opdateret 7. november 2019

Københavns Kommune har trukket de varslede fyringer tilbage. Læs mere om reaktionen efter det massive pres fra blandt andet HK Kommunal her.

- Kæden er hoppet helt af i landets største kommune. For beskyttelsen af vores tillidsvalgte er en principsag for hele fagbevægelsen og en grundsten i den danske model. Derfor agter vi at følge denne sag helt til dørs.

Sådan lyder det fra Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden, efter at Københavns Kommune har varslet fyring af en HK-tillidsvalgt i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Udover den tillidsvalgte HK’er er også to tillidsvalgte DJØF’ere varslet afskediget som følge af planlagte besparelser i København Kommune. Besparelser er imidlertid ifølge Winnie Axelsen på ingen måde en saglig begrundelse for at fyre tillidsvalgte.

Kimen til en bombe

- Fyringerne er langt fra betinget af de ’tvingende årsager’. Ifølge alle aftaler skal tillidsvalgte være de sidste blandt ligemænd, der prikkes i forbindelse med sparerunder. Men det er der overhovedet ikke tale om i dettes tilfælde. Derfor vil jeg gøre alt for at få fyringen omstødt, lover Winnie Axelsen.

HK-formanden frygter, at Københavns Kommunes fremfærd er kimen til en bombe under hele det fagretslige system.

- Hvis kommunens handlemåde kommer til at danne forbillede for andre offentlige arbejdsgivere, risikerer vi, at hele tillidsmandssystemet smelter ned. Det vil i givet fald resultere i kaotiske tilstande. Den kommunale arbejdsgiver bør jo i høj grad også have en interesse i at støtte op om samarbejdet og at pleje relationerne med de ansattes repræsentanter, lyder det fra Winnie Axelsen.

Sværere at rekruttere tillidsvalgte

Winnie Axelsen peger på, at det i fremtiden vil blive ekstremt svært at rekruttere tillidsrepræsentanter, hvis arbejdsgiverne fremover får held til at eliminere deres fremmeste samarbejdspartnere.

- Hvis ikke de tillidsvalgte er beskyttede mod fyringer vil det mildt sagt være meget lidt attraktivt at stille op til et tillidshverv. Det duer simpelthen ikke, for tillidsrepræsentanterne er omdrejningspunkter i hele den danske samarbejdsmodel, fastslår HK-formanden og fortsætter:

- Jeg fatter ganske enkelt ikke, at en kommune som København, der har mere end 45.000 ansatte, og som i øvrigt slår sig op på at stå vagt om samarbejdet med de ansatte, ikke har viljen til at omplacere de tillidsvalgte. Men jeg har da lov at håbe, at de varslede fyringer beror på en simpel fejl begrundet i uvidenhed om vores danske model.