Onsdag den 23. oktober 2019 er det atter tid til at stikke hovederne sammen for tillidsvalgte i Selvstændige Brugsers Landsklub (SBL). Formålet er at sætte fokus på aktuelle udfordringer i butikkerne samt tage et kig ind i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud for de tillidsvalgte.

Majken Skovgaard, som er nytiltrådt direktør i Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, kommer og giver arbejdsgivernes bud på fremtiden for butikkerne, herunder hvilke muligheder, udfordringer og forandringer der vil komme til at påvirke arbejdslivet for de ansatte.

”Jeg håber, deltagerne får udnyttet lejligheden til at udveksle rigtig mange erfaringer, de kan tage med hjem og bruge i tillidshvervet, og at de også kommer hjem med et indblik i de forandringer, der sker inden for deres branche for tiden”, siger Birgitte Hesselbjerg, formand for SBL.

OK2020 og mobning 

Der vil også blive rig mulighed for erfaringsudveksling og en snak om, hvordan hverdagen og rollen som tillidsvalgt opleves. Ligeledes vil mødet være et oplagt forum at få vendt de tanker, der rør sig omkring den forestående OK-konference og overenskomstforhandlingerne i 2020.

HK Handels arbejdsmiljøkonsulent, Henriette Bjerg Mahrt, slutter af med oplæg om de nye regler om krænkende adfærd, mobning og chikane på arbejdspladsen. Her er det muligt at bringe de emner på banen, der rør sig inden for arbejdsmiljø for tiden.

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding kan ske på enten MitHK eller ved at sende en mail Kursusafdelingen@hk.dk. Husk at skrive navn og fødselsdato samt kursus nr. 0760-19-15.

Praktiske oplysninger

HK HANDEL betaler dine rejseudgifter med billigste offentlige transport (DSB Standard) eller statens kilometertakst, 3,54 kr. pr. kilometer, hvis du vælger egen bil. Din afregning vil være tilgængelig på MitHK, fra den dag mødet starter og en måned frem.

HK HANDEL betaler erstatning til din arbejdsgiver med løntab. Når datoen for mødet nærmer sig, modtager du en mail fra HK’s Kursusafdeling med alle de praktiske oplysninger, samt blanketten til tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du er allergisk overfor nogen fødevarer, kontakt da Kursusafdelingen hurtigst muligt, så vi kan underrette kursuscenteret.