Morten Bødskov

FH havde inviteret skatteminister Morten Bødskov, flere politikere og repræsentanter fra FSR – Danske Revisorer, Dansk Industri, HK Stat og Dansk Told- og Skatteforbund til fyraftensmøde om genopretningen af skattevæsenet den sidste dag i oktober. Ministeren fortalte blandt andet om, hvor regeringen vil styrke skattekontrollen.

- Medlemmerne i FH slider og slæber hver eneste dag og betaler deres skat. Og så duer det ikke, at svindlere slipper. Derfor vil vi styrke kontrollen.

Sådan lød det torsdag fra skatteminister Morten Bødskov, da han talte på et velbesøgt fyraftensmøde om skattevæsenet i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH, som er sammenslutningen af FTF og LO, red.).

Og der var bred opbakning til regeringens planer for et styrket skattevæsen fra både politikere, revisorer, Dansk Industri og medarbejderne i skattevæsenet.

Stor frustration hos ærlige virksomheder

- Der er ingen, der er så frustrerede over skattesnyd og svindel som de virksomheder, der bliver udsat for unfair konkurrence, lød det fra Dansk Industris skattepolitiske chef, Jacob Bræstrup.

- De lovlydige virksomheder er frustrerede over virksomheder, der snyder. Det er de, både fordi de risikerer at blive udkonkurreret, og fordi de ofte bliver slået i hartkorn med svindlerne, lød det fra Jacob Bræstrup, som også pegede på, at virksomhederne byder skattekontrol velkommen, men at en skærpet kontrol ikke må blive en byrde for erhvervslivet. 

Minister: Skattevæsenet er kittet

Lizette Risgaard, formand for FH, bød velkommen og lagde i sin tale vægt på, at genopretningen af skattevæsenet er helt afgørende for velfærdssamfundet og tilliden til myndighederne.

- Vi lever i en opbrudstid, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi bevarer tilliden til vores samfundsinstitutioner. Vi ved, at alt for mange virksomheder snyder, men hvis man ikke har noget at skjule, så er det vel ikke så svært, spurgte hun og understregede, at danskerne bakker op om mere kontrol med skattesnyd.

- Et stærkt skattevæsen er en folkesag, understregede Lizette Risgaard.

Skatteminister Morten Bødskov fortalte om udfordringerne med skattevæsnet set fra ministerkontoret på Christianshavn og om regeringens planer for at styrke skattekontrollen inden for blandt andet skattely, aggressiv skatteplanlægning, hvidvask, momssvig, momskarrusseller med mere.

- Det er en kæmpeopgave, ingen tvivl om det, men skattevæsenet er det kit, der binder vores velfærdssamfund sammen, og det er fundamentalt for velfærden, at vi lykkes.

- Der ligger nogle meget store rammefald på skatteministeriets område i de kommende år, så vi skal finde mange milliarder bare for at holde samme niveau som den nuværende bevilling, forklarede ministeren. Rammefald vil sige, at bevillingerne på finansloven bliver mindre.

Se regeringens plan for skatteområdet nederst i artiklen.

Synlig kontrol giver resultater

Fra HK Stat deltog analysechef Thomas Lynge Madsen og en større gruppe medarbejdere og tillidsrepræsentanter fra Landsklubben HK SKAT var mødt op for at deltage i debatten.

Ulla Fabricius, formand for HK’erne i skatteforvaltningen, peger på, at det går fremad, og at der er fremskridt hver dag. Men der er også behov for at styrke kontrollen.

- Vi er i gang med et langt, sejt træk. Og det kører. I forhold til kontrollen er det synlighed, der giver resultater. Når man kommer ud med mappen og banker på. Vi skal have bedre it til at hjælpe os, men der skal også folk til, sagde Ulla Fabricius.

- Vi ved for eksempel, at når vi kontrollerer en branche, så spreder ordet sig. Når vi først har kontrolleret 100 tømrermestre, så er der måske 8.000, som retter ind, fordi det spreder sig lynhurtigt.   

Læs også: Skatte-HK’ere vil fortælle politikere, hvor skoen trykker

Hun blev bakket op af kollegaen Birgitte Skou Munkedal fra kontrolområdet Udland.

- Jeg arbejder i Udlandsbeskatningen, hvor vi er 250 medarbejdere. Vi laver service, men vi har ikke tid til at foretage kontrol. Og der er SÅ meget brug for kontrol, lød det.

Læs også: - Ingen kommer udefra og går lige ind og kan lave vores arbejde

Ordfører: Investeringer tipper mod it

Skatteordfører Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti gav udtryk for, at der er for meget fokus på it og for lidt på, hvad medarbejdere kan bidrage med i det nye skattevæsen.

- Erfaringerne fra de sidste 10 år viser, at balancen er tippet i retning af, at alle investeringer går til it. Og jeg oplever, at mange møder har it som udgangspunkt. Hvis kontrollen er rent it-baseret, oplever folk det ikke som kontrol. Der skal også være nogen, der banker på døren.

- Noget af det vigtigste, vi kan gøre, er at se på effekten af at ansætte en skattemedarbejder. Der er en sammenhæng mellem antallet af skattemedarbejdere, og hvad der bliver drevet ind i skatter, men den sammenhæng er der ikke i Finansministeriet, sagde DF-ordføreren.

Deltagerne i arrangementet var udover skatteminister Morten Bødskov og FH-formand Lizette Risgård, skatteordfører fra Venstre, Louise Schack Elholm, Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti, Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør, FSR - danske revisorer, Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef, Dansk Industri, analysechef i HK Stat Thomas Lynge Madsen og Jørn Rise, forbundsformand, Dansk Told & Skatteforbund.

HK Stat har løbende sat fokus på ressourcer, udfordringer og genopretning i skattevæsenet med debatter, høringer med mere.

Læs mere: Blå-rød enighed: Kontrol med skattesvindel er for ringe

regeringens skatteplan