Lone Jacobsen er arbejdsmiljørepræsentant hos Fokus Folkeoplysning i Aalborg

Lone Jacobsen er arbejdsmiljørepræsentant hos Fokus Folkeoplysning i Aalborg

 

 

For 18 år siden skete der noget skelsættende for Lone Jacobsen.

 

Hun blev udvalgt til starlet-uddannelsen. Dengang var hun, 37 år gammel, optaget som en af deltagerne på LO’s lederuddannelse STARLETTERNE. Det foregik i Esbjerg, stod på over tre år og var for kvinder fra alle LO-fag. Børnene måtte også komme med på skolen, og der var arrangeret børnepasning.

 

Formålet var at uddanne unge kvinder til fagbevægelsens poster og til at fremme ligestillingen og ligeværdigheden i fagbevægelsen. ”Kvinder skal ville magten – magten skal ville kvinder”, sagde man.

 

Uddannelsen var bred. Den skulle være med til at give yngre kvinder et fagpolitisk løft til de fagpolitiske udfordringer. Den lærte også kvinderne at skrive taler, at holde taler, at vide alt om den danske model og i det hele taget kende historien om arbejdslivet før og nu. Og kvinderne lærte at forholde sig kritiske og undersøgende.

 

”Det gav en forståelse af helheden af det, vi står i”, reflekterer Lone Jacobsen i dag.

 

Symbolet for kvindekamp

 

 

Jeg møder hende på jobbet hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19 i Aalborg.

 

Her varetager den aktive HK’er en funktion som sekretariatsleder, samtidig med, at hun er AMR. Lone Jacobsen er i fritiden medlem af bestyrelsen for HK Privat Nordjylland.

 

Den indrammede plakat på væggen i mødelokalet passer godt til hendes filosofi: Den viser en kvinde, der står i regnvejr i en rød festkjole og er glad på trods af regnen, imens to andre mennesker står og skutter sig i gråt tøj. Teksten lyder: Livet handler ikke om at vente på at uvejret har lagt sig.  Det handler om at lære at danse i regnen.

 

Efter starlet-uddannelsen har Lone Jacobsen blandt andet taget HK’s bestyrelsesuddannelse.

 

For cirka seks år siden blev hun valgt som AMR for omkring 20 kolleger med så forskellige job som undervisere, håndværkere og kontorfolk.

 

”jeg vil gerne være med i beslutningsleddet, så jeg ikke får hevet noget ned over hovedet. Det fungerer godt her på arbejdspladsen – jeg synes, vi har en god arbejdsplads”, lyder det fra 55-årige Lone.

 

Engageret som hun er, ærgrer hun sig over, at HK Privat har måttet aflyse kurser for arbejdsmiljørepræsentanter på grund af manglende tilslutning. Lone Jacobsen deltog tidligere i år i HK Privats

arbejdsmiljøkonference og fik meget ud af det.

 

Jeg var opdraget med mottoet: Kend din plads

 

Dengang, som LO-starlet i 2001, fandt hun det vigtigt at komme på kursus og møde andre kolleger, høre gode foredragsholdere og få inspiration til hverdagen. Det finder hun stadig vigtigt. Netværket, du opbygger på kurser og uddannelse, kan med fordel bruges i det daglige, mener Lone.

 

”Da jeg begyndte på alt det her dengang, var jeg stadig den stille pige, der passede mit arbejde og var driftssikker, men ikke troede på egne evner. Jeg havde efg handelsuddannelse og gik i lære på et kontor. Jeg er opdraget i en socialdemokratisk arbejderfamilie med mottoet: Kend din plads! og du skal yde, før du kan nyde. Det stille er gået af mig, men driftssikker er mit DNA.”

Lone Jacobsen: ”Man er ikke uundværlig derhjemme, når man er på kursus. Ens samlever skal nok finde ud af det med madpakkerne og aftensmaden.”

Lone Jacobsen: ”Man er ikke uundværlig derhjemme, når man er på kursus. Ens samlever skal nok finde ud af det med madpakkerne og aftensmaden.”

 

 

Men hvad så med børnene, madpakkerne, aftensmaden, når mor tager på kursus? I dag ville det være utænkeligt for de fleste kvinder at kaste sig ud i et treårigt, udenbys uddannelsesforløb.

 

 

HK Privat Nordjylland måtte aflyse grundkurset Det gode arbejdsmiljø, som skulle have været afholdt over 3 dage i maj/juni 2019. Årsag: Ingen tilmeldinger. Men måske var behovet mættet på det tidspunkt, mener formand for HK Privat Nordjylland, Kirsten Estrup Madsen:

 

”Vi afholdt det i 2018 med stor tilslutning lokalt, så det kan være derfor. Vi har til gengæld i august 2019 afholdt kurset med titlen Træning som arbejdsmiljørepræsentant med 12 deltagere, og det har ikke tidligere være afholdt lokalt,” siger Kirsten Estrup Madsen.

 

HK har givet mig, hvad der svarer til en universitetsuddannelse

 

Lone Jacobsen anbefaler varmt andre at bruge HK’s uddannelsestilbud:

 

”Al min uddannelse har udviklet mig som menneske. HK har bygget mig op til den person, jeg er, og har gjort, at jeg i dag fungerer som sekretariatsleder. HK har klædt mig på til det arbejdsmarked vi har i dag.

Alle skal ikke gå på universitetet, men min fagforening har givet mig noget, jeg sætter lig med en universitetsuddannelse. ”

 

”Alt det har gjort mig til et helt menneske, som kan tage nogle kloge og velovervejede beslutninger på baggrund af den viden, HK´s spændende kurser har givet mig.

 

Når mor er aktiv, opdrager det børnene til involvering

 

Lone Jacobsen funderer: ”Når mor tager på kursus, så viser vi vores piger/drenge, at det er okay at tage ud i verden og mødes derhjemme igen og fortælle om det, man har oplevet. Når mor fortæller ved aftensbordet og børnene kan deltage i snakken og tage stilling, opdrager det børnene til at involvere sig i deres hverdag. De tør stå op for uretfærdigheder og blive stærke samfundsborgere.

 

”Det mangler i dag. De mangler kritisk sans,” mener Lone Jacobsen.

 

Kønsmønstre har ændret sig, vi deles om arbejdsopgaverne, så kvinderne burde have de samme muligheder for at komme hjemme fra, pointerer hun.

 

”Man er ikke uundværlig derhjemme, når man er på kursus. En samlever skal nok finde ud af det med madpakkerne og aftensmaden.”