Lægesekretærer kan sikre henvisninger

Debatindlæg af Nathali Degn og Cristina Kildevang hhv. formand og næstformand for DL i HK Kommunal. Alt for mange patienter falder ned mellem to stole, fordi sygehuslæger som omtalt i JP i stigende grad afviser de henvisninger, de modtager fra praksislægerne. Lægesekretærerne på sygehusene er mange steder ansvarlige for at håndtere henvisningen, før den overgår til sygehuslægens vurdering. I de tilfælde ser vi, at langt færre henvisninger afvises, fordi lægesekretæren kommunikerer direkte med henvisende læge. Det giver langt færre fejl, kortere ventetid, øget patientsikkerhed. Og præmissen for at overholde udrednings-og behandlingsgarantien bliver øget væsentligt. I DL er vi ikke i tvivl om, at sundhedsvæsnet vinder ved, at man bruger de rette personaleressourcer til opgaverne. Det gælder i al almindelighed og specifikt i spørgsmålet om henvisninger, der afvises. Også i den sammenhæng har lægesekretærerne en væsentlig rolle at spille. Og vi deltager gerne i afklaring og udvikling af området. Lægesekretærer kan sikre det flow, der er så nødvendigt for at sikre styringen af et moderne sundhedsvæsen.

Jyllands-Posten
11-11-19

System i fare for at nedsmelte

Debatindlæg af Winnie Axelsen, formand HK Kommunal Hovedstaden. Københavns Kommunes bebudede fyring af blandt andre en tillidsvalgt HK'er truer hele den danske model og er helt igennem uacceptabel -og kommunen får kamp til stregen. Fyringerne er langt fra betinget af de ’tvingende årsager’. Ifølge alle aftaler skal tillidsvalgte være de sidste blandt ligemænd, der prikkes i forbindelse med sparerunder. Men det er der overhovedet ikke tale om i dettes tilfælde. Derfor vil jeg gøre alt for at få fyringen omstødt. Jeg frygter, at Københavns Kommunes fremfærd er kimen til en bombe under hele det fagretslige system. Hvis kommunens handlemåde kommer til at danne forbillede for andre offentlige arbejdsgivere, risikerer vi, at hele tillidsmandssystemet smelter ned. Den kommunale arbejdsgiver bør jo i høj grad også have en interesse i at støtte op om samarbejdet og at pleje relationerne med de ansattes repræsentanter. Hvis ikke de tillidsvalgte er beskyttede mod fyringer vil det mildt sagt være meget lidt attraktivt at stille op til et tillidshverv. Det duer simpelthen ikke, for tillidsrepræsentanterne er omdrejningspunkter i hele den danske samarbejdsmodel.

Nordjyske Stiftstidende, DKNyt m.fl.
10-11-19

Offer for it-spion: Det var kynisk

Skoleleder Palle Graae Nielsen og skolesekretær Lone Nellemann Ølgaard vil aldrig glemme den dag, en mand med et falsk id-kort og et skjult kamera dukkede op på deres arbejdsplads 4Kløverskolen. Hans eneste formål var at lokke de to i en nøje planlagt fælde. Sagen er nu afsluttet i form af et forlig, hvor Nyborg Kommune erkender ’et ekstraordinært og uheldigt forløb. Kommunen betaler en samlet bod på 70.000 kroner. - Jeg synes, jeg har været udsat for en kynisk handling med al mulig mangel på tillid, ordentlighed og respekt, siger Lone Nellemann Ølgaard. - Jeg er mistroisk, når der kommer nogen ind på skolen. Og jeg føler mig stadigvæk krænket over den mistillid, jeg er blevet mødt med, tilføjer hun. Fremgangsmåden, it-spionen benyttede sig af på 4Kløverskolen, var nøje aftalt med Nyborg Kommune. Lone Nellemann Ølgaard understreger, at hun - selv om hun på sin fagforening HK's anbefaling har skrevet under på forliget mellem KL og de faglige organisationer - har brug for tid til at fordøje den. - Jeg er stadig krænket over og forstår slet ikke, hvorfor sagen ikke har fået yderligere konsekvenser for de chefer i Nyborg Kommune, der indgik aftalen med Prueba Cybercity, selv om de vidste, hvad den indeholdt, siger hun.

