højesteret

Den 28. oktober 2019 mødte Marianne Larsen og Linda Jønsson op i Højesteret sammen med repræsentanter fra HK til den endelige prøvelse af deres sag om ekstra pensionsår efter afskedigelse fra forsvaret. 

Først vandt HK i byretten. Så ankede forsvaret og vandt i landsretten. Endelig ankede HK til Højesteret, og nu, efter næsten 3 år, er det afgjort: Marianne Larsen og Linda Jønsson havde ikke krav på at få tillagt ekstra pensionsår, efter de i 2013 var blevet opsagt som følge af det forsvarsforlig, der blev indgået i 2012 for perioden 2013-2017.

Uafhængigt af hinanden havde Marianne og Linda undret sig over, at der ikke stod noget om ekstra pensionsår i deres opsigelser. De havde ellers været kutyme i forsvaret gennem cirka 30 år med hjemmel i en såkaldt kundgørelse om, at der kan gives ekstra pensionsår til civilt ansatte ved afskedigelse på grund af besparelser. Og at det også gjaldt for de to HK'ere i 2013, bestyrkede Byrettens dom i 2017 dem i.

Marianne og Linda blev opsagt efter henholdsvis 32 og 33 år i forsvarets tjeneste.

Læs også: Dom i pensionssag kan være mange millioner værd for fyrede forsvarsansatte

Men det blev altså afvist for anden gang, da sagen kom for Højesteret 28. oktober 2019.

Læs også: Dom om forsvarspension skal prøves ved Højesteret

I dommen lyder forklaringen, at der i 2013 var to forsvarsforlig, som overlappede hinanden: Et for perioden 2010-2014 og et for 2013-2017, hvor op til 100 civilt ansatte inklusive Marianne og Linda blev opsagt. Selvom kutymen for at tildele ekstra pensionsår først udløb i slutningen af 2013, var de to HK'ere – modsat af, hvad byretten afgjorde – ikke omfattet heraf. Det skyldtes en bemærkning i finansloven for 2013, som gik ud på, at løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med det seneste forlig skulle tilpasses resten af det statslige område, og at civile forsvarsansatte ikke længere skulle have særlige pensionsgoder.

I dommen konkluderer Højesteret:

'Højesteret finder (…), at tekstanmærkning nr. 101, stk. 1, til § 12 i finansloven for 2013 må forstås således, at forsvarsministeren alene har haft bemyndigelse til at tillægge op til yderligere 10 pensionsår ved afskedigelse i forbindelse med gennemførelsen af forsvarsforliget for 2010‐2014, mens for‐ svarsministeren ikke har haft hjemmel hertil for så vidt angår forsvarsforliget for 2013‐2017.'

For nogle af de medarbejdere, der blev opsagt samtidig med Marianne og Linda, ville værdien af op til 10 pensionsår have udgjort mellem 700.000 og 1.000.000 kroner afhængigt af den enkeltes løn og anciennitet.