Ferieloven sikrer, at du kan holde 5 ugers ferie hvert år. De første 4 uger af ferien skal du holde, ellers går de tabt. Der er dog nogle få undtagelser, fx hvis du er syg eller på barsel. Men den 5. ferieuge kan du få udbetalt uden at holde ferie.


Sådan er reglerne for den 5. Ferieuge

Inden den 30. september 2019
Du kan få den 5. ferieuge udbetalt. Men der er en frist. Frem til den 30. september 2019 kan du anmode om at få udbetalt de feriepenge, der svarer til den femte ferieuge. Har du ferie med løn, er det din arbejdsgiver, du skal bede om pengene hos. Holder du ferie med feriegodtgørelse, skal du inden 30. september 2019 søge på borger.dk.

Efter den 30. september 2019

Efter denne dato tilfalder pengene Arbejdsmarkedets Feriefond.


Andre situationer, hvor du kan få ferien udbetalt

Har du været på barsel, aftjent værnepligt eller bare været forhindret i at holde ferien på grund af sygdom, har du haft det, man i juridisk sprog kalder en feriehindring. Ved en feriehindring kan du få udbetalt al ferie efter ferieårets udløb. Her er reglerne lidt anderledes. Kontakt din lokale HK afdeling for mere information. 


Hvis du er fratrådt din stilling inden ferieårets udløb den 30. april 2019, har du også ret til at få feriepengene udbetalt. Her er reglerne de samme. Det betyder at den 30. september 2019 er en ultimativ frist. Kontakt din lokale HK afdeling for mere information.