Heidi Rosing, en af seks konsulenter i det nye konsulent-team, som skal booke vikarer til sygehusene i Region Sjælland.

1. oktober går Region Sjælland i luften med eget vikarkorps, som skal dække vikarbehovet for sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter på regionens sygehuse.

Fordele er der mange af – lige fra bedre kvalitet i patientforløbene, færre omkostninger, til bedre arbejdsmiljø fordi der bruges vikarer, som opfatter sig selv som en del af regionen og som samtidig kender til procedurer, arbejdsgange, politikker, afdelinger og navne.

Kort sagt skal vikarer føle sig og opfattes som kolleger, der hjælper andre kollegaer.

Med etableringen af vikarkorpset følger også et helt nyt konsulent-team, og i det sidder Heidi Rosing med seks andre konsulenter – og hun har drøntravlt.

- Lige nu er vi i gang med ansættelsessamtaler, for vi har som mål at få 250 i korpset i første omgang, men skal måske ende med 500 eller flere på sigt, for per 1. oktober er det besluttet, at regionen ikke længere bruger eksterne vikarer inden for de to faggrupper.

Er også blevet booker

Ud over ansættelsessamtaler følger en lang række andre opgaver med for Heidi.

Det handler fx om at indhente referencer, attester og beviser ved ansættelse, oprette i systemer, udarbejde og opdatere personalehåndbøger, udvikle og vedligeholde vikarkorpsets hjemmeside og mange flere opgaver.

Men der er også kommet en helt ny rolle og udfordrende opgave til – og hvis nogen får et billede af et puslespil med mange brikker, er det ikke helt ved siden af.

- Jeg er også blevet booker, sådan at jeg skal forsøge at matche vikarer med det behov, en afdeling har. Det betyder, at jeg nøje skal vide, hvad den enkelte vikar har af kompetencer, erfaringer og præferencer og skal holde det op mod, hvad en afdeling efterspørger, og forhåbentlig kan jeg finde et match, så vi på kontoret kan lave den endelige booking i systemet.