Afdelingsledelsen på Øjenafdelingen i Aalborg: Karen Marie Poulsen, Anders Kruse og i midten Anni Hejlesen

Det hører ikke til lægers naturlige kompetence at lede lægesekretærer. Det oplever Anders Kruse, der er ledende overlæge på Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital. 

- Jeg har ikke stor viden om en faggruppe som lægsekretærerne. Jeg kender ikke dynamikken mellem dem.

- Men det gør Anni, der er vores ledende lægesekretær. Derfor er jeg kisteglad for, at Anni har taget den opgave på sig og indgår i afdelingsledelsen, siger Anders Kruse.

Han kender lidt mere til sygeplejerskerne som faggruppe. Men også dem ville han være ked af at skulle lede.

Derfor er Anders Kruse glad for, at afsnitsledende sygeplejerske Karen Marie Poulsen indgår i afdelingsledelsen. Det gør hun sammen med ham og ledende lægesekretær Anni Hejlesen.

Møder med hospitalsledelsen

Fire gange om året mødes de ledende lægesekretærers forretningsudvalg med hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital. Hver gang er der afsat en time.

Møderne er det forum, hvori overordnede spørgsmål om lægesekretærerne kan tages op. Her har lederne den direkte kontakt til hospitalsledelsen.

- Hvis vi mangler indflydelse, er det vores egen skyld, siger ledende lægesekretær Lise Arveschoug Nielsen.

Forretningsudvalget består af fire medlemmer: Anni Hejlesen, Jannie Kristensen, Helle Glanz og Rikke Krogager. Der har ikke tidligere været så tæt kontakt til hospitalsledelsen.