Fyens Stiftstidende, DR.dk m.fl.
09-11-19

Udspionerede ansatte: Betaler bod på 70.000 kroner

Et år efter, en it-konsulent mødte op på 4Kløverskolen i Ørbæk med et skjult kamera, har den såkaldte it-skandale i Nyborg Kommune fundet en afslutning. Efter et langstrakt forhandlingsforløb har Nyborg Kommune aflagt fuld tilståelse og erklæret sig parat til at betale en bod på 70.000 kroner. Det fremgår af et forlig, der afslutter den faglige strid om udspioneringen af skoleleder Palle Graae Nielsen og skolesekretær Lone Nellemann Ølgaard. Ifølge forliget, der ud af de to berørte ansatte er underskrevet af Nyborg Kommune, KL, Lærernes Centralorganisation, og HK Kommunal erkender Nyborg Kommune, at ’datasikkerhedsundersøgelsen har haft et ekstraordinært og uheldigt forløb’. I november sidste år bestilte Nyborg Kommune et sikkerhedsfirma, der forsøgte at lokke de ansatte på 4Kløverskolen i en fælde, der skulle få dem til at bryde kommunes retningslinjer for it-sikkerheden. - Vi anerkender, at de skjulte videooptagelser, der blev foretaget uden at varsle medarbejderne, var et brud på aftalen om kontrolforanstaltninger. Det var den forkerte måde at gøre det på, siger Lars Svenningsen.

Fyens Amts Avis m.fl.
08-11-19

København fyrede tre tillidsfolk - og trak følehornene til sig

Tre tillidsvalgte i Københavns Kommune stod til at miste jobbet i forbindelse med en sparerunde i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det fik deres faglige organisationer, Djøf og HK, til at tale om, at fyringerne underminerede den danske model og den TR-beskyttelsen. Det fik forvaltningens adm. direktør Tobias Børner Stax til at trække i nødbremsen. - Reaktionerne fra de faglige organisationer har selvfølgelig gjort indtryk, og derfor kalder jeg varslingerne af de tre tillidsfolk tilbage, skriver han. Den beslutning forstår en arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen godt: - Det er overenskomstmæssig ret, at der er en særlig beskyttelse af tillidsvalgte. I HK vil man nu være helt sikker på, at fyringerne virkelig er trukket tilbage. - Jeg kan ikke forstå, at vi skal i dialog. Fyringerne skal jo bare trækkes tilbage. Jeg er bange for, at de holder en bagdør åben for at afskedige de tillidsvalgte, siger formand Winnie Axelsen fra HK Kommunal Hovedstaden. - Det er helt ude i hampen, at en sparerunde bliver brugt til at slippe af med besværlige tillidsvalgte, der varetager kollegaernes interesser. For beskyttelsen af vores tillidsvalgte er en principsag for hele fagbevægelsen. Derfor agter vi at følge denne sag helt til dørs, siger hun.

Politiken, A4 m.fl.
07-11-19

Formænd: Tiårsplan for psykiatrien skal gøre op med hist-og-pist-løsninger

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Lisbeth Lintz, formand Overlægeforeningen m.fl. Psykiatrien har i årevis været underfinansieret og er blevet tilsidesat. Der er ikke sengepladser nok, der er ikke personale nok, der er ikke tid nok. Vi er derfor glade for regeringens ambition om en tiårsplan for psykiatrien. Vi har et håb om, at tiårsplanen vil medføre, at alle med en psykiatrisk lidelse kan (for)blive indlagt, når de har behov for det, at borgere, der har behov for hjælp fra både socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, oplever tilstrækkelig hjælp, at overgangene mellem de forskellige behandlingstilbud bliver smidige, og vi får en base, der forebygger behovet for indlæggelser. Det er vores ønske, at alle faggrupper i psykiatrien – læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, ergo- og fysioterapeuter, psykologer og lægesekretærer – har tid og rammer til at bruge deres faglighed fuldt ud. Mange års udsultning af psykiatrien kan ikke kan løses med et fingerknips. Det kræver markant flere midler, det kræver strukturelle ændringer, og det kræver tydeligere ansvarsfordeling.

Altinget.dk
07-11-19

HK raser over fyring af tillidsrepræsentant

- Kæden er hoppet helt af i landets største kommune. For beskyttelsen af vores tillidsvalgte er en grundsten i den danske model. Derfor agter vi at følge denne sag helt til dørs. Sådan lyder det fra Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden, efter at Københavns Kommune har varslet fyring af en HK-tillidsvalgt. - Fyringerne er langt fra betinget af de ’tvingende årsager’. Ifølge alle aftaler skal tillidsvalgte være de sidste blandt ligemænd, der prikkes i forbindelse med sparerunder. Men det er der overhovedet ikke tale om i dettes tilfælde. Derfor vil jeg gøre alt for at få fyringen omstødt, lover Winnie Axelsen. Hun frygter, at kommunens fremfærd er kimen til en bombe under hele det fagretslige system, og peger på, at det i fremtiden vil blive ekstremt svært at rekruttere tillidsrepræsentanter, hvis arbejdsgiverne fremover får held til at eliminere deres fremmeste samarbejdspartnere. - Det duer simpelthen ikke, for tillidsrepræsentanterne er omdrejningspunkter i hele den danske samarbejdsmodel, fastslår HK-formanden og fortsætter: - Jeg fatter ganske enkelt ikke, at en kommune som København, der har mere end 45.000 ansatte, og som i øvrigt slår sig op på at stå vagt om samarbejdet med de ansatte, ikke har viljen til at omplacere de tillidsvalgte.

