trist mand

Der er stort behov for en indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på statens arbejdspladser, mener næstformand i HK Stat Peter Raben. Derfor hilser han et nyt lederkursusforløb med fokus på psykisk arbejdsmiljø velkommen. Modelfoto Shutterstock.

- Der er hårdt brug for mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø i staten. Derfor er det også godt, at der nu kommer et kursusforløb til ledere i staten, der sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det siger næstformand i HK Stat Peter Raben.

Læs også: Psykisk arbejdsmiljø på afveje

Han glæder sig over, at der nu er åbent for tilmelding til det kursus, som parterne i OK18 blev enige om at oprette.

- Der er desværre et stort behov for en indsats. Det psykiske arbejdsmiljø har det skidt på for mange statslige arbejdspladser, og alt for mange af vores medlemmer er alt for pressede på deres arbejde. Vi ved også, at det er et emne, som mange ledere efterspørger mere viden om, og derfor har vi accepteret at bruge et lille beløb, der var til overs fra OK15 til at starte denne indsats, selv om vi jo egentlig mener, at vores statslige arbejdsgiver burde sørge for sådan et obligatorisk kursus for alle ledere i det offentlige, siger Peter Raben.

Han henviser til, at parterne i OK15-forhandlingerne havde aftalt et fælles projekt om et rejsehold for bedre psykisk arbejdsmiljø, men det blev aldrig gennemført, da samarbejdet blev sat på pause.

Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejdernes trivsel på jobbet, men der er også mange gevinster for arbejdsgiverne, når medarbejderne trives i deres job og føler glæde ved at gå på arbejde, påpeger han.

Skal styrke ledernes viden

Som led i overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK18) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev det aftalt at udvikle en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere i staten. Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete redskaber til at forebygge samt håndtere det psykiske arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere. For med trivsel på arbejdspladsen, øges produktiviteten og kvaliteten i arbejdet, og sygefraværet falder.

Fra teori til praksis

Uddannelsen kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år, hvor lederne lærer konkrete redskaber, som de får mulighed for at anvende i praksis i deres egen organisation i den mellemliggende periode. Mellem kursusdagene vil der være netværksmøder, som faciliteres af en af uddannelsens undervisere, hvor lederne får mulighed for at hente inspiration og sparre, så de lettere kan omsætte det, de har lært, til deres hverdag. Uddannelsen er for alle ledere i staten med personaleansvar.

Ledelsen har ansvaret

Formand for OAO-S og CFU, Flemming Vinther understreger, at det er ledelsens ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø.

- Ansvaret for et godt psykisk arbejdsmiljø ligger hos ledelsen. Derfor er det vigtigt, at lederne bliver klædt så godt på som muligt. Og det er derfor, at vi, som faglige organisationer, har valgt at medvirke til en god opstart på en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, udtaler formand for OAO-S, Flemming Vinther, i en pressemeddelelse.

Det første kursus er allerede fyldt op i København, mens der stadig er pladser i Århus. Fristen for tilmelding er den 1. november 2019. Læs mere på www.flipa.dk

Se mere om uddannelsen her: