Betjening af borger

Med en pæn margen ned til nummer to indtager Danmark i år atter førstepladsen på ranglisten over de europæiske lande, der er bedst til at skaffe ledige hurtigt i arbejde. Det viser en ny opgørelse fra det europæiske statistiske kontor, Eurostat, ifølge KL’s nyhedsbrev, Momentum.

Hver tredje eller godt 33 procent af de danskere, der var ledige i fjerde kvartal 2018 havde fundet sig et job i løbet af første kvartal i 2019, viser opgørelsen. Ingen andre europæiske nationer kan skaffe så mange så hurtigt i arbejde.

På anden- og tredjepladsen finder man Holland og Østrig, hvor omkring 26 procent af de ledige er i arbejde i det efterfølgende kvartal. I den anden ende af skalaen ligger Bulgarien, Rumænien og Grækenland med succesrater på mellem fem og ti procent.

Flere jobåbninger med flexicurity

Det er langt fra første gang, Danmark topper den europæiske liste over evnen til at få arbejdsløse i job. Både forskere og arbejdsgiverrepræsentanter peger på, at succesen til dels skyldes den danske såkaldte flexicuritymodel.

I modellen er der en forholdsvis lav grad af ansættelsesbeskyttelse. Til gengæld bliver fleksibiliteten understøttet af et socialt sikkerhedsnet i form af dagpenge. Det giver alt i alt flere jobåbninger.

Den måske afgørende brik i den danske model er imidlertid ifølge professor på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard, den aktive beskæftigelses- og uddannelsespolitik, som de kommunale jobcentre står for.

Offentlig beskæftigelsesindsats virker

For at systemet virker, er det nemlig vigtigt, at der sker en offentlig formidling af job til de ledige, forklarer professoren.

- Det skal sikre, at der sker et match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, for de finder ikke automatisk hinanden på arbejdsmarkedet. Funktionen er ret afgørende for at skabe et velfungerende arbejdsmarked, og det tror jeg også er noget af det, vi kan se i de her tal om lediges trafik til beskæftigelse, siger Thomas Bredgaard til Momentum.

I takt med at ledigheden falder, fylder de borgere, der har forskellige sociale eller sundhedsmæssige udfordringer, mere og mere i jobcentermedarbejdernes hverdag.

Artiklen er opdateret 23. oktober 2019