Egentlig syntes Carl-Marius Leegaard Steensen ikke rigtig, der var noget efteruddannelse, som sad lige i skabet for ham.

Han er uddannet IT- og elektronik teknolog i 2006 og har arbejdet med IT-systemer og drift som IT-specialist i Silkeborg Kommune. Og faktisk havde han aldrig tænkt, at han skulle lave andet end at være tekniker.

”Jeg er introvert af personlighed og elsker at fordybe mig,” siger han og tilføjer så: ”Men samtidig er jeg draget af at sætte de rigtige mennesker sammen og få løst et problem bedst muligt. Jeg må bare konstatere, at det at få folk til at spille sammen også er sjovt.”

 

Tilpasser det til min hverdag

Han har en lang stribe af certificeringer i forskellige Microsoft-produkter, og var ikke interesseret i flere af dem, som han aldrig rigtig får brugt. Så da han læste om diplomuddannelsen i softwareudvikling, hoppede han på den i 2014.

”Jeg prøvede at tilpasse det til min hverdag, og resten har øget mit generelle kendskab til rammer og principper om struktur og skalerbarhed,” siger Carl-Marius Leegaard Steensen.

Under diplomuddannelsens fik han lov til at fungere som sparringspartner på IT-udviklingsprojekter og som bindeled mellem de tekniske leverandører og kommunens ikke tekniske projektledere. Projekterne blev mere effektive, og den diplomuddannede tekniker lærte at se, hvor man kunne undgå spildtid.

Men så var der ikke flere udfordringer for ham i den stilling. Så for to år siden skiftede han til et job som systemadministrator hos teknologivirksomheden Terma, der ligger lidt uden for Aarhus.

”Og her kunne jeg konstatere, at der var behov for bedre projektledelse i IT-afdelingen,” siger han.

Carl-Marius Leegaard steensen

"Jeg er introvert af personlighed og elsker at fordybe mig" Carl-Marius Leegaard Steensen

 

 Jeg byder mig til

”Der er ikke nogen, der er kommet og spurgt, om jeg ville være projektleder. Jeg sagde bare, at der var et behov,” forklarer Carl-Marius Leegaard Steensen, der har et stærkt organisatorisk gen og er god til at holde styr på mange bolde i luften, så projektledelse er oplagt, synes han.

Derfor bød han sig til og har fået lov til at hjælpe med at sætte de rigtige teknikere sammen i projekter på de rigtige tidspunkter i processerne. Han er stadig ansat som systemadministrator, men efterhånden bruger han mere tid på procesarbejde og projektledelse end teknik.

For nylig overtog han nogle af de projekter, som hans chef var projektleder for.

”Vi følger tidsplanen og er godt med i IT. Men det giver da masser af udfordringer. For eksempel det hele tiden at rende til møder. Det er ikke det, introverte mennesker synes, er det allermest spændende,” indrømmer han.

”Men jeg synes, det er fascinerende, fordi jeg som IT-kyndig person med teknisk baggrund kan hjælpe med at lave rammerne, som andre kan udfylde. Det vidste jeg ikke, at jeg havde interesse for. Men jeg har fået smag for det.”

 

Ny diplomuddannelse

I år er Carl-Marius Leegaard Stensen startet på en diplomuddannelse i projektledelse, hvor han lige nu er i gang med faget ’kommunikation og teamrelationer.’ ”Det handler om, hvordan man får de rigtige mennesker til at arbejde sammen og sætte det rigtige hold. Og det handler meget om personlighedstyper, samarbejdet mellem dem og alle de faldgruber og potentielle udfordringer, der kan være i samspillet. Igen er det noget med at forstå mennesker, og hvad der driver dem,” forklarer han nøgternt.

Han synes, at en af de vigtigste bløde færdigheder er at være god til at lytte til, hvad andre mennesker har at sige.

”Der har man en fordel som introvert. Mange dygtige teknikere kan gode lide at snakke om de færdigheder, de har. Men at lytte og så samle det hele billede og være god til at kommunikere på flere niveauer, når vi har flere fagligheder, det er jeg ved at lære om nu,” siger Carl-Marius Leegaard Steensen, der altid har haft et billede af en rigtig projektleder som en, der er god til at small-talke.

”Jeg kan finde ud af at snakke med mine kolleger, når problemer opstår, og afklare mål og retninger undervejs i projekter. Det er den bløde kompetence, man kan træne, og så kan man blive bedre til at sætte rammer og struktur. Men smalltalk er en af de kompetencer, jeg ikke har fundet kurser i,” griner han.

 

SOCIALE KOMPETENCER, SOM CARL-MARIUS LEEGAARD STEENSEN HAR TILLÆRT SIG:

 

\ Forståelse og rummelighed for, at alle har deres eget syn på verden og er farvet af deres erfaringer og historik. 

\ Aktiv lytning (bl.a. lyt til hvad afsenders budskab er, og ikke kun fokuser på de sagte ord og ordlyden). 

\ Assertiv kommunikation (bl.a. accepter, at alle er forskellige, og at vi godt kan have gensidig tillid til og respekt for hinanden alligevel). 

\ Kommunikation (bl.a. afsenderen har et medansvar for at sikre at modtagerne forstår budskabet, og modtageren har et medansvar for at forstå budskabet).