HK Kommunal har gennem flere årtier haft fokus på kompetenceudvikling, udviklingsplaner og senest kompetencefondene i kommuner og regioner.

Derfor er det et sørgeligt resultat, at kun 56 procent af medlemmerne i en repræsentativ undersøgelse siger, at de har en udviklingsplan. Og helt uforståeligt, at vi nu ser et markant nedgang siden 2017.

Sådan lyder kommentaren fra forhandlingsleder i HK Kommunal, Steen V. Kristensen

- Det hænger ikke sammen med den udvikling og omstilling, der er på vores arbejdspladser. Det virker som om, at man nogle steder glemmer det fokus, der skal være på den enkelte medarbejder i den proces. Men vi har jo aftalt, at alle medarbejdere skal have en udviklingsplan. I undersøgelsen har vi faktisk medtaget alle positive svar, uanset om udviklingsplanen var skriftlig eller blot mundtlig. Udviklingen bekymrer virkelig, siger Steen V. Kristensen.

Du kan også selv gøre noget

Han hæfter sig endvidere ved, at det allerstørste fald er for de 60+ årige. Her har kun hver anden en udviklingsplan. For to år side var det to ud af tre.

- Det rimer simpelthen ikke med, at samfundet og arbejdsgiverne siger, at de ældre medarbejdere skal være mange år endnu på arbejdsmarkedet.

Steen V. Kristensen understreger, at HK Kommunal bliver nødt til at opfordre lederne til at sørge for udviklingsplaner til alle – og samtidig minde medlemmerne om, at de også selv skal sørge for, at udviklingsplaner bliver en del af f.eks. MUS.

- Tillidsrepræsentanten har også en vigtig rolle i at følge op på aftalen, bl.a. ved at lave en status sammen med lederen om, hvordan det går med udviklingsplanerne, siger han.

Læs mere om udviklingsplaner her på HK.DK

Fakta om Udviklingsplaner og udviklingen

Kravet om kompetenceudviklingsplaner for HK’ere i kommuner og regioner blev aftalt ved overenskomsten i 2005.
En helt ny rundspørge blandt HK Kommunals medlemmer viser, at væsentlig færre nu har en kompetenceudviklingsplan.
Fra 2017 til nu er der sket et fald på 8,4 procentpoint, så det samlet set kun er 56 procent, der har en udviklingsplan – enten på skrift eller måske bare mundtlig, selv om en skriftlig er kravet.