Arbejdet i en akutafdeling stiller særlige krav, også til lægesekretærerne. Nu får de mulighed for at styrke sig inden for opgaverne.

Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK, har sammensat et nyt forløb til “Fremtidens lægesekretær i akutmodtagelsen”. Det består først og fremmest af tre moduler fra den generelle sundhedskommunomuddannelse, som hver især har fået en twist målrettet det akutte. Derudover indgår der to sundhedsfaglige workshops.

Initiativet til det nye forløb kommer fra Nordsjællands Hospital. Men COK vil tilbyde det nye forløb flere steder i landet.

Flere hospitaler med

Det første hold er allerede i gang med modul 2. Et nyt hold er gået i gang med modul 1.

Deltagerne i premieren kommer ikke bare fra Nordsjællands Hospital, men fra akutmodtagelser rundt om i Region Hovedstaden. Dermed har der kunnet samles tilstrækkelig mange tilmeldte.

- De andre akutafdelinger har syntes, det var en god idé, fortæller ledende lægesekretær Vibeke Albretsen fra Akutafdelingen i Hillerød. Det er godt med opbakningen og fællesskabet om projektet, fordi det giver bedre muligheder for at danne hold.

Lidt mere end seks uger

Vibeke Albretsen har haft kontakten til COK sammen med udviklingssekretær Marianne Abild også fra Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital. De har beskæftiget sig med projektet gennem et stykke tid, og nu er det lykkedes at komme i gang.

Hvert modul strækker sig over 10 undervisningsdage. Workshopperne er på hver én dag. Samlet tager forløbet dermed 10 uger og 2 dage. De tre moduler udløser hver 10 uddannelsespoint

– ECTS-point. Derved giver forløbet samlet en halv sundhedskommunomuddannelse. Deltagerne kan færdiggøre videreuddannelsen ved at supplere med andre valgfag.

 

Fokus på patienterne

De to sundhedsfaglige workshops på det nye forløb tager udgangspunkt i patientcases og giver deltagerne ny viden om kliniske arbejdsgange og styrker deres evne til at understøtte og bidrage til det tværfaglige patientarbejde. Indholdet er blandt andet:
• Triage og inddeling af patienter
• Patienter med hjertesymptomer
• Patienter med respiratoriske udfordringer
• Urinstix
• Kommunikation om patienten med samarbejdspartnere
• Hvornår du bliver bekymret i mødet med patienten

Fodulerne i det nye forløb

Deltagerne kommer på tre moduler fra sundhedskommunomuddannelsen, som hver især er skræddersyet til de vilkår og behov, der gælder i en akutmodtagelse:
• Praksisnær hverdagsinnovation
• Konflikthåndtering på din arbejdsplads
• Forløbskoordinering, kommunikation og psykologi