Karina Nicolaisen Vores fagKarina Nicolaisen, 31 år og
kontorfuldmægtig i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I 2015 blev jeg ansat i vejledningskontoret i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Her var mine opgaver blandt andet rådsbetjening, intern økonomi og udarbejdelse af mindre notater.
Jeg har fulgt med vejledningsområdet rundt igennem to større strukturændringer, og 4 år senere sidder jeg med f.eks. bekendtgørelsesarbejdet, udarbejdelse af vejledninger og borgerhenvendelser – og jeg er stadig It-superbruger.
Udover mit daglige arbejde er jeg også TR-suppleant og AMR. Jeg vil nemlig gerne bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen og tage hånd om udfordringerne, inden de bliver til problemer.

Bekendtgørelser

Når der skal udarbejdes nye bekendtgørelser på vejledningsområdet, er det min kollega og jeg, der udarbejder første udkast. Vi kigger først på én ting: Er der kommet ny lovgivning, er der kommet nye bemyndigelser eller er nogle fjernet. Herefter kigger vi på de gældende bekendtgørelser og ser, hvor der skal rettes til. Det er en længere proces, for vi skal ofte kigge i politiske aftaler og lovbemærkninger for at finde ud af, hvad intentionen var bag den nye lov og den nye bemyndigelse. Vi laver nemlig kun bekendtgørelser, hvis vi har hjemmel til det. Så følger der en proces med intern og ekstern høring, godkendelse, tilpasning og offentliggørelse. Når alt det er sket, så skal vi selvfølgelig også orientere omverdenen om, at der er kommet nye regler, fx omkring uddannelsesparathedsvurderingen.

 Øvrige opgaver

Hvis ikke der skal ændres i regelsættet, så skal der laves en masse andet. Nogle af de ting, min arbejdsdag går med er:
1.  Svare på henvendelser fra kommuner og borgere om reglerne
2.  Hjælpe kollegaer med ESDH-systemet
3.  Økonomistyring
4.  Puljevejledninger
5.  Oplæg for eksterne

Udenfor STUK

Når jeg ikke er på arbejde, så går der noget tid med bestyrelsesarbejdet i HK Stat Hovedstaden, FTF's projekt "hverdagens helte" og andre fagpolitiske tiltag. Jeg er også netop begyndt at gå til salsa, men der går nok mange år før jeg er god nok til "Vild med dans".