Ventevarelse

Retten til løn under fravær til lægebesøg er ikke afhængig af, at det skal være en akut opstået sygdom. Illustration Tone Thoresen / Koalitionen.dk


Det er ikke altid at dit arbejdsskema og din tid hos lægen kan gå op i en højere enhed. I flere tilfælde har du dog ret til at gå til lægen eller få behandling uden at blive trukket i løn.  

”Det kommer i sidste ende an på, om du selv har mulighed for at planlægge dit lægebesøg uden for arbejdstiden”, siger Søren Boelt Tyndeskov, faglig sekretær i HK Handel.

Som tommelfingerregel skal du altid forsøge at tage hensyn til arbejdspladsen og planlægge et lægebesøg uden for arbejdstiden. Eksempelvis ved en tid hos din praktiserende læge, hvor du ofte vil have et fleksibelt tidsrum at vælge ud fra.

”I tilfælde hvor man ikke selv har mulighed for at vælge en tid, har du som funktionær ret til løn under fravær i forbindelse lægebesøg eller behandling”, siger Søren Boelt Tyndeskov.

Det kan bl.a. være i forbindelse med en indkaldelse til en tid på hospitalet eller behandling hos en speciallæge.

 

Det behøver ikke at være akut opstået sygdom

Retten til løn under fravær til lægebesøg eller behandling er ikke afhængig af, at det skal være en akut opstået sygdom.

”Behandling af sygdomsforløb, mistanke om sygdom eller graviditetsrelaterende undersøgelser vil altid blive betragt som lovligt fravær. Det gælder dog ikke for frivillige behandlinger eksempelvis som kosmetiske indgreb”, siger Søren Boelt Tyndeskov og tilføjer:

”Besøg hos bl.a. tandlæge, optiker, fysioterapeut eller bloddonation ligger også uden for rammen af lovligt fravær”.

Din chef har i øvrigt ret til at kræve dokumentation for dit fravær. Det vil typisk være i form af en lægeerklæring, som i så fald skal betales af arbejdsgiveren. I akutte tilfælde vil læge- og tandlægebesøg samt øvrig behandling altid blive sidestillet med sygdom med ret til løn under fravær. 

 

Hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til lovligt fravær i arbejdstiden i forbindelse med behandling eller lægebesøg, bør du altid starte med at tage fat i din arbejdsgiver.
Du kan også altid ringe til HK på telefon 70 11 4545, hvor vi står klar til at svare på spørgsmål eller opklare dine rettigheder i lige præcis din situation.  

 

Slået fast af en dommer

 Tidligere har Østre Landsret på baggrund af en sag rejst af HK slået fast, at din chef ikke må trække dig i løn eller inddrage noget af din fritid, hvis du er nødt til at gå til speciallæge i arbejdstiden.

Dom afsagt af Østre Landsret den 31. oktober 2016

I den konkrete sag skulle et HK-medlem have foretaget en kikkertundersøgelse. Selve undersøgelsen tog ½-1 time, men forud for undersøgelsen skulle medlemmet udrense tarmen, og efter undersøgelsen havde medlemmet det dårligt og tog hjem i seng.

 

Medlemmet havde bedt om tjenestefri med løn, men arbejdsgiver mente, at medlemmet skulle bruge fleksordningen. 

 

Da medlemmet var nyansat og derfor ikke havde flekstimer på sin konto, tilbød arbejdsgiver at betale 3 timer løn af de 8 timers fravær. Arbejdsgiver mente ikke, at medlemmet havde lovligt forfald på grund af sygdom, da undersøgelsen ikke vedrørte akut opstået sygdom.

Østre Landsret lagde vægt på, at medlemmet ikke havde mulighed for at planlægge, at undersøgelsen skulle foregå uden for arbejdstiden. Landsretten sidestillede situationen med, at medlemmet på grund af sygdom var ude af stand til at udføre sit arbejde den pågældende dag og medlemmet havde ret til løn under sygdom i henhold til funktionærlovens § 5.