- Som AMR er du jævnligt på kurser, hvor du får ny inspiration. Men netværket fungerer som en idébank, hvor du løbende kan holde dig opdateret med viden, fortæller Charlotte Dahm, der som arbejdsmiljørepræsentant i Ungevejledningen er en del af netværket.

 

Det er en onsdag eftermiddag, og 6 af de 9 arbejdsmiljørepræsentanter i netværket er samlet hos BSK Produktion, hvor Esben Ludvigsen er arbejdsmiljørepræsentant.

 

AMR’erne i netværket mødes på skift hos hinanden, så de kan få et indtryk af de forskellige arbejdspladser og de udfordringer, der kan gøre sig gældende.

 

Netværket mødes én gang i kvartalet nogle gange hyppigere, hvis der opstår særlige behov for sparring.

 

AMR i Herning Kommunes beskærtigelsesafdeling mødes for at sparre i netværk

 

Ensomme ulve mødes

Det var Conni Fyhn, AMR på Ydelseskontoret, som fik idéen til netværket, der har eksisteret i 1 år.

 

- Jeg følte, at der var behov for noget sparring, hvis man er i tvivl om noget. Så vi tog det op på vores SektorMED og besluttede at danne netværket, beretter hun.

 

- Som AMR kan man godt føle sig lidt ensom. Mange af os sidder som ensomme ulve med behov for nogle at sparre med, så det er fedt, at netværket er kommet, forklarer Lene Lykkegaard, AMR i Jobcentret.

 

Mange emner at tage op

Emnerne er mange, når arbejdsmiljørepræsentanterne mødes i netværket.

 

- Vi har blandt andet haft nogle snakke omkring APV. Der er mange forskellige måder at gribe arbejdspladsvurderingen an på, så her kan vi hente inspiration hos hinanden, beretter Carina Sohnemann, AMR, Social- og Jobindsats, og fortsætter:

 

- Vi har også drøftet TRIO-samarbejdet (TR, AMR og leder) og indsatsen med det fysiske kontra det psykiske arbejdsmiljø.

 

- Og det giver også noget synlighed, når vi som AMR’ere kan vise, at vi står sammen, siger hun.

 

Forskel på erfaring

Nogle af AMR’erne har lang erfaring med hvervet – Conni Fyhn har været arbejdsmiljørepræsentant i 12 år – andre ganske kort tid. Esben Ludvigsen har eksempelvis været AMR i 1 år og Trine Brandstrup, Sygefravær- og Jobfastholdelse, i 8 måneder.

 

- Da jeg blev valgt som AMR, stod vi og skulle lægges sammen med en anden afdeling. Det betød, at der var 2 kulturer, der pludselig skulle forenes, og det gav nogle udfordringer. I processen følte jeg mig meget alene. Men så fik jeg en invitation til netværket, og jeg har fået rigtigt meget ud af at være med. De andre kom med masser af erfaring, som jeg kunne bruge, fortæller Esben.

 

- Jeg har godt nok 2 AMR-kolleger i min afdeling, som jeg har kunnet læne mig op ad. Men det er rigtigt dejligt at være med i den her gruppe. Jeg oplever, at du bare kan smide et problem på bordet, og så får man rygdækning. Jeg suger bare til mig af viden, siger Trine.

 

Få mere viden om at arbejde med arbejdsmiljø

Artiklen er opdateret 08. november 2019

DU FÅR FAGLIGT FÆLLESSKAB

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.