Rigtig mange medlemmer oplever, at deres job udvikler sig i retning af et konsulentjob. 

Funktionen kan have mange titler og navne, fx tovholder, rådgiver, faglig nøgleperson eller bare projektmedarbejder, men ens for dem alle er, at rollen bevæger sig væk fra drift til udvikling, undervisning og vejledning.

Men hvad betyder det egentlig – det at få titel af konsulent?

Det sætter en temadag i Vejle d. 27. november fokus på.

Mød fire HK’ere, som fra scenen fortæller deres historie om skiftet til konsulent. Deres fagligheder er forskellige – de er HR-konsulent, indkøbskonsulent, handicapkonsulent og kommunikationskonsulent fra hospitals-, biblioteks-, økonomi- og socialverdenen – men ud fra deres fælles erfaringer bliver du skarpere på hvordan du selv tager springet til konsulentrollen.

Desuden vil et oplæg fra COK sætte fokus på konsulentens virke i organisationen, og tre workshops om eftermiddagen giver mulighed for at komme et skridt nærmere konsulentrollen.

Program og tilmelding her:

For yderligere information kontakt fagkonsulenterne: elin.joergensen@hk.dk eller Lisbeth.Storm.Henriksen@hk.dk