Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 

Der er ikke noget magisk tal for, hvor høj temperaturen skal være, før at du må melde dig syg. Alligevel er det helt enkelt, hvornår du kan melde dig syg på jobbet: 

- Du er for syg til at gå på arbejde, når du vurderer, at din sygdom gør dig ude afstand til at passe arbejdet, siger faglig chef i HK Handel, Stephan Agger og understreger samtidig, at sygdom er en privatsag.

- Som medarbejder er du ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, ligesom din arbejdsgiver ikke må spørge om det. Men det kan være hensigtsmæssigt for planlægningen af opgaverne, at man oplyser, hvornår man forventer at være tilbage, hvis man har en idé om det. Er man ikke klar til den tid, er man selvfølgelig stadig sygemeldt, siger han.

Det er kun dig selv og din læge, der kan vurdere dit helbred. Men din arbejdsgiver kan bede om en friattest (lægeerklæring), der bekræfter, at du er syg. Attesten bekræfter, at du har været eller stadig er syg, men fortæller ikke, hvad du fejler, eller hvordan du er i behandling. Det er din arbejdsgiver, der skal betale for attesten.

Du skal IKKE finde en afløser

En tidligere undersøgelse fra HK Handel viser, at 84 pct. af de handelsansatte alligevel slæber sig afsted på arbejde, selvom de føler sig sløje og burde blive hjemme.

- Bemandingen er fx smurt alt for tyndt ud, og det levner ikke meget plads til sygdom. Medarbejderne er loyale overfor deres arbejdsplads og ikke mindst de kolleger, der skal løbe hurtigere, hvis der mangler hænder. Det skal ikke gå ud over helbredet, hvis der er for få kolleger. Det er arbejdsgivernes og ikke medarbejdernes ansvar at få arbejdet til at hænge sammen, understreger Stephan Agger.

Er du syg, er det din chefs opgave at finde en løsning – ikke din.

- Vi hører jævnligt, at medarbejderne er blevet bedt om selv at finde en afløser. Men det er ledelsens ansvar at lede og fordele arbejdet, og derfor også dem, der har ansvaret for bemandingen, siger Stephan Agger og slår samtidig hul på myten om, at chefen slet ikke må ringe, når man er syg.

- Arbejdsgiverne må gerne ringe til en sygemeldt kollega. De skal også have mulighed for at koordinere arbejdet bedst muligt, hvis en medarbejder bliver syg. Det kan fx være af hensyn til arbejdsopgavernes prioritering eller andre kollegers vagter. Men man må ikke ringe og forsøge at presse en sygemeldt medarbejder tilbage på arbejde, siger han. 

Husk at melde dig syg efter reglerne

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man skal melde sig syg. Tjek personalehåndbogen, eller spørg din tillidsrepræsentant eller chef om, hvad der gælder hos jer. 

Det er dit ansvar, at sygemeldingen ender det rette sted og bliver modtaget til tiden. 

Vil du vide mere?

Regler: Barn syg og fravær på jobbet 

Lægebesøg i arbejdstiden

FAQ: Hvis du er i arbejde og bliver syg 

Har du ret til løn under sygdom?

Sygeguide.dk 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling 7011 4545, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til din arbejdssituation.