Kirsten Estrup Madsen ønsker, at medlemmerne blander sig debatten og stemmer om overenskomsten

 

 

Kirsten Estrup Madsen ønsker, at medlemmerne blander sig debatten og stemmer om overenskomsten

 

HK Privat vil gerne involvere dig som medlem, når strategien skal lægges og politikken skal udvikles. Da næsten al vores kommunikation i dag er digital, finder du al spændende og nødvendig viden her:

 

* På HK Nordjyllands Facebookside

* På HK Nordjyllands hjemmeside

* I HK Nordjyllands nyhedsbreve, du får i din mailboks

* På HK Nordjyllands Instagramprofil

 

Her kan du følge med i nyheder om alt lige fra arbejdsmiljø og medlemssager til arbejdet med de nye overenskomster i 2020. Vi får brug for, at du er velorienteret.

 

HK Privats sektorbestyrelse i Nordjylland lagde strategi på et heldagsmøde den 4. november, hvor vi arbejdede intenst i både grupper og plenum med strategien for 2020. Strategien ligger i forlængelse af det målprogram, som HK Privats kongres vedtog i september 2019, samt handlingsplanen her i Nordjylland.

 

Høj stemmeprocent og mange til generalforsamling ønskes

 

Vi ønsker en høj stemmeprocent til urafstemningen om de kommende overenskomster. Jo flere stemmer, jo større tyngde har HK’ernes ønsker og krav.

 

Overenskomsterne er vigtige, idet de sætter de overordnede rammer for dit arbejdsliv og dermed for dit liv i det hele taget, herunder hvad du skal tjene og balancen mellem arbejde og fritid.

 

HK Privats sektorbestyrelse i Nordjylland ønsker også, at du og dine kolleger deltager i forårets generalforsamling den 10. marts. Jo flere, der møder op, jo stærkere står HK Privats stemme på arbejdspladserne og i debatten. Vi behøver jeres input til prioriteringer af de politiske punkter i målprogrammet. Det er jer, der kender virkeligheden på arbejdspladserne.

 

Der venter et travlt og spændende år i 2020 sammen med jer medlemmer.