En, der klipper en pengeseddel over

Med omprioriteringsbidraget har Christiansborgpolitikere pålagt offentlige institutioner at spare 2 % af budgettet hvert år – uden skelen til, om det er et realistisk krav at indfri, og uden skelen til, hvordan det påvirker kvaliteten i opgaveløsningen, de offentlige velfærdsydelser og – ikke mindst – de ansattes psykiske arbejdsmiljø og borgernes tilfredshed.

Ifølge Heidi er udfordringen, at sparekrav alt for ofte imødekommes ved at skære ned på det administrative personale.

- Det er nærmest en klassisk løsning med et ligeså klassisk resultat: Nedskæringer i administrationen giver en dårligere opgaveløsning, forlænget sagsbehandling og en skæv ressourceudnyttelse af det tilbageværende personale, da de administrative opgaver sjældent forsvinder med besparelserne, fortæller Heidi Juhl Pedersen.

Heidi fortæller, at hun ofte møder medlemmer, der fortæller om, hvordan det er personalet, der betaler prisen for de politiske sparekrav. De skal bl.a. løbe endnu hurtigere i en i forvejen travl hverdag. Det påvirker det psykiske arbejdsmiljø.

- De seneste år er antallet af stresssygemeldinger steget markant på det offentlige arbejdsmarked, og mon ikke der er en direkte sammenhæng mellem stigningen og det øgede arbejdspres? Stresssygemeldinger koster samfundet dyrt, og kunne vi minimere antallet af medarbejdere, som bukker under for presset, var der en stor gevinst at hente.

Derfor er Heidi glad for, at regeringen vil fjerne omprioriteringsbidraget; også selvom det foreløbig kun er uddannelserne, der går fri på statens område. Ifølge Heidi er det en god investering i vores velfærdssamfund, fordi gode uddannelser kræver gode skoler, hvor de personalemæssige og økonomiske ressourcer hænger sammen.

Heidi slår dog fast:

- Jeg er enig med den forrige regering i, at Danmark skal have mest mulig velfærd for færrest mulige penge. Og jeg er enig med Mette Frederiksen i, at vi skal have tilliden tilbage i det danske samfund. De offentlige chefer kan sagtens prioritere og effektivisere uden et fastsat krav på en bestemt procent hængende over hovedet.

Heidi ser gerne, at vi som samfund tager ved lære af de dyrt købte erfaringer, vi har gjort os, fx i SKAT. Et velfungerende velfærdssamfund kan ikke eksistere uden en professionel administration til at understøtte velfærdsydelserne.

- Lad os nu én gang for alle få fjernet omprioriteringsbidraget over hele linjen, lyder opfordringen fra Heidi Juhl Pedersen.

Løber du stærkere, end godt er? Læs alt om stress og psykisk arbejdsmiljø her

Overvejer du uddannelse? Få overblik over mulighederne her på HK.DK