Kvinde med headset

Selvom beskæftigelsesindsatsen trænger til at blive revideret, har jobcentrenes mange kritikere grund til at stikke piben ind. For jobcentrene opfylder langt hen ad vejen den mission, de er sat i verden for at udføre. Sådan indleder HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, et større debatindlæg i netmediet piopio.dk.

Mads Samsing nævner fire eksempler på, at den kommunale beskæftigelsesindsats med succes leverer velfærd til borgerne.

For det første sikrer den offentlige jobformidling, at der sker et match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Sammen med den danske flexicurity-model er den offentlige jobformidling afgørende for, at vi har et velfungerende arbejdsmarked, der internationalt tjener som forbillede, lyder det fra Mads Samsing, som også henviser til arbejdsmarkedsekspert.

Tallene tæller

Modellen med den aktive beskæftigelses- og uddannelsespolitik er - for det andet – hovedårsagen til, at Danmark år efter år ifølge det europæiske statistiske kontor, Eurostat, kan kåres som europamestre i at få ledige i job.

For det tredje viser undersøgelser, at dansk erhvervsliv i den grad også kvitterer for jobcentrenes indsats. Mere end 80 procent af virksomhederne er rigtig tilfredse med jobcentrene, skriver HK Kommunals næstformand, der blandt andet henviser til en ny KL-undersøgelse.

Og trods mange negativer mediehistorier honorerer de borgere, der har deres gang i jobcentrene, deres møde med beskæftigelsessystemet med helt overvejende positive besvarelser.

Endelig finder man – for det fjerde – i flere og flere kommuner finder man ud af, at investerer i den aktive beskæftigelsespolitik rent faktisk betaler sig – både menneskeligt og økonomisk. Særligt jobparate kontanthjælpsmodtagere og langtidsledige får ifølge Mads Samsing gavn af de kommunale satsninger. Det har været tilfældet i for eksempel Esbjerg og Middelfart kommuner.

Nye og bedre politiske rammer

De kommunale jobcentre er med andre ord storleverandører af velfærd for danskerne og udgør en uadskillelig del af vores solidariske samfundsorden, mener Mads Samsing. Han peger samtidig på, at der er plads til forbedringer.

- I den forbindelse er det værd at huske på, at jobcentrene og deres medarbejdere kun har mulighed for at handle loyalt under de politiske og i øvrigt meget omskiftelige rammer, der udstikkes, lyder det fra næstformanden.

De rammer har i de seneste år blandt andet været kendetegnet ved ufrugtbare proceskrav, mistillid til både borgere og medarbejdere, detailstyring og forringelser i overførselsindkomsterne.

Heldigvis er der med den nye Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats ifølge Mads Samsing udsigt til, at der vil blive færre formelle proceskrav og mulighed for større fagligt råderum for jobkonsulenterne.

- Meget kan blive bedre. Men indtil videre har jeg ikke så meget som set antydningen af, at andre vil kunne bedrive en bedre beskæftigelsesindsats end den, de kommunale jobcentre leverer, slutter næstformanden sit debatindlæg.

Artiklen er opdateret 05. november 2019