Er du en ørn til at holde styr på data – eller er du mere til at formidle og kommunikere? Hører det til dine spidskompetencer at gøre brugen af it-systemer lettere for kolleger og borgere – eller er din særlige interesse at styre projekter og processer?

Uanset hvad du svarer, handler det om, hvilket eller hvilke jobfelter du står på.

Et jobfelt er et område, som interesserer dig, som du er god til og som det også vil være relevant at arbejde inden for i fremtiden. Derfor kan et jobfelt være et godt udgangspunkt for at vælge efteruddannelse og dermed lægge sporene for din fremtid på arbejdspladsen – og på arbejdsmarkedet i det hele taget.

6 områder med fremtid i

Din fagforening har sammen med forskere og andre eksperter set på de tendenser, der præger og forventes at præge HK’ernes arbejde og arbejdspladser fremover. Digitalisering for eksempel. Og HK Stat har identificeret 6 områder – kaldet jobfelter – hvor HK’ere har fine muligheder for at gøre sig gældende og tilføre værdi.

Læs også: Hvordan ser din jobfremtid ud?

Jobfelterne tager afsæt i den faglighed, HK’erne allerede har. Altså opgaver og funktioner, man arbejder med i dag – og gerne vil beskæftige sig med fremover. Et jobfelt er fx datahåndtering, et andet handler om at skabe service i samspil med mennesker og teknologi.

Grundlæggende HK-faglig og særlige kompetencer

De fleste medlemmer kombinerer flere felter i deres daglige arbejde. Det hører fx med til grundlæggende HK-faglighed, at man både leverer service, forstår og bruger teknologi, udvikler driftsopgaver og styrer og kontrollerer processer. Uanset om man arbejder med it, laboratorieopgaver eller administration.

Men mange beskæftiger sig med et felt, der fylder særligt meget for dem, og de fleste er mere interesserede i nogle jobfelter end andre. Med kurser og relevant efteruddannelse kan du udvikle dig inden for de felter, du allerede arbejder på. Eller du kan uddanne dig i retning af felter, du gerne vil arbejde med i fremtiden.

Find dit eget jobfelt og få inspiration til efteruddannelse, der kan styrke dig til at stå solidt på dit felt også i fremtiden.

Hvilke jobfelter står du på?

Se uddannelsesmulighederne inden for hvert af de 6 jobfelter på kampagnesiden Kom i form til fremtidens job