Hulledamer

I dag taler vi om virtuelle rum og vi opfatter data som værende noget luftigt, der ligger i cloud-løsninger. Men EDB var noget meget fysisk, da Per Robert Nedergaard Nielsen trådte ind af døren hos Fyns Data Service den 16. februar 1974. Han havde netop fået læreplads som operatørelev efter et år på EFG-uddannelsen.

”Der var magnetbånd, der skulle skiftes, papirbaner der skulle sættes i og hulkort, der helt fysisk skulle laves huller i,” husker Per Robert Nedergaard Nielsen. Dengang var langt hovedparten af de ansatte ”hulledamer”, som stemplede data ind i hulkort og de maskiner, der var toppen-af-poppen, findes i dag kun på teknisk museum i Helsingør. IT handlede stort set om drift og om at flytte papirstabler til EDB-maskiner, fordi man så nemmere kunne lave fx lønregnskaber.

"Vi var nok 30 medarbejdere, arbejdere, og kun tre af dem var udviklere, " husker Per Robert Nedergaard Nielsen, der i dag er næstformand i SAMDATA\HK

Per Robert Nedergaard Nielsen

Da Per Robert Nedergaard Nielsen, næstformand i SAMDATA\HK, startede i IT-brancen for 45 år siden, var det kun 10 procent af de ansatte, der arbejdede med udviklingsopgaver. Idag er det 70-80 % af hans kolleger, der udvikler nye løsninger. (Foto: Ernst Poulsen)

 

En hel præcis dato

Siden dengang er stort set alt blevet ændret, og IT-branchen består ikke af hulledamer og nogle få programmører. Men der gik lang tid, hvor der stadig blev brugt mange kræfter på almindelige driftsopgaver.

Et af de helt store skift væk fra drift-delen kan Per Robert Nedergaard Nielsen sætte en hel præcis dato på: 31. december 1999. ”Da år-2000-problemet tårnede sig op, turde vi ikke fortsætte med de gamle mainframe-systemer, og derfor brugte vi de sidste to år op til år 2000 på at udfase de gamle mainframe-systemer. Det betød også, at de 2-300 medarbejdere som sørgede for at skifte bånd og papirbaner blev udfaset.”

Men selv om det var et stort skifte, har verden ikke taget en pause efter år 2000. Tværtimod har internettet, cloud computing, sociale medier, big data og mange andre tendenser bare accelereret udviklingen, mener Anders Quitzau, der er Innovation Executive hos IBM Danmark.

 

Fra det tunge til det agile

”Men på mange måder er det blevet mindre kompliceret at tage beslutninger som IT-chef,” siger han. Anders Quitzau har været med i IT-branchen i mere end 20 år. ”I dag har du ikke så mange interne applikationer, fordi man kan løse meget eksternt med standard-software. Derfor køber man sig til Software-as-a-service (SAAS) eller hosting. Det betyder også, at man ikke behøver at være så bange for at lave en investering, for man kan hurtigt skifte spor.”

Den hurtige introduktion af nye teknologier betyder, at det også er vigtigere for IT-afdelingen end nogensinde før at være hurtig til at skifte retning og hurtig til at implementere nye løsninger.

 

Vi skal lære af Startups

”Vi kan lære meget af startup-virksomheder, der er agile. De er hurtige, responsive og meget i kontakt med forretningsdelen og kunderne. Det betyder også, at for dem er en af de afgørende KPI’er, hvordan brugerne oplever deres service,” siger Anders Quitzau. Derfor mener han, at brugertilfredshedsmålinger er en af de vigtigste parametre at måle på.

”Det handler i høj grad om at lave et MVP – Minimum Viable Product – og så få langt hurtigere respons og justere løbende på kundernes tilfredshed med produktet. Et nyere parameter, der siger meget, er NPS – Net Promoter Score, hvor man måler om det er en service, folk vil anbefale til andre.”

 

Teknologier og rekruttering er afgørende for CIO’en

Fordi teknologierne skifter så hurtigt, bliver det også vigtigt at have et strategisk udsyn og holde øje med, hvilke teknologier der er på vej, som kan muliggøre nye forretningsmodeller.

”Vi spørger ofte CEO’s, hvad der får indflydelse på deres forretning. Det kan være alt fra offentlig regulering, til makroøkonomi eller teknologi, etc. Og her ligger teknologi altid meget højt,” fortæller Anders Quitzau.

Det betyder så, at det er essentielt at have medarbejdere ansat, som er opdateret på den nyeste teknologiske viden, og at IT-afdelingen skal have styr på rekrutteringen af medarbejdere, næsten før behovet opstår.

”For et par årtier siden var både HR- og IT-afdelingerne bløde stabsfunktioner, som blot skulle understøtte ledelsen. Nu er de blevet en del af den centrale topledelse, fordi det er afgørende, at de er tæt på forretningsbeslutningerne, så de ved, hvilke behov der opstår,” siger Anders Quitzau og nævner et par eksempler:

”Når hele forretningsområder kan bygges op åbne platforme og åbne API’er så skal du have medarbejdere, som har forstand på API-management. Du får også brug for folk, som kan koble forretningsområderne med programmørerne og få omsat det til produkter.”