BT, A4, Ritzau m.fl.
06-11-19

11 stillinger nedlægges på rådhuset

11 medarbejdere på Fredericia Rådhus og jobcentret er direkte berørt, når der nedlægges stillinger efter byrådets vedtagelse af budgettet for 2020. Her vedtog politikerne at omprioritere i kommunens budget, så der bliver færre administrative stillinger. Til gengæld sendte politikerne flere penge til blandt andet ældre, børn og udsatte. Men inden en opsigelse leder man efter andre muligheder for medarbejderne. I processen deltager tillidsrepræsentanter fra medarbejdernes faglige organisationer også, og der er tale om HK, AC, Socialrådgiverforeningen og fysioterapeutforeningen. Der nedlægges stillinger inden for ledelse, sekretariat, kommunikation, HR, økonomi, Borgerservice, IT, digitalisering og øvrig administration.

Fredericia Dagblad, Jydske Vestkysten m.fl.
02-11-19

Jobcentre er storleverandører af velfærd

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Jobcentrenes fremmeste kritikere har grund til at stikke piben ind. For jobcentrene opfylder på langt de fleste parametre den mission, de er sat i verden for at udføre. Lad mig give nogle eksempler. Den offentlige jobformidling er sammen med flexicurity helt afgørende for, at vi har et velfungerende arbejdsmarked, der internationalt tjener som forbillede. Den aktive beskæftigelses- og uddannelsespolitik er ifølge eksperter hovedårsagen til, at Danmark år efter år kan kåres som europamestre i at få ledige i job. Dansk erhvervsliv kvitterer i den grad også for jobcentrenes indsats. Flere og flere kommuner finder man ud af, at investerer i den aktive beskæftigelsespolitik rent faktisk betaler sig – både menneskeligt og økonomisk. De politiske rammer har i de seneste år blandt andet været kendetegnet ved ufrugtbare proceskrav, mistillid til både borgere og medarbejdere, detailstyring og forringelser i overførselsindkomsterne. Heldigvis er der med den nye Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats udsigt til forbedringer. Indtil videre har jeg ikke så meget som set antydningen af, at andre vil kunne bedrive en bedre beskæftigelsesindsats end den, de kommunale jobcentre leverer.

Piopio.dk
01-11-19

Flertal i byrådet i Odense Kommune har besluttet at fyre 100 medarbejdere

Flertal i byrådet i Odense Kommune har besluttet at fyre 118 administrative medarbejdere. De sparede penge skal gå til det stigende antal børn og ældre. De administrative besparelser kommer til at kunne mærkes hos borgerne. For eksempel vil det fremover tage betydeligt længere tid at få svar på handicapkørsel. I HK Midt har man haft kriseberedskab fra morgenstunden. Steen Dupont, sagsbehandler i HK Midt, fortæller, at han har fået mange henvendelser fra tillidsrepræsentanter. - Nogle af vores fyrede medlemmer har været så berørte, at tillidsrepræsentanterne har fundet det hensigtsmæssigt at køre dem hjem i deres biler, fortæller Steen Dupont og fortsætter: - Og hvordan skal de, der bliver tilbage på arbejdspladsen klare det fremover? Nogle steder forsvinder næsten halvdelen af det administrative personale, men opgaverne forsvinder jo ikke. Det er stærkt bekymrende.

TV 2 Fyn
31-10-19

Ansatte harme over aflyst kaffepause

Fra årsskiftet er den nuværende 10 minutter lange kaffepause om formiddagen for de ansatte på de tre rådhuse i Rebild Kommune endegyldigt ophørt. Det er en konsekvens af det netop indgåede politiske forlig om en budgetaftale for 2020-2023. Afskaffelsen af kaffepausen forventer man politisk vil betyde en årlig besparelse på to mio., hvilket åbner op for muligheden for at nedlægge 4-5 stillinger i den kommunale administration. - Os medarbejdere er utilfredse med budgetforliget. Et politisk flertal har aftalt, at der skal fyres 4-5 medarbejdere i administrationen og samtidig afskaffe formiddagspausen for det tilbageværende personale. Ser man på arbejdsmiljøet, mener vi desuden, at det er rimeligt at også medarbejdere med stillesiddende arbejde har mulighed for en kort pause, påpeger Trine von der Hude, der fællestillidsrepræsentant for HK'ere ansat i Rebild Kommune.

