TR-konference 2019

Hvis tillidsrepræsentanterne af og til synes, de mangler nogle redskaber til at udføre deres job i dagligdagen, var der masser at hente på dette års TR-konference. Den løb af stablen 26.-27. september på Konventum i Helsingør og havde deltagelse af næste et par hundrede tillidsrepræsentanter fra hele regionen.

Temaet var relationer. Blandt andet af den slags, der skal til, når man skal forhandle løn på vegne af medlemmerne, eller den der skal til, når der opstår tvister med eller mellem medlemmerne.

”Tilfredshed med en forening, man er medlem af eller arbejder i som tillidsrepræsentant, beror i høj grad på, hvordan man oplever foreningen, når noget er svært. Derfor er relationer så vigtige,” lød det fra oplægsholder Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og en folkene bag koncepterne ’Styrket Borgerkontakt’ og ’Styrket Medlemskontakt’.

Fagbevægelsens og tillidsrepræsentanternes succes hviler på, om man på arbejdspladserne har lyst til at være sammen med sine kolleger, og synes det er meningsfuldt at engagere sig sammen med dem. Ganske mange henvender sig til deres forening, når de er i klemme, eller når de ikke er helt tilfredse med det, de får tilbudt af assistance. Det er ofte en svær situation, sagde Søren Viemose og understregede, at utilfredsheden ofte beror på misforståelser, svær kommunikation, en oplevelse af ikke at blive hørt, eller på en oplevelse af ikke at blive behandlet, som man forventede.

De fleste føler sig værdsat

Forud for TR-konferencen havde oplægsholderne spurgt deltagerne ved konferencen om deres egne oplevelse af livet som TR og af opbakning fra HK Kommunal, lige som de havde spurgt til oplevelsen af kollegers tilfredshed eller utilfredshed med HK. Her lød svarene, at

 • næsten alle (ca. 90 pct.) oplever sig som værdsatte af deres kolleger
 • næsten alle (over 90 pct.) er tilfredse med den service de får fra HK-kommunal
 • næsten alle (over 90 pct.) oplever det som meningsfyldt at være TR eller FTR.

Desuden viste resultatet, at næsten halvdelen ofte eller engang imellem oplever, at kolleger udtrykker utilfredshed med HK som organisation. Men endnu et svar fra deltagerne viste, at de fleste føler sig godt klædt på til at imødegå negative holdninger til HK.

Under temaet relationer blev der på konferencen talt meget om, hvordan man som TR kan bidrage til at organisere både medlemmer og ikke-medlemmer. Om hvad det er, der afgør, om en kollega vil være med i fagforeningen eller ej. Oplægsholderne gav også deltagerne nogle bud på gode metoder til at gribe de konkrete situationer an, og hvordan man kan skabe den relation, som gør at folk synes, det er meningsfuldt at være medlem og at melde sig ind. Og så kom de med gode konkrete ideer til at tage med hjem:

 • Det er en god ide at minde sig selv om, at der er metoder til at håndtere utilfredshed.
 • Det er en god ide at gå hjem og prøve det af ved at vælge en forudsigelig vanskelig samtale med et gnavent medlem. Øv dig – øv dig – øv dig.
 • Lyt i særlig grad efter dét, sagen virkeligt handler om. Det er ofte ikke dét, der bliver sagt først, men dét, der ligger bag.
 • Tro ikke at du selv altid har løsningen – lige meget hvor dygtig du er. Løsningen ligger som regel et overraskende andet sted.

Nogle tanker om TR´s rolle i håndtering af skrøbelige situationer

 • Når en utilfredshed opstår – fx om kontingentet – kan man synliggøre, hvordan kontingentet bruges i relation til alt, hvad organisationen gør.
 • Der skal gøres et forarbejde omkring synlighed. Specielt skal det fortælles, hvad HK er, hvad vi kan, og hvad vi kan til forskel fra andre?
 • Det er en god idé at bruge tid på de medlemmer, der er ’på vippen’. Lyt til dem og find ud af, hvad de har af overvejelser.
 • Det er vigtigt, at man som TR bidrager til at afstemme forventninger til, hvad man som TR kan gøre. Herunder fortælle, at der er grænser for, hvad man kan. Det giver nogle gode relationer, som kan holde til mere.
 • TR kan med fordel prioritere at tage rundt til medlemmerne og vise, at de er der, og at medlemmet kan bruge sin TR.
 • TR’s opsøgende arbejde kan opfange mange små og store utilfredsheder, før de bliver for store.