”Du kan tage en virksomhed som Grundfos, som er ved at etablere en hel platformsøkonomi rundt om deres pumper. Når de ikke bare leverer pumper, men overvåger pumperne og får data fra dem, så kan de etablere nye services, som giver viden, kundeloyalitet og helt nye forretningsmuligheder.”

ANders Quitzau

"På mange måder er det blevet nemmere at være IT-chef i dag, fordi man kan sammensætte løsningerne som moduler. Men det kræver at IT-afdelingen er langt hurtigere til at udvikle nye løsninger" forklarer Anders Quitzau, der er Innovation Executive hos IBM Danmark.

 

Skab platforme og skaf data

Pernille Kræmmergaard har undervist i digital transformation og IT-ledelse i mere end tyve år, og er i dag direktør for den private virksomhed ”Digitaliseringsinstituttet”, der er et forsknings- og kompetenceudviklingshus der udbyder kurser og uddannelser.

Hun er ikke meget for at tale om KPI’er, men vil hellere tale om den værdiskabelse, IT skal bidrage med. Hun kalder fx tanken om at måle oppetider på servere næsten absurd, og mener det svarer til at måle, om jorden drejer rundt.

”Det er så fundamentalt, at vi er forbi det niveau. Det er bedre at tale om virksomhedens modenhedsniveau på IT-området, og hvad IT skal bidrage med.” Hun peger i stedet på, at IT-chefen skal sørge for at holde det IT-strategiske udsyn for virksomheden.

”Jeg mener, IT-chefen skal være en ”Udfordrende Sourcing Strateg”. Han skal, sammen med sin organisation, kunne understøtte de forskellige fagpersoner i firmaet med at skaffe de data, som kvalificerer deres faglighed. For eksempel skal juristen ikke selv sidde og lede efter lignende sager. Her skal IT-chefen hjælpe med at finde kunstig intelligens, som kan gøre dele af jobbet for juristen, så hun kan fokusere på kontakten til kunden.”

 

Hente specialistviden eksternt

Men den måde at arbejde på, stiller helt særlige krav til både IT-systemerne og IT-afdelingens faglighed, understreger Pernille Kræmmergaard.

”IT-chefen skal både have kendskab til virksomhedens branche og slutkunder, men han skal også kende de forskellige fagligheder i virksomheden godt nok til, at han kan udfordre folk. Og så skal han have et overblik over, hvor man hurtigt kan hente specialistviden eksternt.”

”For at kunne bringe data i spil, kræver det, at IT-chefen tænker i modularitet og økosystemer. Det handler om at se integrationsmuligheder og så være i stand til at rykke hurtigt nok.” Og så er vi endeligt fremme ved noget, som Pernille Kræmmergaard mener, er relevant at måle på:

”IT-afdelingen skal måles på, om de kan levere platforme, som bidrager til virksomhedens innovationsprocesser.”

 

Pernille Kræmmergaard

"IT-afdelingen skal måles på, om de kan levere platforme som bidrager til virksomhedens innovationsprocesser, " mener Pernille Kræmmergaard fra Digitaliseringsinstituttet.

 

 

Det samme firma – ny verden

Her 44 år efter, at Per Robert Nedergaard Nielsen trådte ind af døren som operatørelev, arbejder han stadig i det samme firma.

Men virksomheden er flyttet til Vejle, blevet opkøbt og omdøbt et par gange siden. Fyens Data Service hedder i dag CDK Global (Denmark), og er ejet af et amerikansk selskab. I dag er firmaet specialiseret i at levere software til bilbranchen i hele verden, og der er kommet langt mere fokus på at udvikle nye services.

”I dag vil jeg tro, at 70-80 procent af de ansatte i CDK Global (Denmark) arbejder med udvikling.” I 70’erne blev han ikke målt på andet, end om han mødte til tiden. Der er kommet en del flere KPI’er til i mellemtiden.

”Jeg bliver målt på, hvor længe sager ligger hos mig, og hvor hurtig jeg er til at lukke en sag. Jeg ved ikke, om der kommer flere KPI’er i fremtiden, men jeg håber, at vi bliver bedre til at opsamle data på, det jeg gør, så det måske blive mere meningsfyldte KPI’er,” siger Per Robert Nedergaard Nielsen.

 

\ OM ANDERS QUITZAU 

2007 - Innovation Executive, IBM Danmark 
2015 – Apple + IBM Alliance Manager, IBM Danmark 
1997 – 2007, Business Development, IBM Danmark

\ OM PERNILLE KRÆMMERGAARD 

2015 – Direktør, Digitaliseringsinstituttet 
2018 – Bestyrelsesmedlem, Dansk IT 
2009 – 2017, Professor MSO, Aalborg Universitet.