Nordjyske Stiftstidende
30-10-19

Politikere vil tage kaffepausen fra kommunalt ansatte

Onsdag står de nordjyske fagforeninger skulder ved skulder udenfor rådhuset i Støvring. Det sker i protest mod byrådets plan om at fratage de ansatte i Rebild Kommune den daglige formiddagspause. Katharina Antonsen, HK Kommunal Nordjylland: - Et flertal i byrådet mener åbenbart, det er i orden at inddrage et af de få goder, der er tilbage for medarbejderne, siger Katharina Antonsen. Hun fortsætter: - De tror, at de kan få to millioner kroner i rede penge på den her konto. Jeg tror, de bliver slemt skuffede. Og jeg synes, det er en forfærdelig tankegang i jagten på besparelser at begynde at regne på den slags goder, som i princippet ikke kan gøres op i penge. Katharina Antonsen har selv arbejdet i Rebild Kommune, og hun ved, at det langt fra er hver dag, at der er tid til at holde kaffepause. Hun ved også, hvor stor betydning det har for at godt arbejdsmiljø, at kollegaerne kan vende stort som småt over en kop kaffe. - Og ingen insisterer da på at holde pause, hvis der er arbejde, der skal laves.

DR P4 Nordjylland, TV2Nord, A4 Nu m.fl.
29-10-19

Administrative besparelser. Den sikre vej til mindre velfærd

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. Det er den tid på året, hvor mange politikere overgår hinanden som glødende fortalere for flere administrative besparelser. Stop nu op og tænk jer om! Administration har i flere år været mål for sparerunder, men har ikke ført til mindre administration. Det eneste, man reelt har opnået, er at spare på de medarbejdere, der udfører administrationen, HK'erne. Der er nemlig ikke blevet færre administrative sagsgange og opgaver - tværtimod. Det betyder, at administrationen skal varetages af andre faggrupper; lærerne, lægerne, pædagoger. Resultatet bliver dårligere borgerbetjening, dyrere opgaveløsning og mindre velfærd. En Rambøll-analyse viser, at 85 procent af HK'erne yder borgernær service. Hvem er det, der skal spares væk? Er det den HK'er, der sikrer lønudbetalingen til de ansatte? Eller den HK'er, der får ledige i arbejde? Vil man spare, kan man starte med at lade det administrativt uddannede personale tage sig af administrationen. Det er meget dyrt og direkte skadeligt for vores velfærdssamfund, hvis vi fortsætter med at bilde os selv ind, at løsningen på problemerne er flere administrative besparelser.

Århus Stiftstidende
29-10-19

Fokus på faglighed. Opskriften på et bedre sundhedsvæsen

Debatindlæg af tillidsrepræsentanter og lægesekretærer Chanette Kjærlund og Christina Valsted Madsen, Aarhus Universitetshospital. Sundhedsminister Magnus Heunicke og mange andre ønsker flere sygeplejersker i sundhedsvæsnet. Men der er andre gode opskrifter end lige denne alene. For man skal sikre, at der er den rette arbejdskraft og faglighed til de rette opgaver. I vores dagligdag på AUH oplever vi lægesekretærer, at alt for mange læger og sygeplejersker alt for meget administrativt arbejde. Vores daglige oplevelser bakkes op af en række undersøgelser. Som faggruppe deltager vi lægesekretærer og vores fagforening HK Kommunal gerne i drøftelser om, hvordan vi bedst bringer de forskellige medarbejdergruppers faglighed og kompetencer i spil på sundhedsområdet. Vi lægesekretærer kan indgå i planlægning af patientforløb og i det bagvedliggende registreringsarbejde. Vi kan sikre en større sammenhæng på AUH og medvirke til at frigøre ressourcer hos både læger og sygeplejersker. Vi kan sammen udvikle et AUH i verdensklasse, hvis vi tør bruge den sunde fornuft.

Århus Stiftstidende
26-10-19

HR-konsulent indstillet til fornem hæder

HR-konsulent Eva Vinther Andersen fra HR-afdelingen i Egedal Kommune er med i opløbet om titlen som Danmarks bedste kollega. Det er Pia Tregub, Evas kollega i HR, der har indstillet hende til prisen med følgende begrundelse: - Eva er fantastisk. Hun er ikke blot glad, smilende og hjælpsom, hun er alt det og meget mere. Evas glæde smitter alle i hele organisationen, og alle ved, hvem hende den skønne kvinde fra 4. sal er. Hun tager fat i hver en opgave med et smil og viser altid ekstraordinært engagement. Torsdag eftermiddag var hovedpersonen indkaldt til møde af HK-fællestillidsrepræsentant i Egedal Kommune, Hanne Appelgreen, som et alibi for at kunne samle Evas nærmeste kollegaer til at overraske med konfettikanon og kage.

