4.082 HK/Privat-medlemmer leverede op til sommerferien knap 12.000 udsagn med deres ønsker til, hvad det er vigtigt at få med i overenskomsten. De mange ønsker – og tak for dem –  bliver til en lang liste af ingredienser til en god overenskomst.

Siden sommerferien er de mange indkomne ønsker på listen blevet gennemgået og prioriteret i HK Privat. De er blevet til en listen af krav, som vi vil gå efter at få forhandlet hjem til overenskomstforhandlingerne i foråret 2020. 
Gennemgående for det, medlemmerne ønsker sig, og som dermed er HK Privats krav, er:

  • Mere frihed i arbejdslivet. Derfor går HK efter, at du skal have mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv langt mere fleksibelt. Mulighederne for, hvad du kan bruge din fritvalgskonto til, skal udvides, så den kan bruges til at købe ekstra feriedage - og ekstra uddannelsesdage. Og så skal der sættes langt flere penge ind på kontoen, så den fordobles fra 4 % til 8 %. Det imødekommer også medlemmernes ønske om at få del i den øgede indtjening, der er i de fleste virksomheder i disse år. 
  • Mere kontrol med arbejdstid: Mange arbejder på skæve tidspunkter, som ofte er svære at forudse, og som gør det sværere at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Her vil HK gå efter at få skærpet aftalerne om arbejdstid, begrænset skiftehold og natarbejde – og at man får fridage som betaling.
  • Alle indenfor HK Privats område bør kunne blive omfattet af vores overenskomster. Derfor skal umoderne regler som 50%-reglen afskaffes.

 

På industriens område forhandler HK sammen med otte andre fagforeninger

Netop nu er vi i fuld gang med at udbrede kendskabet til vores krav og prioriteringer til OK20. Til forhandlingerne er HK en del af CO industri, et samarbejde mellem ni fagforeninger, der
forhandler samlet overfor modparten, arbejdsgiverforeningen Dansk Industri. 
De andre fagforeninger kommer også med hver deres liste over indholdet til en god overenskomst. Sammen taler man sig så til enighed om prioriteringen, inden fagforeningernes delegation mødes med Dansk Industri, som har arbejdsgivernes liste med ingredienser med. På mødet udveksler man så lister.

Efter jul begynder de egentlige forhandlinger, hvor man skal blive enige om at skrive en ny overenskomstaftale.  
I HK Privatbladet, der udkommer i uge 47, kan du læse meget mere om processen frem mod din nye overenskomst. 
 

19. november er alle tillidsrepræsentanter i HK Privat MidtVest inviteret til møde med CO industris topforhandlere og diskutere ønskerne til den kommende overenskomst. 

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.