De ansatte i Odsherred Kommune var samlet til en festlig højtidelighed med taler, før de tog hul på den nye tilrettelæggelse af arbejdstiden.

De ansatte var samlet til en lille højtidelighed, før de tog hul på den nye 4-dages arbejdsuge.

Lyder det godt med forlænget weekend hver uge? Så skal du måske søge job i Odsherred Kommune, hvor de som et forsøg i 3 år holder lukket hver fredag.

Medarbejderne går dog ikke ned i tid. De skal arbejde 35 timer fra mandag til torsdag. Dertil kommer 2 ugentlige kompetencetimer, som medarbejderne planlægger i samarbejde med chefen.

Fleksibilitet for medarbejdere og borgere

Men hvorfor ændre på arbejdstiden? Det har vi spurgt kommunaldirektør Claus Steen Madsen om:

- Vi vil gerne lave nogle ændringer i kommunen, som kan skabe en øget tilgængelighed for borgerne ved, at vi kan betjene dem på andre tidspunkter end før. Og så vil vi gerne prøve noget nyt, som måske kan give et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

- Faglitteraturen peger på, at det er godt for både krop og sjæl at restituere i 3 dage. Derfor har vi igennem de sidste 2 år arbejdet på at finde nogle rammer sammen med medarbejderne, så vi kan prøve med en 4-dages arbejdsuge.

Grundig proces med godt resultat

Eva Haupt-Jørgensen er fællestillidsrepræsentant for HK’erne i kommunen. Sammen med faglig konsulent Lena Themsen fra HK Sjælland har hun forhandlet den lokale arbejdstidsaftale og dermed været en helt central figur i udarbejdelsen af ordningen:

- Vi har drøftet rammerne for forsøget grundigt med ledelsen, og der er lagt stor vægt på medarbejdernes involvering. Det har været utrolig spændende at være med til, og jeg synes, vi har landet et rigtig godt resultat, siger Eva og tilføjer, at hun er stolt af, at det er HK, der har banet vejen for aftalen.

I processen er man stødt på flere dilemmaer. Derfor er der lavet en guide med eksempler på, hvordan aftalen skal fortolkes i hverdagen.

Lena Themsen fortæller om forhandlingerne:

- Der har været en meget god og konstruktiv dialog mellem HK og ledelsen. Vi har holdt mange møder undervejs og nogle af de emner, som har været særligt vigtige for HK, er frivillighed, arbejdsmiljø, effektivisering, kompetenceudvikling og tillidsbaseret ledelse.

For Lena har det været afgørende både at tilgodese alle medlemmer i aftalen og sørge for, at overenskomstens bestemmelser overholdes.


Den røde snor blev klippet, da Odsherred Kommune bød de ansatte velkommen til den nye 4-dages arbejdsuge.

Den røde snor bliver klippet foran indgangen til Odsherred Kommune.

HK gik forrest

HK var først til at indgå aftalen om en 4-dages arbejdsuge med kommunen. HK’s aftale har dannet grundlag for de aftaler, som de andre fagforeninger har lavet med kommunen.

Lena Themsen fortæller:

- Det er banebrydende, at en kommune laver et forsøg med nye måder at tilrettelægge arbejdstiden på. Og som en moderne fagforening vil HK gerne være med til at afprøve, om projektet kan skabe en mere fornuftig balance mellem arbejde og fritid. Vi har også kunnet se undervejs i processen, at langt størstedelen af vores medlemmer gerne vil være med.

Ordningen er frivillig, og medarbejderne bestemmer selv, om de vil være med i forsøget. Der er også plads til, at man kan skifte mening undervejs.

Følger udviklingen tæt

Formand for HK Kommunal Sjælland Michael Rosenberg fortæller, at han følger forsøget med stor interesse.

- Med forsøget i Odsherred Kommune kan vi alle sammen blive klogere på, om tingene kan gøres anderledes, så vi får vi et bedre arbejdsliv. Men vi skal holde øje med, hvordan det påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø. Hvis sygefraværet fx stiger, skal vi reagere.

Ifølge Michael er det vigtigt at være opmærksom på den enkelte medarbejder:

- Vi reagerer forskelligt på forandringer, og man kan ikke tale om rigtigt og forkert i den sammenhæng. Hvis forsøget skal blive en succes, skal der være plads både til dem, der elsker forandringer, og dem der trives bedst i vante rammer.

Mens forsøget kører, holder HK løbende møder med de ansatte for at evaluere. HK har også tæt kontakt med ledelsen om eventuelle udfordringer, der kan dukke op.

Vi følger 3 HK’ere i Odsherred

I de kommende 6 måneder har HK Sjælland fået lov at følge 3 HK’ere, som alle har administrative funktioner i Odsherred Kommune. De har forskellige forventninger og forestillinger om den nye 4-dages arbejdsuge.

Læs om arbejdstid her på HK.DK


om 4-dages arbejdsuge

Ugentlig arbejdstid:
35 timer + 2 kompetencetimer.

Arbejdsdage:
Mandag-torsdag.
De 35 timer fordeles ud på de 4 dage mellem kl. 8.00-19.00. 
Den enkelte planlægger selv sin arbejdstid.
Borgerne kan booke telefonmøder fra 8.00-18.00.

Fridag:
Hver fredag holder de ansatte fri.

Kompetencetimer:
De 2 ugentlige timer kan man lægge, når man vil, også uden for arbejdstiden. 
Indholdet drøftes løbende med lederen.

Projekts varighed:
Forsøget kører i 3 år.