I 2017 havde næsten to ud af tre blandt HK Kommunals medlemmer en udviklingsplan, der kunne være med til at sikre, at deres kompetencer levede op til kravene på det kommunale og regionale arbejdsmarked. I 2019 er andelen faldet til 56 procent.

Det er en udvikling, der bekymrer HK Kommunals forhandlingsleder, Steen V. Kristensen.

- Det hænger ikke sammen med den udvikling og omstilling, der er på vores arbejdspladser. Det virker som om, at man nogle steder glemmer det fokus, der skal være på den enkelte medarbedjer i den proces, siger han i det nyeste nummer af Kommunalbladet.

Han opfordrer de lokale tillidsrepræsentanter til at gøre brug af muligheden for en årlig drøftelse af, i hvilket omfang deres arbejdsplads lever op til overenskomstens bestemmelse om udviklingsplaner. I de kommunale og de regionale overenskomster er det enslydende formuleringer:

"De lokale parter gør status over udarbejdelse af planerne og drøfter erfaringerne med anvendelsen af disse. Denne status sker så vidt muligt årligt, dog mindst én gang i overenskomstperioden."

Store forskelle mellem fagene

I Kommunalbladet er der en grafik, der viser forskelle i udviklingen mellem de enkelte aldersgrupper. Den viser, at især blandt de modne medarbejdere falder andelen med en plan. 
Herunder fremgår udviklingen inden for de største fagområder. Borgerservice er det eneste område med vækst. De største fald i andelen af udviklingsplaner er inden for IT, ydelse, direktion og blandt lægesekretærer.

Krydstabeller fra HK Kommunals store medlemsundersøgelse om kompetenceudvikling viser i øvrigt tydeligt, at det har stor betydning, om man har en udviklingplan. Ni procent af alle medlemmer er i gang med uddannelse, men blandt de, der har en udviklingsplan, gælder det 13 procent. Blandt de, der har taget efteruddannelse inden for de seneste to år, har næsten hver femte en udviklingsplan, mens det kun gælder hver 20. af dem uden en udviklingsplan.

På hk.dk er der et site om udviklingsplaner med inspiration og redskaber, der er direkte målrettet ansatte i kommuner og regioner. Den kan passende deles med kollegerne forud for større runder af MUS-samtaler.