Hvorfor stiller du op som formand?

- Egentlig havde jeg ikke planer om det, men da en god kollega fra bestyrelsen opfordrede mig til det, gav det faktisk god mening, at jeg gør det. Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel. Jeg er en HK-mand af hjertet, og vil gerne tage ansvar for HK’ernes fremtid. Jeg er både et fagligt og et politisk menneske, så formandsposten vil være en perfekt måde at kombinere det på.

Hvilken vision har du for HK Kommunal?

- Helt overordnet skal HK være en moderne, relevant og nærværende forening for medlemmerne. Det betyder, at vi følger med tiden, og ikke mindst forholder os til den, også så HK bliver et fagligt samlingspunkt. Men lad mig understrege: Der er ikke brug for en revolution af HK, mere en evolution.

Hvorfor vil du være en god formand?

- Jeg er et meget engageret menneske og vil pege på nogle hårde forhandlinger, jeg havde som formand for en selvejende institution. Mine argumenter og vedholdenhed gjorde, at institutionen forblev selvejende.

Hvad er din mærkesag?

- Jeg er en demokratisk romantiker og vil arbejde for, at medlemsdemokrati og den lokale indflydelse revitaliseres. Der skal være mindre topstyring og mere lokalt selvstyre – kort sagt mere magt til afdelingsformændene, så aktiviteter i afdelingerne er drivkraften, men selvfølgelig skal det understøttes af HK Danmark.

Hvilke fokusområder har du for medlemmernes arbejdsliv?

- Vi kommer ikke uden om at skulle satse benhårdt på efteruddannelse af medlemmer på digitaliseringsområdet. Og så er stress og arbejdsmiljø et emne, der ligger mig meget på sinde. Vi bliver nødt til at sætte spørgsmålstegn ved den måde, vi lever og arbejder på. Der skal være større balance mellem familieliv og arbejdsliv, så vi undgår de to lidelser stress og overbelastning. Meget af indsatsen skal foregå på arbejdspladsen, hvor det konkret handler om at få arbejdsopgaver tilpasset til resurserne. Vi skal derfor presse på for, at ledelse og de enkelte chefer sørger for, at medlemmernes opgaver bliver prioriteret. HK skal derfor støtte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i det arbejde.

Hvad tænker du om den stigende digitalisering/automatisering, der finder sted i den offentlige sektor?

- Mit budskab vil være, at man ikke skal være bange for automatisering og slet ikke være maskinstormer. Vi ved, at kommuner og regioner ikke løber tør for opgaver til HK’erne. Det bliver bare andre typer opgaver. Det er den erkendelse, den enkelte skal have. - For HK som organisation gælder det derfor om at sidde med i de rette sammenhænge, så vi kender krav til kompetencer – for kun på den måde kan vi udvikle fremtidens uddannelser. Men der er næppe tvivl om, at HK’ernes opgaver frem over vil bestå af to vigtige kompetencer – nemlig den menneskelige kontakt/kommunikation og så den mere IT-tekniske.

Hvordan vil du modvirke den stigende grad af centralisering i den offentlige forvaltning?

- Vi har en velfungerende offentlig forvaltning, men med eksempler som Udbetaling Danmark mister man den lokale forankring, ligesom fagligheden heller ikke altid følger med. Vi skal hele tiden sørge for, at administration ikke bliver prygelknabe, men bliver betragtet som et fag.

Hvad er det første problem, du vil gøre noget ved, hvis du bliver valgt?

- Først og fremmest at få sat et arbejde i gang, så vi får flere unge medlemmer. Vi skal være mere relevante for de unge. Og som IT-uddannet har jeg det meget svært med, at HK’s medlemssystem er så dårligt. Det skal gøres bedre.

blå bog

Jens Rastrup Andersen, 51 år. Samboende med kæreste. Fire børn i alderen fra 7 til 21 år.

Født og opvokset på Amager, derefter boet i Jylland i en årrække, men bor nu igen på Amagerbro.

Uddannet datamatiker i Esbjerg. Derefter arbejdet med sundheds-IT (EPJ o.l.) først i Ringkjøbing Amt, så Frederiksborg Amt og siden 2004 ansat i Sundhed.dk som forretningskonsulent i enheden Modning og Innovation.

Medlem af HK siden 1999. TR gennem 10 år. Har siddet i bestyrelsen i SamData og HK Kommunal Hovedstaden i en årrække.

Fritiden går især med at rode i haven – eller ordne haven, hvis det skal formuleres positivt.

Det bløde hjørne

 

Drømmejob som barn?
Ikke originalt, jeg ved det, men brandmand eller jagerpilot.

Forbillede/din helt?
Nelson Mandela.

Hvilken musik hører du?
Mest den musik, som ungerne sætter på!

Yndlingsrejsemål?
Råbylille Strand på Møn.

Yndlingsforfatter(e)?
Jussi Adler-Olsen.

Hvad er din største last?
For meget slik – efter jeg har kvittet smøgerne.

Beskriv dig selv med tre ord
Ordentlig, ansvarlig og omsorgsfuld.

 

Enten/eller

ØL – vand – vin

Solferie – SKIFERIE – aktivferie

BØF – vegansk bøf – salat

Netflixserie – DOKUMENTAR PÅ DR K – i biffen

Løbetur – fitness – LANG GÅTUR