På temadagen får du og dine kolleger inspiration til at håndtere emner, som kan være svære at tage op på arbejdspladsen og I får lejlighed til at arbejde med jeres egne retningslinjer.

Temadagen henvender sig særligt til arbejdspladser, der af og til eller sjældent oplever trusler og vold, og til arbejdspladser, der kan have situationer med krænkende adfærd.

HK Stats næstformand Peter Raben opfordrer til, at man deltager, selvom vold og trusler umiddelbart ikke opfattes som en stor risikofaktor på arbejdspladsen.

- Der skal lyde en stærk opfordring herfra til at deltage i temadagen og til at tage hul på dette mulige tabu på arbejdspladsen. For selv om flere nu dømmes for vold og trusler mod offentligt ansatte, og straffen er blevet hævet, så er det vigtigste at undgå truende eller voldelig adfærd på arbejdspladserne. Uanset om få eller mange bliver ramt, er prisen for den enkelte høj, siger han. 

Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø- og HR-konsulenter fra alle BFA’s Velfærds og Offentlig administrations brancher.  

Temadagen er tilrettelagt efter, at der kommer flere fra samme arbejdsplads, så tag din leder, AMR, TR, arbejdsmiljø- eller HR-konsulent med. 

Tid og sted

Temadagen er den 5. december 2019, Kl. 09:00 – 16:00 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Det sker på dagen

  • Hør cand.mag. i psykologi og virksomhedsstudier Mille Mortensen fortælle om nyeste forskning i tabu og betydning af sociale konventioner på arbejdspladsen
  • Mød eksperterne Kirsten Holmboe og Bjarne Møller – både til oplæg og i værksteder
  • Værksteder, hvor I arbejder med egne retningslinjer omkring henholdsvis seksuelle krænkelser og vold fra borgere
  • Inspiration fra fagfæller: Hvordan gør de andre steder? Hvad er de gode erfaringer?
  • En konkret handlingsplan til at tage med hjem og arbejde videre med.

Læs mere og meld dig til på etsundtarbejdsliv.dk