ulla f

Formand for landsklubben HK SKAT Ulla Fabricius foreslår, at man laver seniorordninger eller andre aftaler i Skatteforvaltningen, som kan motivere de erfarne medarbejdere til at blive længere i jobbet, så man undgår at miste de dybe kompetencer i en tid, hvor der kommer mange nye kolleger til.

Ulla Fabricius, du er formand for 3.100 HK’ere i skatteforvaltningen. Du har lige været til et debatmøde med politikere og organisationsfolk, først og fremmest skatteminister Morten Bødskov. Han sagde, at der er brug for ressourcer, realistiske planer og ro. Så skal alt sammen nok gå godt – sådan kort fortalt. Hvad synes du om den melding?

Den er god. Den første association jeg fik, da han talte om de 3 r'er, var noget med ro, renlighed og regelmæssighed. Det er ikke nødvendigvis, hvad vi har brug for. Men vi har i hvert fald brug for ro. Det har medarbejderne meget brug for. Og vi har brug for ressourcer, fordi vi hænger med en vis legemsdel i vandskorpen. Der er hele tiden opgaver, vi ikke har ressourcer nok til. Derudover skal vi have noget regelforenkling og vi skal have nogle nye it-systemer.

Læs også: Et stærkt skattevæsen er en folkesag

Jeg synes, at både politikere og repræsentanter fra Dansk Industri og revisorerne på debatmødet gav udtryk for velvilje. Der var en velvilje til at finde nogle løsninger på tværs af alle skel. Det var rigtig rart.

Er velviljen noget nyt i forhold til tidligere?

Nej, det har nok været undervejs i nogle år. Alle har jo nok været klar over, at det ikke kunne blive værre. Vi troede i hvert fald ikke, at det kunne blive værre. Men der er så lige kommet et par skandaler oveni. Det er gået så galt. Det tog 10 år at bryde det ned, og det tager nok også 10 år at bygge det op igen. Alvoren er gået op for alle. Også dem, der i starten troede, at man kunne lave et quickfix. Det kan man ikke.

Læs også: Skatte-HK’ere vil fortælle politikere, hvor skoen trykker

I får mange nye kolleger for tiden. De er en del af ressourcerne. Hvordan går det med at finde dem? Og hvordan går det med at holde på dem?

Det går faktisk meget godt. Vi havde regnet med, at en del af dem ville rejse igen, men det gør de ikke. Vi havde sat et mål for den naturlige afgang, og det mål overholder vi faktisk. Vi kan selvfølgelig gøre det bedre. I starten blev nogle fejlcastet. De troede, at de skulle ind og lave noget andet end de skulle, og så gik nogle af dem igen. Det er vi ligesom kommet over. Men man skal være klar over, at uanset hvem man får ind, så skal de læres op. Ingen kommer jo udefra og går lige ind og kan lave vores arbejde. Det er vores ledelse også klar over, og vi arbejder på alle mulige måder på intern og på ekstern uddannelse for at få alle op i gear til at klare opgaven.

Du nævnte under debatten, at du ser et behov for seniorpolitiske tiltag for at holde på folk. Hvad skal der til?

Der skal noget til for at fastholde dem med de dybe kompetencer. Vi har lavet en sårbarhedsanalyse. Den viser, hvor vi har nogle dybe kompetencer siddende, som vi meget nødig vil have går hjem i morgen. Mange af dem er en lille smule gråhårede – det giver sig selv, for mange af dem har 30 eller 40 års erfaring. Vi skal bruge nogle personalepolitiske værktøjer. Det kan fx være seniorordninger eller aftaler om mobilitetsting, hjemmearbejdspladser, og hvad der nu ellers skal til for, at den enkelte tænker: Ok, jeg tager et år eller to mere i stedet for at gå hjem, fordi tingene bliver for irriterende.

Vi har en seniorordning, men den er ikke blevet brugt ret meget. Man begynder så småt at få øje på, at den er der. Den kunne blive brugt meget mere.

Regeringen foreslår at oprette 4 nye skattecentre rundt i landet. Hvad siger du til den ide?

Det kunne da godt være en god ide. Det kunne også være, at man skulle mande op på de centre, der er i forvejen. Og lad for alt i verden være med at begynde at lave udflytninger, omflytninger eller tvangsflytninger eller kald det, hvad I vil.

Hvis der kommer nye skattecentre, kan det godt være, at man gerne vil have nogen af de nuværende medarbejdere til at flytte med. Hvis man vil det, så giv dem nogle ordentlige vilkår. Giv dem fx en tilbagegangsret. Giv dem et mobilitetstillæg. Find ud, hvad der gør, at man vil flytte med. Enten for en periode eller for resten af ens arbejdsliv, hvis der kun er 2-3 år tilbage. Den slags aftaler vil jeg gerne opfordre til. De vil være en hjælp for mange.