Sjællands Nyheder
25-10-19

Dorte fra Aarhus er en af Danmarks bedste kollegaer

Dorte Sielemann Jakobsen fra Aarhus Kommune er i finalen i konkurrencen om at blive kåret til Danmarks bedste kollega. Dorte er administrativ medarbejder i Aarhus Kommunes myndighedscenter for Børn og Familier. Hun blev nomineret af sin kollega Nana Lykke. - Hun er en rigtig god kollega og betyder rigtig meget både professionelt og socialt, hvor hun bare formår at bakke op, træde til og være der. Og det har en kæmpe værdi for mig og min arbejdsplads, siger Nana Lykke. Kåringen i konkurrencen om Danmarks Bedste Kollega finder sted i næste måned i Cirkusbygningen i København, hvor en af de ti finalister kåres som Danmarks Bedste Kollega. Vinderen vælges af en jury med medlemmer fra arbejdspladser, arbejdsgivere og fra HK.

Lokalavisen Aarhus m.fl.
25-10-19

HK: Arbejdsmiljø og medarbejderdata skal sikres i den digitale omstilling

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Tre temaer, der skal håndteres i den digitale omstilling: Arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og medarbejderdata. Nedskæringer i det offentlige betyder, at færre skal løse flere opgaver. Dermed stiger arbejdspresset. Og den digitale omstilling er en konstant forandringsproces. Og konstante forandringer kan skabe uklarhed og utryghed. Abejdsmiljøudfordringer skal ikke individualiseres. Det må aldrig blive op til den enkelte at skulle navigere i en svært gennemskuelig forandring. Dansk IT angiver, at kun 17% af medarbejderne har tilstrækkelige digitale kompetencer. Så der skal skrues op for den strategiske kompetenceudvikling. Vi har ikke talt nok om de data, der indsamles om medarbejdere på arbejdspladserne. Medarbejderne kunne stole på, at der kun indsamles de relevante data, at de ikke misbruges, og at de slettes, når de ikke tjener et rimeligt formål. De ansatte skal føle sig inkluderede og trygge i den konstante forandringsproces, som den digitale omstilling er. Derfor skal der aftales retningslinjer ikke mindst om indsamling og brug af data - og medarbejderne og deres tillidsvalgte skal involveres i forandringsprocessen fra dag ét.

Altinget.dk m.fl.
25-10-19

Det skal være sikkert at arbejde i jobcentret

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. For et år siden gik to mænd ind på jobcentret i Odsherred og smadrede skranken med en økse. I mandags modtog de ansatte på jobcenteret i Kalundborg verbale trusler. Jobcentret har taget godt hånd om medarbejderne gennem deres kriseberedskab. Ingen skal være bange for at gå på arbejde. Så kort kan det siges. Jeg mødes tit med holdninger om, at det er sagsbehandlernes egen skyld: De presser borgerne osv. Men det er beskæftigelseslovgivningen, som er for stram og firkantet, og ikke de ansatte. Når for eksempel forsørgelsesgrundlaget skæres ned til et minimum skaber det frustrationer. For få ressourcer er med til at presse arbejdsmiljøet på de sjællandske jobcentre. Vold og trusler er ikke desto mindre uacceptable, og ansvaret ligger alene hos den truende part. Vi har udsendt anbefalinger til jobcentrene om håndtering og forebyggelse af episoder med trusler eller vold. Efter hændelsen i Kalundborg vil jeg opfordre til, at jobcentrene kigger på anbefalingerne igen og giver beredskabsplanen et eftersyn. Vi skylder frontmedarbejderne at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre deres arbejdsmiljø.

Nordvestnyt m.fl.
24-10-19

It-skandalen: Fredspiben er tændt

Skoleleder Palle Graae Nielsen og skolesekretær Lone Nellemann Ølgaard blev i november 2018 ofre for det, der ifølge Skolelederforeningens og HK Kommunals kan betegnes som overvågning. En overvågning, der går langt over grænsen for det, parterne på det offentlige arbejdsmarked har aftalt. De to blev videooptaget med et skjult kamera, mens en it-sikkerhedskonsulent forsøgte at lægge flere fælder for dem. Det kom frem, at it-konsulenten ved hjælp af et forfalsket id-kort havde udgivet sig for at være ansat i Nyborg Kommune. Og at han forsøgte at få de to ansatte til at kompromittere Nyborg Kommunes it-sikkerhed, alt imens han havde et videokamera, der var skjult i en taske, kørende. Skolelederforeningens og HK Kommunals efterfølgende krav om betaling af en bod for grov overtrædelse af spillereglerne i en fælles ’Aftale om kontrolforanstaltninger’ blev på afvist af KL. Men forhandlingerne er nu genoptaget. Dermed tyder alt på, at parterne undgår en langtrukken sag i Arbejdsretten. Og at Palle Graae Nielsen og Lone Nellemann Ølgaard snart kan få en afklaring.

Fyens Stiftstidende
21-10-19

4-dages arbejdsuge tegner sig at blive en succes i Odsherred Kommune

Fællestillidsrepræsentant for Odsherred Kommunes HK’ere, Eva Haupt-Jørgensen, fortæller, at mange af hendes medlemmer tilslutter sig det nye forsøg med en 4-dages arbejdsuge.

