Statistikken tegner endnu en gang et krystalklart billede af, at ulønnet virksomhedspraktik er det suverænt mest brugte redskab i beskæftigelsesindsatsen. Det bekymrende faktum er imidlertid, at ulønnet virksomhedspraktik samtidigt helt uden konkurrence er indsatsen med den ringeste effekt.

Ikke en gang hver femte er nemlig i job efter et år, når den ledige har været i ulønnet virksomhedspraktik. Det viser de nyeste tal fra hovedstadsområdet.

Næsten 25.000 borgere i Hovedstadsområdet var i 2. kvartal af året i såkaldt virksomhedsrettet aktivering. Heraf var knap 20.000 i ulønnet virksomhedspraktik. 80 procent af de ledige kommer altså i dén type beskæftigelsesindsats, som har det dårligste effekt. Det er ganske enkelt dårlig prioritering af ressourcerne.

Blot 3.321 ledige blev sendt i løntilskudsjob, selv om effekten af denne indsats er tre gange bedre end den ulønnede virksomhedspraktik. Det giver ingen mening.

Forklaringer på den overdrevne brug af ulønnet virksomhedspraktik er blandt andet, at store butikskæder som Salling Group og COOP ikke er interesserede i løntilskudsaktivering. De vil hellere have gratis arbejdskraft fra kommunerne, fordi det giver kæderne en lønbesparelse i milliardklassen.

Dermed kan de store detailkæder konkurrere på ulige vilkår og fremmer på den måde butiksdøden blandt de små købmænd. Denne ulige konkurrence bliver betalt med offentlige penge. Det er uhørt.

Der er samtidigt en reel risiko for, at der med det store forbrug af ulønnet virksomhedspraktik sker en fortrængning af ordinære jobs og med ringe udsigt til, at folk efter praktikken får ustøttet arbejde.

Men beskæftigelsesindsatsen i både Frederiksberg og Københavns kommuner peger heldigvis nu i en mere konstruktiv og klog retning, til glæde for de ledige og ikke mindst til inspiration for de øvrige kommuner i hovedstadsområdet.

Beskæftigelsesudvalget i Københavns Kommune har netop vedtaget nye principper om kommunens brug af virksomhedspraktik. Partnerne bag budgetaftalen er enige om at afsætte penge til et 2-årigt forsøg i detailbranchen med en ny brug af virksomhedspraktik. Forsøget handler blandt andet om at sikre kvalitet og effekt, brugerevaluering og ikke mindst kompetenceplan for praktikforløbene.

Det viser, at politikerne i landets hovedstad tager opgaven med at kræve effekt af beskæftigelsesindsatsen alvorligt og stiller krav til virksomhederne. En del af strategien er blandt andet, at kombinere virksomhedspraktik med opkvalificering i form af kortere kursus enten inden eller i forlængelse af virksomhedspraktikken.

Postulatet om, at ulønnet praktik er et effektivt værktøj, er næsten umuligt at få begravet. Derfor skal der lyde anerkendelse til Borgerrepræsentationen for nu endeligt at tage praktiktyren ved hornene.

Læs her Christian Grønnemarks synspunkt i a4nu.dk.