Normperiodens længde, ændringer i mødeplanen, inddragelse af afspadsering, honorering af arbejde på særlige tidspunkter, frivilligt ekstraarbejde, længden på fridøgn, regler for hviletid, eksempler på betaling for indgreb i længere fridøgnsperioder, pension af aften- og nattillæg …

Dette er blot nogle eksempler på de særlige regler, der gælder for blandt andet lægesekretærer og telefonister, og man kan læse om dem i en ny publikation på 90 sider, hvor de opdaterede bestemmelser også er kommenteret af organisationerne.

HK Kommunal har lavet kommentarerne til aftalen sammen med FOA og Sundhedskartellet, der har stort set identiske arbejdstidsaftaler. Du kan bruge den kommenterede udgave til at få en grundigere gennemgang af reglerne og organisationernes forståelse af reglerne.

Se den kommenterede udgave her (pdf).