DR P4 Nyheder
19-10-19

Lad os tale om de nødvendige hænder

Debatindlæg af Ditte Bredahl Adsersen, FTR på Amager og Hvidovre Hospital og bestyrelsesmedlem i HK Kommunal Hovedstaden. Debatten om varme og kolde hænder foregår ofte på et uoplyst grundlag. Senest gav Nicolai Wammen i forbindelse med finansudspillet udtryk for, at der skulle gå færre ressourcer til administration og flere til kernevelfærd. På politikergangene er kernevelfærd ofte koblet til udtrykket 'de varme hænder'. Men bag kulissen er der medarbejdere, der knokler i maskinrummet for at sikre et godt patientflow og effektiv drift. Lægesekretærerne er nøglepersonerne i maskinrummet. De er patienternes hjælpere og vejvisere i behandlingsforløbet. Der er steder, hvor administrationen simpelthen ikke kan bære flere besparelser. Når essentielle administrative funktioner skæres væk, går det ud over andre faggrupper, som ikke har erfaring med at løse den administrative opgave. Konsekvensen er, at det, som skulle have været omprioritering af ressourcer, faktuelt er blevet en udgift. Sandheden er, at vi har brug for mange forskellige kompetencer i et moderne samfund med udvikling og retssikkerhed. Dybest set handler det ikke om kolde eller varme hænder, men om de nødvendige hænder.

Politiken
18-10-19

Er det velfærd at spare på forvaltningen?

Debatindlæg af HK-Klubben Hillerød Kommune ved FTR May Andersen. Endnu engang har man valgt at spare på forvaltningen i Hillerød. Over de næste 4 år skal der findes ca. 3,5 mio.kr – og det er penge der er nødvendige for at opretholde velfærden for borgerne i Hillerød Kommune. Flere steder i forvaltningen er medarbejderne nu så pressede på deres opgaver, at det kan være svært at levere den ønskede service til borgerne. Vi er bekymrede for, at man ikke kan sikre børn, unge osv., hvis man år efter år fortsætter med at spare på forvaltningen. De administrative opgaver forsvinder jo ikke, blot fordi man sparer. De ansvarlige partier indrømmer det selv: ”Derfor anerkender vi, at endnu en besparelse bliver mærkbar for det arbejde, der gøres med service til borgere og virksomheder, for understøttelsen af vore mange institutioners service til borgerne, for støtten til kommunens politiske ledelse, for borgerinvolveringen…” I HK Kommunal beder vi de ansvarlige politikere om at genoverveje deres besparelser.

Hillerød Posten m.fl.
16-10-19

Assens svinger sparekniven: Bibliotekerne slipper billigere end frygtet

Det der er blevet kaldt en ’massakre’ på bibliotekerne i Assens Kommune blev lørdag aflyst, da 25 ud af byrådets 29 medlemmer blev enige om budgettet for årene 2020 til 2023. På forhånd var det frygtet, at byrådet ville følge en konsulentrapport fra revisionsfirmaet BDO. Rapporten pegede på at nedlægge halvdelen eller flere af kommunens seks biblioteker. I budgetaftalen fremgår det, at der vil ske reduceringer på biblioteketsområdet, hvor der skal findes besparelser for to millioner kroner. Der vil ikke blive lukket biblioteker, hvilket vil sige at Assens Kommune minimum frem til og med 2023 fortsat vil have seks biblioteker. Til gengæld vil der blive kigget på bemandingen, der består af blandt andre fem HK’ere.

TV2Fyn.dk
13-10-19

Besparelser: Hverdagen får længere ventetid

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. Nu kommer besparelsen på det administrative område i Odense Kommune. Og tilbage står de samme spørgsmål - hvem skal udføre de administrative opgaver dagen efter de prikkede medarbejdere ikke længere er på arbejde? Jeg tvivler stærkt på, at hverken Odense Kommune eller borgerne i Odense gør sig helt klart, hvad det er for en hverdag, der melder sig. Det bliver en hverdag med længere ventetid på helt almindelige ydelser. For eksempel når vi skal bruge nyt pas, kørekort, parkeringstilladelser og byggetilladelser. Alt i alt ringere service, fordi der ikke er nok administrativt personale til at tage telefonen, tale med borgerne, tage imod de borgere, der opsøger kommunen og håndtere de øvrige opgaver, der følger med. Jeg håber, borgerne vil væbne sig med rigtig stor tålmodighed. Det bliver nødvendigt! Hvad har Odense Kommune (og de andre fynske kommuner) egentlig tænkt sig? For opgaverne forsvinder næppe af sig selv.

