Illustration: Llustra

Du skal have mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv langt mere fleksibelt. Derfor vil HK Privat have udvidet mulighederne for, hvad du kan bruge din fritvalgslønkonto til. Fremover skal den også kunne bruges til at købe ekstra feriedage - og ekstra uddannelsesdage. Og så skal der sættes langt flere penge ind på kontoen, så den fordobles fra 4 % til 8 %.

Det er nogle af de hovedkrav, HK Privat stiller med ved overenskomstforhandlingerne i 2020 (OK20). Det besluttede HK Privats sektorbestyrelse mandag.

Som det er i dag, bliver der - hvis du er dækket af en af HK Privats landsoverenskomster - sat et beløb svarende til 4 % af din løn ind på en fritvalgslønkonto. Den opsparing kan du sætte ind på din pension eller købe ferietillæg, omsorgsdage eller seniorfrihed for.

Medlemmerne vil have penge og fleksibilitet
Bestyrelsens krav om øget fleksibilitet kommer oven på et længere forløb, hvor HK Privats medlemmer i foråret blev spurgt om, hvad de ønskede sig i deres arbejdsliv. Mere end 1.000 arbejdspladser blev besøgt, og sammen med digitale besvarelser kastede det 18.897 overenskomstudsagn af sig.

- Blandt svarene har vi tydeligt kunne se, at medlemmerne vil have del i virksomhedernes øgede indtjening og mere frihed og fleksibilitet i det daglige, siger Simon Tøgern, som er formand for HK Privat.

- De ønsker kan vi imødekomme ved at styrke fritvalgslønkontoen. Og samtidig anerkender vi, at medlemmerne er vidt forskellige steder i deres liv og derfor også har brug for det frie valg til selv at bestemme over dele af deres goder.


Mere indflydelse på egen arbejdstid
Foruden den udvidede fritvalgslønkonto stiller HK Privat også krav om, at medlemmerne skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid, og at flere medlemmer skal være omfattet af en overenskomst.

Både ved at udvide dækningsområdet - altså hvilke medarbejdergrupper, der er omfattet af en HK-overenskomst - og ved at afvikle 50 %-reglen, som siger, at ansatte under HK Privats område kun har ret til en overenskomst på deres arbejdsplads, hvis mindst halvdelen af dem er medlem af HK.

På en lang liste over de øvrige krav til overenskomstforhandlingerne i 2020 er blandt andet nemmere adgang til efter- og videreuddannelse, flere arbejdsfrie dage, bedre beskyttelse af de tillidsvalgte og bedre barselsbestemmelser.