Stemmer fra konferencen

Efter konferencen talte vi med nogle af deltagerne om, hvad de tog med sig hjem. Og deres svar kan du læse her.

TR-konference 2019 - Anita WichmannAnita Wichmann, Høje-Taastrup, Fremskudt beskæftigelse, TR for hele Jobcentret = ca. 70:

– Da jeg så invitationen til TR-konferencen tænkte jeg først, at det har jeg ikke tid til. Og hvad kan det egentlig give mig … Så når jeg tog af sted alligevel, var det i første omgang for at være sammen med mine TR-kolleger fra arbejdspladsen og danne relationer med dem. Men jeg må sige, at jeg oplevede et program, som gav virkelig meget stof til eftertanke. Så jeg er virkelig glad for at have været med. Sagen er jo, at vi ude på arbejdspladserne bliver stadig mere presset. Og der var derfor også meget jeg havde brug for at tale med de mange konsulenter fra afdelingen om, som jo også deltager på konferencen.

– Fra programmet fik jeg især meget ud af det med styrket medlemskontakt. Som TR kan det jo være svært hele tiden at skulle forholde os til for eksempel at hverve medlemmer. Ofte synes jeg ikke jeg har tid. Men her fik så nogle supergode redskaber til, hvordan vi kommunikerer bedst til formålet. Jeg nåede også at gå nogle gode lange snakker med en masse kolleger fra jobcentre i andre kommuner. Så alt i alt tog jeg masser af ny inspiration med mig hjem.

– Og det kan resten af min bestyrelse også bruge. Så da jeg kom hjem opfordrede jeg dem alle til at melde sig til kurserne i Styrket Medlemskontakt. Vi kan jo alle blive dygtigere til at kommunikere og gøre det med respekt, for dem vi taler med. At være med her har været lidt en 'se-dig-selv-i-spejlet' øvelse for mig. Og det er bare altid sundt.

TR-konference 2019 - Annette SpliidAnnette Spliid, Hørsholm, Center for Økonomi & Personale, TR for ca. 50 HK'ere:

– Jeg har skrevet nogle pointer ind på en post-it, så jeg kan have dem på mit skrivebord altid. For de vil være rigtig gode at bruge, når jeg sidder over for et medlem eller ikke-medlem. Især for mig som ny TR. For eksempel det med, at jeg husker, hvad jeg skal spørge ind til – og at lytte efter. Og det med at få sluttet ordentligt.

– Jeg tog også det til mig med at holde pauser – trække vejret – når man eksempelvis sidder til en lønforhandling. Det skal jeg hjem og øve mig på. For det kan jo være, det virker.

– Det var første gang, jeg var med på TR-konferencen – og absolut ikke sidste. Jeg var meget begejstret.

TR-konference 2019 - Christian RasmussenChristian Rasmussen, Rødovre Kommune, FTR for ca. 250 – dvs. alle HK'erne i kommunen minus skolesekretærer og tandklinikassistenter:

– Jeg har allerede beskæftiget mig meget med relationer, og ved hvor betydningsfulde de er. Da vi her i Rødovre i de sidste to år har fået forhandlet store lønsummer hjem, er der ingen tvivl om, at forklaringen er relationer. Det afgørende for mig er at have en forvaltningsdirektør, hvor vi har et godt forhandlingsklima og både kan hygge os og gå til den – og også presse hinanden lidt ekstra, fordi vi har en god relation. Til møder prøver jeg altid at komme et kvarter før, så jeg minimum kan nå at tale med tre kolleger og ledere inden. Det betyder utrolig meget for opbygningen af relationer. Også for eksemåel at sætte sig i kantinen ved siden af en nyudnævnt teamchef og aftale at kikke forbi.

– Jeg fik mest ud af den del af programmet på konferencen, hvor journalisten Jeppe Søe virkelig fik sat skub i mine tanker. For eksempel om at 'du skal markere dine holdninger og stå ved dem'. Og 'se nu at komme i gang'. Det fik mig til at tænke på, at man diskussioner på Facebook og Twitter ikke skal trække sig, bare fordi man ikke gider. Nogen skal jo sige dem imod, som man ikke er enig med. Jeg synes, Jeppe Søe sparkede os bagi på en fin måde, og hans oplæg tenderede jo næsten stand-up. Så jeg var meget begejstret. Det var fjerde jeg gang jeg deltog på konferencen. Og jeg kommer igen næste år.