Thea Lindholm, underviser fra COK, gennemgår dagens pensum på Sygehus Sønderjylland

Hver tirsdag i disse måneder samles 17 lægesekretærer i Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa for at blive undervist. De tager enkeltfag på kommunomuddannelsen for at komme på niveau med de nyuddannede indenfor faget, så de kan klare fremtidens anderledes arbejdsopgaver.

COK kommer og underviser på arbejdspladsen i arbejdstiden, og det har tiltrukket mange, som før var tilbageholdende. Fællestillidsrepræsentant Susanne Seehagen fortæller:

- Alle sagde, at der var for langt at rejse for at tage uddannelse, og der var kun 1-3 om året, der kom afsted. Men nu bliver der flere og flere, der vil være med på holdene – de er nærmest blevet et tilløbsstykke.

Kolleger sammen styrker læringen

En af lægesekretærerne på skolebænken er Pernille Edemann-Nielsen, som arbejder i Hjertesygdomme, Ambulatorium. Hun har været uddannet i 17 år og er en af dem, som er blevet motiveret af nærheden.

- Undervisningen her på stedet har gjort, at jeg er kommet i gang. Jeg havde ikke overskud til at tage til Vejen eller Odense. Jeg er på andet obligatoriske modul nu - det ene modul tager det næste. Og nu, hvor jeg er så langt, vil jeg gerne køre for de sidste moduler, fortæller hun.

Hendes sidemand, Anita Deleuran Damsgaard Danielsen, som er lægesekretær på afdelingen for Medicinske Sygdomme Aabenraa, Mave-tarmsygdomme, supplerer:

- Det er godt, at vi er sammen med andre fra andre afdelinger i stedet for at sidde med nogle fremmede med en helt anden baggrund. Det giver en anden ro, og det giver god sparring, hvor vi lærer af de andre – også andre ting end det, undervisningen handler om, siger Anita.

Tilbage på skolebænken

Anita er på det tredje modul nu, og ligesom Pernille er hun blevet motiveret til at køre til COK for at tage resten af kommunomuddannelsen.

- Lige om lidt kommer den nye lægesekretærer ud, og deres uddannelse er på akademiniveau. Min uddannelse er 25 år gammel, men med denne nye uddannelse kommer jeg på samme niveau, siger Anita, som også kan fortælle, at der er god opbakning på afdelingen til at tage på uddannelse, både fra ledelse og kolleger.

Overenskomsten har åbnet muligheden

Det er fjerde gang, der afholdes et modul på Sygehus Sønderjylland på denne måde. Denne gang er det ”Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode”. Det er ikke ledelsens hensigt, at lægesekretærerne skal samle en fuld kommunomuddannelse. I stedet udvælger ledelsen de moduler, som vurderes at være mest nyttige her og nu i det daglige arbejde for de cirka 250 lægesekretærer på sygehuset.

- Vi sender principielt kun folk på uddannelse, fordi vi som sygehus – og i sidste ende patienterne - får gavn af det. Det er godt, at medarbejderne også får noget ud af det, men det er ikke derfor, vi sender dem afsted, siger HR-chef Thorkild Christiansen, som er rigtig glad for ordningen med undervisning på arbejdspladsen.

Han siger også, at det er kompetencefonden, som blev skabt i overenskomsten i 2015, der har været drivkraften.

- Det er ikke ”gratis”, for udgifterne til selve kurserne bliver betalt af kompetencefonden, som gjorde det muligt at finansiere et lokalt uddannelsestilbud i Sønderborg eller Aabenraa, fortæller han.

Nye arbejdsopgaver står for døren

Traditionelt har lægesekretærer især haft som opgave at skrive ind i IT-systemet, hvad lægen har dikteret på bånd, og de har typisk siddet og skrevet hele dagen, hver dag. Men efter et langt tilløb er software til talegenkendelse nu ved at blive indført afdeling for afdeling, og skriveopgaverne bliver færre og mindre.

Susanne Seehagen

 Ledelsen og HK er enige om, at der stadig er brug for lægesekretærerne, for mens de rutineprægede opgaver svinder ind, er der mange andre opgaver med større kompleksitet, som lægesekretærerne kan aflaste læger og sygeplejersker for. De grupper kan så i stedet bruge deres faglighed på direkte patientrettede opgaver.

- Størstedelen skriver stadig i deres arbejde, men mange er begyndt på andre opgaver. Ledelsen har fået øjnene op for, at de er en ressource, siger Susanne Seehagen.

Landsforeningen DL har udarbejdet nye kompetenceprofiler for lægesekretærerne, nu hvor deres opgaver står overfor de store forandringer. Derfor har bestyrelsen i HK Kommunal Sydjylland besluttet en særlig indsats for at sætte fokus på lægesekretærernes kompetencer i fremtiden via de beskrevne fagprofiler.

- Indsatsen betyder dialog med ledelsen på vores sygehuse, hvor der sættes fokus på faggruppen og deres værdi og ikke mindst kompetencer for en professionel drift af et sygehus. Samt en drøftelse af, hvordan vi har et fælles ansvar og fokus på at lægesekretærerne får de rette kompetencer til fremtidens opgaver. Her er kurserne på Sygehus Sønderjylland et af elementerne, og der arbejdes på en indsats på øvrige sygehuse og i Psykiatrien, siger formand Lene Roed.

Ingen ret

En nyuddannet lægesekretær er ikke overenskomstsikret retten til et tilbud om en hel kommunom-uddannelse, hvorimod arbejdsgiveren er forpligtet til at give tilbuddet til de administrative kolleger, når de bliver færdiguddannet. Derfor har lægesekretærerne selv måttet gøre en indsats, siger Pernille Edemann-Nielsen.

- På afdelingen skal vi op på det niveau her. Det kan ikke gå andet, mener hun.

Sønderjyderne er heldigere end deres kolleger på de fleste andre sygehuse. Hverken Sygehus Lillebælt eller Sydvestjysk Sygehus har en lignende mulighed, og på Regionshospital Horsens blev en tilsvarende ordning afskaffet for nogle år siden – her er der dog drøftelser om at genoptage den.