Så er der bord- og lommekalendere til alle medlemmer af HK Nordjylland

Så er der bord- og lommekalendere til alle medlemmer af HK Nordjylland

 

Kalendere for 2020 er klar til udlevering til HK-medlemmer. Det er igen i år både pap-bordkalendere og lommebøger med kalender.

 

Vi sender ikke kalendere og lommebøger til medlemmer med post, men alle er velkomne til at hente dem på en af HK Nordjyllands adresser i Aalborg, Hobro, Thisted, Hjørring og Frederikshavn.

 

I Aalborg vil der som sædvanlig ligge kalendere til medlemmer i fronten og ved mødelokalerne.

 

Er du ansat i stat, kommune eller region, så henter din tillidsrepræsentant kalenderne og lommebøgerne hos HK og uddeler til dig og kollegerne, så spørg din TR.

 

Du finder HK Nordjylland her:

 

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/nordjylland/adresser-og-aabningstider