Nordjyske lægesekretærer undrer sig somme tider, når de læser DL Magasinet. De studser, hver gang en kollega fra et andet sted i landet opfordrer til kamp for, at ledende lægesekretærer kommer med i afdelingsledelserne. Sådan har det nemlig været i Nordjylland i seks år!

Ordningen gælder både på Aalborg Universitetshospital og på Regionshospital Nordjylland med hovedsæde i Hjørring. Begge steder er de ledende lægesekretærer fuldbyrdede medlemmer af afdelingsledelserne.

- Vi har sparket døren ind.

Det siger Anni Hejlesen, der er ledende lægesekretær på to afdelinger i Aalborg, hvor hun begge steder sidder i afdelingsledelsen. Det er på Øjenafdelingen og på Kæbekirurgisk Afdeling.

Anni Hejlesen hører også for eksempel i DL’s Nationalt LederRåd, at kolleger “vil hjem og spørge deres afdelingsledelse om lov” til et eller andet. Det behøver de ikke i Nordjylland. De er med i afdelingsledelsen og aftaler sagerne med de andre medlemmer af afdelingsledelsen.

Tæt på hospitalsledelsen

Aalborg Universitetshospital beskæftiger 16 ledende lægesekretærer. Nogle af dem er ledere på flere afdelinger. For eksempel Jannie Kristensen, der samlet leder 46 lægesekretærer. De fleste af dem arbejder på Akut- og Traumecentret i Aalborg, men hun bestyrer også på Medicinsk Afdeling, Farsø og Medicinsk Afdeling, Hobro. Dermed sidder hun i tre afdelingsledelser.

Hvert sted leder den ledende lægesekretær sammen med en ledende overlæge og en eller flere afsnitsledende sygeplejersker. Hver afdelingsledelse refererer til en klinikchef.

Afdelingerne i Aalborg er fordelt på fem klinikker. De fleste klinikchefer er DJØF’ere. De har hver især en stab under sig.

- Dermed har vi kun ét led op til hospitalsledelsen. Akkurat ligesom de ledende overlæger og de afsnitsledende sygeplejersker har det, siger ledende lægesekretær Lise Arveschoug Nielsen fra de ortopædkirurgiske afdelinger.

Økonomisk ansvar

Placeringen i afdelingsledelsen giver de ledende lægesekretærer personaleansvar og økonomisk ansvar for deres egen faggruppe. De har deres egen butik og deres egen pose penge.

I spørgsmål vedrørende lægesekretærerne har de ingen, som de skal spørge.

- Vi bestemmer selv, hvis der skal ansættes en ny lægesekretær på en afdeling. Det klarer vi i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Tidligere kunne vi ikke træffe beslutningen alene.

Jannie Kristensen har travlt - hun er medlem af tre afdelingsledelser.

Flere resurser

Hvis de sammen med de andre medlemmer af afdelingsledelsen mener, at der er brug for flere resurser, så skal de henvende sig til klinikchefen. Det skal den ledende overlæge også, hvis han eller hun efter at have rådført sig med sin afdelingsledelse gerne vil have foretaget ændringer, som ligger ud over det
lokale råderum.

- Vi gør tingene i fællesskab i afdelingsledelsen. Her har vi et tæt samarbejde.

- Hvis en fra afdelingsledelsen er på ferie, så er det de andre medlemmer af afdelingsledelsen, der træder til og hjælper med at træffe akutte afgørelser, hvis det bliver nødvendigt, siger Jannie Kristensen.

Anseelse og respekt

Lise Arveschoug Nielsen føler, at de ledende lægesekretærer mødes med respekt. De er på samme niveau som de andre medlemmer af afdelingsledelserne.

- Vi får alle den samme information i afdelingsledelsen. Vi går til de samme møder. Vi udpeges til udvalg på lige fod med de andre.

- Vi har fået større indflydelse både som ledere og som faggruppe. Vi har muligheden for at tage indflydelse, siger Lise Arveschoug Nielsen.

Det er nedskrevet

De ledende lægesekretærer har i dag svært ved i detaljer at beskrive forskelle i forhold til tidligere. Det er så indarbejdet, at de er med i afdelingsledelsen. Der er også kun tre ledende lægesekretærer, som har prøvet at arbejde under den gamle struktur, hvor de refererede til en ledende overlæge eller en oversygeplejerske.

- For de nye ledende lægesekretærer, som er begyndt, efter vi er kommet med i afdelingsledelsen, er strukturen helt naturlig.

Nogle steder havde de ledende lægesekretærer i gamle dage i praksis måske det samme at skulle have sagt, fordi de havde en overlæge eller en oversygeplejerske, som lod dem få rum. Men de kunne ikke være sikre på, det fortsatte sådan. Der kunne komme en ny overlæge eller oversygeplejerske, som ville arbejde på en anden måde.

- I dag er vores position nedskrevet og gælder uanset afdeling og uanset, hvilke personer der sidder i afdelingsledelserne.

Opfordring til andre

Hvis en ledende overlæge får lyst til at skifte fra et job i Nordjylland til et tilsvarende job i en af de andre regioner, så beholder han sine ledelsesbeføjelser. Det vil en nordjysk ledende lægesekretær ikke gøre, hvis hun overskrider regionsgrænsen.

- Det er så indarbejdet med vores position i afdelingsledelsen, at det vil være svært at skifte til en stilling som ledende lægesekretær uden at have den indflydelse.

- Vi anbefaler kolleger i andre regioner, at de får indført den samme struktur, siger de tre nordjyske ledere nærmest i kor.

 

De oversete kan i dag handle

Selv om lægesekretærernes position er styrket i Nordjylland, så vil Lise Arveschoug Nielsen ikke afvise, at der sidder grå eminencer i faggruppen rundt omkring. Kolleger som føler sig overset eller skubbet til side.

 - Men nu kan de gå til den ledende lægesekretær, hvis de gerne vil have ændret ved deres situation. Vi har muligheden for at gøre noget. De eller vi skal ikke spørge andre, siger Lise Arveschoug Nielsen.

 - Jeg kan handle, hvis det er relevant. Jeg ved ting, fordi meget i forvejen er clearet af i afdelingsledelsen.

 

 

Sur på chefen

Lægesekretærerne i Nordjylland kan i dag stille deres ledende lægesekretærer til ansvar. De kan skælde dem ud, hvis de synes, at de ledende lægesekretærer er med til at træffe dårlige beslutninger, siger Anni Hejlesen.

De kan for eksempel sige, at en ledende lægesekretær skulle have kæmpet hårdere for dem i en besparelsesrunde. Tidligere var det andre, som de måtte rette kritik mod. Den position skal de ledende lægesekretærer være parate til.

Den er en direkte og naturlig følge af deres nye position. Så må de argumentere og forklare.

De kan i dag ikke bare henvise til, at det for eksempel er en ledende overlæges skyld.