AMR-træf 2019

Foto: Brita Andersen, formand HK Stat Midt, står med stress-politik-materialet, herunder stresskort, som Arbejdsmiljøreprøsentanterne blev de første til at bruge.

 

    - AMR-arrangementet var en del af vores markering i HK Midt af ”Arbejdsmiljørepræsentanternes år”, og det var tværgående for alle fire sektorer. For det handler ikke så meget om sektor-tilhørsforholdet, men mere om den rolle som AMR, som deltagerne i dag er fælles om, fortæller Brita Andersen, der er sektorformand i HK Stat Midt:

- Vi har fokus på AMR’erne, fordi de har nogle andre opgaver og fokusområder end tillidsrepræsentanterne. Derfor vil vi gerne være med til at give AMR’erne nogle værktøjer til deres arbejde, og i dag fik de en særlig og meget konkret guide med hjem, der er udviklet specielt til AMR’erne og deres arbejde med arbejdsmiljø. Deltagerne er faktisk de første, der får lov at bruge det nye materiale ”STRESSPOLITIK – Trin for trin”, som der er danmarkspremiere på i dag.

 

”Ja tak” fra AMR’erne

Organisatorer, faglige konsulenter og sektorformænd fra de fire sektorer havde sat en anderledes kursusdag sammen for de fremmødte AMR’ere – med forskellige oplæg, bl.a. fra HK Midt’s arbejdsskade-team, lidt pausegymnastik samt introduktionen af et dialogspil og den konkrete guide til arbejdet med en stress-politik. Det havde AMR’erne sagt ”ja tak” til:

- Jeg er glad for, at HK Midt inviterede os som arbejdsmiljørepræsentanter, fordi der foregår så meget på arbejdsmiljøområdet for tiden – og fordi stress også handler så meget om forebyggelse. Vi har lige haft trivselsundersøgelse og APV hos os, og hver gang vi har det, så lyder meldingen fra folk, at deres arbejds- og fritidsliv ikke hænger sammen. Derfor var det et godt initiativ fra HK Midt at holde et arrangement med fokus på AMR’erne og på en konkret stresspolitik, fortæller Annette Jakobsen, der er HK’er og AMR i Faaborg-Midtfyn Kommune (Opvækst og læring). Hendes AMR-kollega Carsten V. Steffensen fra Step Print Power var enig:

- Jeg så programmet for dagen og tænkte, at det så spændende ud. For vi vil gerne have et beredskab omkring stress, og her kan en stress-politik være et godt redskab. Vi har samtidig lært i dag, at anmeldelser af skader og sager er vigtige som dokumentation, og at der er et godt beredskab i HK Midt, som vi kan trække på.

AMR-træf 2019

Foto: Gruppearbejde med stress-kortene fra guiden "stresspolitik, trin for trin"

 

Stresspolitik trin for trin

Guiden ”STRESSPOLITIK Trin for trin”, som HK Midt som de første har fået adgang til, er udarbejdet af Annette Collins. Hun er stresscoach, ekspert i psykisk arbejdsmiljø og mangeårig freelance underviser for HK, hvor hun blandt andet har undervist i politiske ideologier, den danske model og det psykiske arbejdsmiljø. Vi har kontaktet Annette for at høre mere om materialet:

- Det, jeg gerne vil med materialet, som HK her har fået adgang til, er at give AMR’erne et bud på, hvordan de gør tingene i praksis, når de kommer tilbage på arbejdspladsen. Hvordan kan du håndtere stress på din arbejdsplads og udarbejde en stresspolitik? Det er blevet til et hands on-værktøj, der enkelt og overskueligt fortæller, hvad de skal gøre trin for trin, fortæller Annette Collins:

- Vi har samtidig dialogspillet omkring arbejdsmiljø med, fordi det er en god måde at starte en samtale omkring stress på. Den samtale er en del af arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge stress på arbejdspladserne, som lovgivningen foreskriver. Det handler om at tage et tungt stof og gøre det håndgribeligt. Det har jeg gjort med spillet og materialet, som giver arbejdsmiljørepræsentanterne noget med hjem, de kan arbejde videre med.

 

citater fra dagen

 

Værktøjer til AMR-arbejdet

Karina Skovgaard Jørgensen, sektorformand, HK Kommunal Midt:
    - Det er mit indtryk, at både initiativet, invitationen og intentionerne med dagen blev positivt modtaget hos AMR’erne. De tog både godt imod dagens forskellige oplæg, blandt andet fra vores arbejdsmiljø-team, guiden til en stresspolitik og arbejdet med dialogspillet. Deltagerne gav udtryk for, at det gav dem en masse med, og at de nu glædede sig til at komme hjem på arbejdspladserne og præsentere materialet for både kolleger og chefer

”Vi skal spille hinanden gode”

Anne Marie Bay, sektorformand, HK Privat Midt:
    - Det var tydeligt, at spillet åbnede for en god dialog omkring arbejdsmiljø og stress. For mig handler kampen mod stress da også om, at vi helt konkret ”spiller hinanden gode” ude på arbejdspladserne. At vi tager dialogen, og at det aldrig må betragtes som en svaghed, hvis nogen siger fra over for deres arbejdspres, og at vi som kolleger skal styrke og bakke hinanden op, når der er nogen, der siger fra. Hos HK Midt vil vi gerne hjælpe AMR’erne med at styrke sådan en kultur. Det var AMR-træffet et bidrag til.

Fik konkrete redskaber med

Pia Thurøe, sektorformand, HK Handel Midt:
    - Jeg havde en oplevelse af, at deltagerne var meget tilfredse med at få konkrete redskaber med hjem til brug på deres arbejdspladser. Det var super fint, at de skulle forsøge at formulere en stresspolitik i grupper, og det viste også, hvor svært det kan være. 

Fakta om hk midts arbejdsskadeteam

HK Midt har et tværgående arbejdsskadeteam, der står klar med hjælp til medlemmerne i arbejdsskadesager. Holdet er sat sammen af HK-kolleger, der i mange år har beskæftiget sig med området. En af kollegerne er Kati Olesen, faglig sagsbehandler i HK Midt, der holdt oplæg under AMR-træffet.
 
En af hendes pointer var: Husk at anmelde alle hændelser, situationer og ulykker, der har med arbejdsmiljø og arbejdsskader at gøre. Det er vigtigt for at have et reelt overblik over omfang/antal arbejdsskader, og det kan få betydning for den enkelte i forhold til en eventuel arbejdsskadesag, uanset om det handler om ulykke, skade eller sygdom, der har med arbejdet at gøre.