Fyens Stiftstidende
13-10-19

Protestsang fra dem, der ikke har en stemme

På vej ind til torsdagens førstebehandling af budgettet kunne de folkevalgte således lytte til tonerne af ’Aalborg Byråd, Aalborg Byråd! Sover I? Sover I?’ ’Vi vil ha' noget velfærd, vi vil ha' noget velfærd! Vågn så op, vågn så op’. Der var mange, som med skilte, ord og meget andet protesterede over budgettet. Udenfor byrådssalen kunne man eksempelvis finde organisationer som FOA, BUPL, HK, Socialpædagogerne og Socialrådgivernes Landsforening. På vej ind til førstebehandlingen gav borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) sig tid til at snakke med de fremmødte. - Det gør jo altid stort indtryk, at folk gør en indsats og vil kæmpe for deres ting. - Flere af demonstranterne bekymrer sig over, om de svageste bliver hørt i debatten. - Der er ingen tvivl om, at dem, der er dygtige og ressourcestærke nok til at råbe op, de får også mest opmærksomhed, svarer Thomas Kastrup-Larsen.

Nordjyske Stiftstidende
11-10-19

Tillidsrepræsentanter: Det går ud over patienterne

Fire fælles-tillidsrepræsentanter fra social og sundhed i Assens Kommune mener, at nok er nok, og frygter, at yderligere besparelser kommer til at ramme patienterne hårdt. Revisionsfirmaet BDO lægger nemlig op til yderligere besparelser i Assens. Flere besparelser vil betyde større på pres medarbejderne, og når presset stiger på medarbejderne, vil der være flere utilsigtede hændelser. Jane Green Bræmhøj, der er TR for SL, Katrin Jaanus Johannsdottir, TR for FOA og Brit Uglebjerg Eriksen, der er TR for HK siger: - Vi er meget bekymrede for vores kolleger. Magtesløshed er på vej til at blive til handlingslammelse, der kommer flere opsigelser og mange sygemeldinger. Risikoen for arbejdsskader og stress vil være stor.

Fyens Stiftstidende
10-10-19

Tillidskvinde inden kommunal massefyring: Aldrig har det været så lukket

Haderslev Kommune skal spare cirka 48 millioner kroner. Det kommer til at betyde fyringer, men ingen ved hvor eller hvor mange, kun at de falder den 31. oktober 2019. Den dag skal alle medarbejdere i Haderslev Kommune møde på deres arbejdsplads klokken otte. Den dag orienteres medarbejderne om, hvem af dem, der skal fyres i forbindelse med den store sparerunde. De medarbejdere, der får at vide, de ikke længere skal være en del af holdet, får lov at holde fri resten af dagen. Kirsten Christiansen, der er tillidsrepræsentant for kommunens HK-ansatte, har fået mange henvendelser fra kolleger, der er bekymrede for deres egen fremtid, det har givet utryghed, og de savner derfor afklaring: - Jeg synes, det har været en lang og diffus proces, der begyndte allerede i maj måned, og vi ved stadig ikke, hvordan det reelt ender. Kirsten Christiansen havde gerne set et kvalificeret ansættelsesstop fra begyndelsen, hvor der kunne have været undersøgt nærmere, om man kunne have fundet andre midlertidige løsninger end nyansættelser.

JydskeVestkysten m.fl.
09-10-19

Stor demonstration: Besparelser kan være rigtig skidt for patienterne

Flere hundrede borgere og sundheds-ansatte gik i eftermiddag på gaden i Silkeborg. Demonstranterne er utilfredse med, at en stor del af de 50 millioner, der næste år skal spares i Hospitalsenheden Midt skal findes på Regionshospitalet i Silkeborg. Noget af besparelsen skyldes, at hele Hospitalsenden Midt næste år skal spare penge, fordi sidste års store spareplan i Region Midtjylland, ikke gav de ventede besparelser. - Jeg er her for at støtte op om min arbejdsplads og vores sygehus her i byen, jeg bor selv i Silkeborg, siger Birgitte Torp, der er lægesekretær på Regionshospitalet Silkeborg. Formanden for Region Midtjylland Anders Kühnau forstår godt, at borgerne bakker op om det lokale hospital. Han siger dog, at det ikke er Regionsrådet, der står bag alle besparelser Regionshospitalet Silkeborg står overfor. Han håber derimod, at Regionsrådes forhandlinger, der starter tirsdag, kan føre flere penge til Silkeborg.

