Sæt fokus på kerneopgaven: Hvad er det, vi sammen er her for? Kig op fra den enkeltes opgave og kig i stedet til hele organisationens kerneopgave. Og sæt ledelsen i spidsen for det.

2  Sæt fokus på jeres samarbejde omkring kerneopgaven: Hvordan samarbejder vi om at lykkes med den på tværs i organisationen? Og hvordan bidrager den enkelte til løsningen af opgaven?

Ræk selv ud efter at arbejde mere sammen på tværs - forespørg hos din chef, om der er opgaver, som giver dig større interaktion med kolleger andre steder i organisationen.

Sig højt til dine kolleger, hvad de kan bidrage med, for at du kan gøre dit arbejde godt. Det kan fx handle om, at ting bliver afleveret rettidigt til en deadline, og at du får den rette viden om projekter i god tid, så du kan planlægge din tid.

5  Undgå at skære ned på koordineringen (den langsomme tid), selv om I har travlt. Det er en klassisk fejl, når der er travlt. Men det er helt afgørende for at sikre, at der er en sammenhæng i det, I laver.

6  Kend til fællesskabets dynamik, og at der naturligt vil være modsatrettede krav, som kan skabe uenigheder. I skal italesætte dem og turde være professionelt uenige og finde en vej i det - sammen.