdt på SDU for at introducere kampagnen og arbejdsmiljøspillet, blev alle startet med et højt og tydeligt ”…godmorgen”. Det var foredragsholder Troels Rickers, der serverede en god portion glæde og arbejdsglæde, som medlemmerne kunne tage med ud i arbejdsdagen – sammen med dialogspillet.

 

Brita Andersen

Foto: Brita Andersen, formand HK Stat Midt, byder velkommen inden Troels Rickers gav en times oplæg om arbejdsglæde.

 

Undervejs havde Troels blandt andet følgende smittende budskaber omkring glæde/arbejdsglæde:

”Det hele starter med et godmorgen. For vi smitter hinanden, og hvis du tænker på det positive, så ændrer det dig. Skab et positivt mindset, vær til stede nu, var taknemmelig og nysgerrig. Vær rar og vær ægte. 40% af lykke kommer nemlig fra vores egen opfattelse…”

 

Oplægsholder Troels Rickers' bud på at få arbejdsglæde

Foto: Oplægsholder Troels Rickers' bud på at få arbejdsglæde