Christiansborg Slotsplads dannede på en kold men klar 1. oktober-dag ramme om et politisk dialogmøde i anledning af Folketingets åbning. Her fik tillidsfolk fra HK Kommunal anledning til at udfordre relevante folketingspolitikere med en dagsorden, der omhandler HK’ernes rolle i fremtidens velfærdsproduktion.

Formålet med at udfordre politikerne på denne demokratiets festdag er at gøde jorden for, at HK Kommunals mærkesager og synspunkter bliver synliggjort og taget i betragtning, når der skal træffes politiske beslutninger.

Fra HK Kommunal deltog lægesekretærformand Nathali Schaap Degn og HK-fællestillidsrepræsentant i Helsingør Kommune, Gitte Kondrup, sammen med HK Kommunals næstformand, Mads Samsing.

Lægesekretærer skaber helheder

DL-formanden fik sig en længere og efter eget udsagn inspirerende snak med blandt andre de Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, der selv har en fortid som ansat i sundhedsvæsnet. 

Sundhedsordføreren var langt hen ad vejen enig i Nathali Degns udsagn om, at lægesekretærerne på mange måder kan løfte vores eksisterende sundhedsvæsen ved at skabe de helheder og den sammenhæng, mange efterspørger.

Lægesekretærernes vigtige rolle med at aflaste læger og sygeplejersker for administrativt arbejde indgik også i dialogen.

Velfærd med kvalitet

Senere satte Gitte Kondrup og Mads Samsing blandt andre Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, i stævne om den vigtige rolle, det administrative arbejde spiller, når der skal leveres velfærd med kvalitet.

Dialogen med finansordføreren førte også til en snak om den offentlige velfærds finansiering og styring - samt om de løsninger, professionelle HK’ere kan byde ind med, når det for eksempel drejer sig om at sikre, at skatteydermidlerne anvendes optimalt.

Det udendørs dialogmøde var arrangeret Virkelighedens Velfærd, der foruden HK Kommunal omfatter Danmarks Lærerforening, FOA, Dansk Socialrådgiverforening og BUPL.

Artiklen er opdateret 02. oktober 2019