Jytte

Jytte Møller, 62 år og fuldmægtig på Campus Bornholm.

Jeg har i to perioder været med i bestyrelsen i HK Stat Hovedstaden. Den første gange blev jeg valgt på en generalforsamling i HK Stat Hovedstaden. Efterfølgende, da HK Bornholm kom under HK Stat Hovedstaden, så bliver man valgt på årsmødet på Bornholm, da Bornholm vælger et medlem til HK Stat Hovedstadens bestyrelse.

Årsmødet på Bornholm afholdes altid før HK Stats generalforsamling.

Jeg blev ansat på Campus Bornholm i 1984
Da jeg i 1984 blev ansat i bogholderiet hed skolen ”Bornholms Erhvervsskole”, som var en handelsskole og en teknisk skole. Efter jeg vendte tilbage fra barsel i 1985 blev jeg ansat i vores ”løn- og personaleafdeling”
Campus Bornholm er efterfølgende blevet en meget stor skole (efter bornholmske forhold).
Først blev AMU virksomhedsoverdraget og efterfølgende Sprogcentret og som det sidste i 2010, fusionerede Bornholms Erhvervsskole og Bornholms Gymnasium, så vi kom til at hedde Campus Bornholm.
Vi har bygget en helt ny skole på Minervavej 1 i Rønne til ca. 330 mill. som vi flyttede ind i den 1. august 2018, så alle kan være fysisk sammen, både ansatte og elever. Jeg har en fantastisk udsigt her fra min arbejdsplads, når det er til at kigge ud.
Byggeprocessen har varet i flere år, før vi flyttede fysisk sammen. Det har ikke været en let proces, da kulturene har været/er meget forskellige. Personligt synes jeg at det er fantastisk, at jeg nu kan være sammen med alle, både kollegaer på kontoret, ledere, undervisere og elever m.v.
Jeg er med i Samarbejdsudvalget, hvor vi efter fusionen er 18 medlemmer. Det er ikke altid det er nemmere selv om vi er mange. Her på Campus Bornholm er vi 19 medlemmer i HK klubben, som jeg er tillidsrepræsentant for.
Her på Campus Bornholm har vi en fantastisk personaleforening hvor der foregår rigtig mange ting, og hvor vi alle mødes på tværs. Der er både teater, biograf, svømning, løb m.v.
De ”videregående uddannelser” lejer sig ind i vores bygning, så vi er rigtig meget mange der arbejder sammen på tværs.

Arbejdsområde:

Jeg arbejder sammen med en kollega, hvor vi sørger for lønudbetaling til ca. 220 ansatte på Campus Bornholm.
Flere af de ansatte er ansat i en kortere periode, da skolen ofte har brug for undervisere, som kan undervise i få timer.

Som statslig virksomhed ved vi jo alle at overenskomster og cirkulærer skal følges hele tiden, og der bruges meget tid på at holde sig ajour med alle de forskellige overenskomster.
Der er rigtig mange andre opgaver, da jeg arbejder med flere forskellige systemer.
Mit arbejdsområde er mest med gymnasieundervisere og sprogskoleundervisere.

Opgaver/processer som jeg er med til:

 • Stillingsopslag, hvilke overenskomster, lønindplacering
 • Samtaler (TR) Det er ikke altid kun for HK´ere jeg deltager
 • Ansættelseskontrakter, forhandling om løn (funktionstillæg, kvalifikationstillæg m.v.
 • Tillæg til ansættelseskontrakter
 • Medarbejdere oprettes og lukkes i SLS, Perssys, Lectio, SDBF
 • Medarbejder login
 • Der registreres timer, ferie, særlig ferie, omsorgsdage, sygdom, barns sygedage og barsel, så vi hele tiden ved hvor mange timer undervisere og øvrige medarbejdere har
 • Opsigelser fra medarbejdere
 • Regulering af ferie, da vi har mange der ændrer beskæftigelsesgrad
 • Medarbejdere opsiges og der skal høring til, før de afskediges
 • Afregning af feriepenge, særlige feriepenge ved fratrædelse
 • Ny løn – fordeling af kroner til forskellige områder
 • Ny løn som forhandles i mindre områder hvert år
 • Der bruges meget tid på ferieregulering og flere ændre beskæftigelsesgrad
 • Jeg sørger for SKP elever (skolepraktikelever), som også skal have godtgørelse (Det er elever, der ikke har fået en ordinær uddannelsesaftale)
 • Ny løn – fordeling af lønpuljer til de forskellige områder
 • Samarbejde med de faglige organisationer
 • Lønkontrol
 • FGU
 • Møder
 • TR opgaver

Den nye ferielov

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov er noget som jeg bruger meget tid på lige nu. De fleste ansatte er undervisere og de afholder altid 4 ugers sommerferie og det er ikke muligt efter den nye ferielov i sommeren 2020, så der afholdes mange møder om hvordan det fremadrettet kan gøres.

Pr. 1. august har lønkontoret fået en ny opgave og der er FGU (Forberedende Grunduddannelse).
Min kollega og jeg skal sørge for al lønudbetaling til de ansatte under FGU. Det er en opgave som FGU betaler Campus Bornholm for. Det kræver meget tid lige nu i opstartsfasen.
Campus Bornholm har mange politikker og en personalehåndbog, der løbende skal holdes ajour, så det er en opgave lønkontoret også sammenholder med alle overenskomster.
Der bruges løbende meget tid på diverse statistikker til ledelse, SU og bestyrelse, og det er både
sygestatistikker, lønstatistikker, forbrug af timer, forbrug af kroner, årsværk m.v.

Lønkontoret vil prøve om vi kan indføre LEAN på nogle opgaver, da vi ikke har tid til alle de opgaver som vi skal udføre.
Jeg deltager i mange møder rundt omkring på Campus Bornholm og det er ikke alle møder der indkaldes til i god tid. Ingen dage er ens og det er også det der gør arbejdet meget spændende. Da jeg blev ansat sagde jeg til mine kollegaer, at jeg skulle være her i 5 år, men nu har jeg været her i 35 år, så jeg er rigtig glad for mig arbejde.