Kvinder får i gennemsnit 14,6 % mindre i løn end mænd. Det er ikke retfærdigt, og det sætter HK sammen med andre fagforbund fokus på med kampagnen ”Kvindernes sidste arbejdsdag”.
Lønforskellen skaber et ulige samfund

Sidste år lå lønforskellen på 15 % og kvinderne burde derfor gå en dag senere på ferie i år end sidste år. Der er altså sket en lille forbedring, men det er langt fra nok, siger HK’s næstformand Martin Rasmussen.

- Der er stadig en markant lønforskel mellem kvinder og mænd, også for vores medlemmer. Derfor er vi nødt til at tage det her problem alvorligt. Det er ikke noget man kan ændre på fra den ene dag til den anden, men jeg har forventninger til, at den nye regering vil gøre deres for at ændre forholdene, siger Martin Rasmussen.

HK foreslår:

  • At vi får mere detaljerede ligelønstatistikker. Vi kræver, at grupperne bliver mindre end de nuværende 10 kvinder og 10 mænd i hver jobfunktion. 
  • At forældre får bedre mulighed for at dele barsels/forældreorloven mere ligeligt mellem sig.

 

Følg kampagnen via Facebook


Regnestykket bag 

De seneste tal fra det nationale forskningscenter for velfærd, VIVE, og Danmarks Statistik (2018) viser, at der i Danmark er 14,6 % forskel på den gennemsnitlige timeløn for mænd og kvinder. Den timeløn, de bliver betalt for - uanset fravær, vel at mærke.

Det høje løngab kan altså ikke tilskrives, at kvinder har en kortere arbejdsuge eller er mere fraværende. Den store forskel dækker over mange parametre. Blandt andet er lønniveauet i nogle fag, hvor der typisk arbejder flest kvinder, meget lavere end i fag, hvor der typisk arbejder flest mænd.

Den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder var ifølge lønstatistikken 2018 fra Danmarks Statistik 35,36 kroner pr. time. Det svarer til et løngab på 14,6 %. Kvinders timeløn skal med andre ord stige 14,6 %, før den kommer op på samme niveau som mændenes.

Time-lønninger  2014  2015  2016  2017  2018
Mænd  260,72  264,01  266.81  272,11  276,9
Kvinder  224,01  228,15  231,23  236,58  241,54
Lønforskel  36,71  35,86  35,58  35,53  35,36
Lønforskel i procent af kvinders løn  16,4%  15,7%  15,4%  15,0%  14.6%

Se hvordan lønnen fordeler sig imellem en gennemsnitlig HK-kvinde og en gennemsnitlig HK-mand i et helt arbejdsliv.