Konflikter på arbejdspladsen
På temadagen vil vi arbejde med følgende spørgsmål:
Hvad er konflikter og hvordan kan vi forstå dem? 
Hvilke konflikter har vi på vores arbejdspladser?
Hvordan håndterer vi konflikter på arbejdspladsen – hvilke redskaber kan vi bruge?
Hvordan spotter vi konflikten i tide før den vokser sig stor?
Hvordan kan vi rumme uenigheder på arbejdspladsen- og betragte dem som en styrke i stedet for et problem?
Hvordan kan vi sige vores mening – uden det giver konflikter?
Hvem kan gøre hvad i.f.t konflikter på arbejdspladsen: hvad er AMR rolle? TR? Lederen? Den faglige afdeling?

På temadagen får I konkret viden om konflikter og hvordan I kan håndtere dem. Vi arbejder med udgangspunkt i jeres egne eksempler på svære problemstillinger og finder i fællesskab frem til gode måder at håndtere dem på. 
Vi sætter spot på den kommunikation I har på arbejdspladsen og vi afprøver redskaber til hvordan I kan øge trivsel, samarbejde og forebygge konflikter. Desuden diskuterer vi AMR – TR – leder – fagforeningens roller i konflikthåndteringen.

Undervisere:
Marianne Linnet & Michael Rothe 
 

Tid & sted:

Mandag den 4.november 2019 - kl. 8.30-15.30 i Fagforeningshuset Viborg, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg

Tilmelding:

Tilmelding skal ske til kursusafdelingen@hk.dk eller på 7011 4545 - bed om Kursusafdelingen. Oplys FIU nr.  5163-19-03-09