Arbejdsmiljørepræsentanterne i Herlev Kommune kan nu se frem til, at blive aflønnet for deres indsats. Kommunens HovedMED-udvalg har indgået en aftale om, at arbejdsmiljørepræsentanterne fra d. 1. oktober i år får en erkendtlighed på 5000 kroner om året, skriver A4 Arbejdsmiljø.

I modsætning til kommunernes tillidsrepræsentanter, der ifølge overenskomsten bliver aflønnet med en funktionsløn, er det ikke alle arbejdsmiljørepræsentanter, der får en økonomisk belønning for at udføre deres rolle.

Det er dog langt fra alle kommuner, der har indgået lokalaftaler, hvor arbejdsmiljørepræsentanter aflønnes.

 

Symbolværdier er stor

Ifølge en LO-kortlægning fra 2018 får 67 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i den offentlige sektor funktionstillæg eller løntillæg for deres hverv som AMR.
Ifølge kommunaldirektør, Jesper Zwisler, er det vigtigt at anerkende arbejdsmiljørepræsentanternes indsats.

- Pengene i sig selv er små, men symbolværdien er stor. Vi sender et klart signal til vores organisation om, at arbejdsmiljøet er vigtigt, og at vi gerne vil give en anerkendelse til dem, der gør en stor indsats for arbejdsmiljøet. I HovedMED-udvalget er vi enige om, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi kan levere en god opgavevaretagelse for borgerne. Derfor har vi en fælles ambition om at prioritere det her område. Vi har også en kommunalbestyrelse, der har sendt et meget klart signal om, at vi skal prioritere arbejdsmiljøet, forklarer Jesper Zwisler til A4 Arbejdsmiljø.

Artiklen er opdateret 09. oktober 2019