TVMidtVest.dk
07-10-19

Snart kan de blæse i fløjten i Horsens

Som den første kommune i TV Syd’s område får Horsens en whistleblowerordning. Også Fredericia er på vej med en ordning. Der er delte meninger om det nye værktøj. Socialdemokraterne er ikke vilde med ideen, men borgmesterpartiet er for en gangs skyld i mindretal i byrådet. - Ofte kommer whistleblowerordninger på baggrund af en konkret sag, hvor man ikke lytter til folks bekymringer. Men det er jo ikke tilfældet her i Horsens. Her kan man tale med sin tillidsmand og sin leder, og er man ikke tryg ved det, kan man gå til lokalpolitikere og til pressen - og i sidste ende politiet, siger 2. viceborgmester Andreas Boesen (S). HK’ernes tillidsrepræsentant, Lotte Møller Jensen, er også helst fri for ordningen. - Jeg synes, vi har en åben og tillidsfuld samarbejdskultur, hvor man trygt kan gå til tillidsrepræsentanten eller sin nærmeste leder. Nu får vi så en ordning, som mest er symbolpolitik. Jeg tror ikke, den vil blive brugt ret meget, siger hun. Whistleblowerordninger har været drøftet i en række andre kommuner, men blev senest stemt ned i Varde Byråd i foråret.

TV2 Syd
03-10-19

Whistleblowerordning skal skabe tryghed

I budgetforliget for 2020 har Bornholms Regionskommune afsat 100.000 kroner om året til en såkaldt whistleblowerordning. I Venstre, der har stillet forslaget om en whistleblowerordning, forlyder det, at der har været opbakning hele vejen rundt i kommunalbestyrelsen til indførelsen af whistleblowerordningen. Hos HK Kommunal forstår man dog ikke, hvorfor politikerne er så interesseret i at indføre ordningen. - Jeg synes ikke, det giver mening at indføre endnu et led. I forvejen har vi tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som kan varetage disse opgaver, hvis man ikke vil gå til ledelsen, siger formand for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen. Og hun fortsætter: - Man burde i stedet kigge på kulturen på arbejdspladsen, sådan at det er trygt for medarbejderen at henvende sig, hvis der er noget, de undrer sig over. Så skal man selvfølgelig trygt kunne aflevere sin undren, i tryghed om, at det ikke får nogle konsekvenser, siger Winnie Axelsen.

TV2 Bornholm m.fl.
03-10-19

Vejen til succesfuld samskabelse kræver ledelse

Væksthus for Ledelse giver i ny publikation en oversigt over chefens opgaver og en model for samskabelsesprocessen. Når samskabelse lykkes, kan det føre til store gevinster. Ikke bare økonomisk, men også når det gælder innovation, kvalitet, demokrati, medejerskab og fællesskab. Samskabelse spænder over en mangfoldighed af formål, aktører og metoder, og der findes ikke én fast opskrift på et vellykket projekt. - At samskabe forudsætter, at man som chef er villig til at give slip på kontrollen et stykke af vejen og leve med lidt uforudsigelighed. Chefen skal kridte banen op og fortælle hvilke rammer, der ligger urokkeligt fast, og hvor der er elastik og spillerum til at improvisere. En vigtig del af rammesætningen er en realistisk tidsramme - samskabelse tager ofte længere tid end forventet, fortæller Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næstformand i Væksthus for Ledelse.

KL.dk m.fl.
03-10-19

Fagforeninger: Hæv kommuneskatten og red velfærden

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Mona Striib, formand FOA, Anders Bondo Christensen, formand Danmarks Lærerforening m.fl. Vores overordnede anbefaling er: Skrot skattestoppet (og det skrå skatteloft) og giv kommunerne lov til at løfte velfærden mod at opkræve lidt højere kommuneskat. Det vil kunne skaffe den nødvendige finansiering til at sikre en tidssvarende velfærd – og det vil samtidig give kommunerne mere frihed til at styre deres økonomi i forhold til lokale behov og ønsker. AE-rådet viste i sommer, at antal ansatte og antal arbejdstimer i den offentlige sektor pr borger er faldet siden 2009. Hvis den offentlige service fortsætter med at blive udvandet i forhold til de private forbrugsmuligheder, er risikoen, at de bedrestillede fravælger de offentlige tilbud til fordel for private løsninger. De dårligst stillede har ikke den mulighed – og i yderste konsekvens får vi undermineret opbakningen til velfærdsmodellen. Politikerne bør droppe berøringsangsten for skatteforhøjelser. Derudover anbefaler vi en afskaffelse af skattestoppet og det skrå skatteloft. Modellen giver kommunerne et større frirum til at styre lokalt med respekt for det kommunale selvstyre.

Altinget.dk m.fl.
01-10-19

70 år. Ole Berg Rasmussen

Administrerende direktør, Ole Berg Rasmussen, var oprindelig kommunalt ansat - fra 1966 til 1976 i Lyngby-Tårbæk og Karlebo kommuner. Her var den primære beskæftigelse administration af børneinstitutioner. Fra 1976 til 1990 var fødselaren ansat og politisk valgt i HK Danmark. Han begyndte som faglig sekretær i den kommunale sektor. Fra 1979 var han valgt som forretningsfører og senere forbundssektorformand for HK Kommunal. Samtidig passede han formandsposten for forhandlingsorganisationen for alle kommunalt ansatte i KTO. Fra 1990 og indtil pensioneringen i 2010 var Ole Berg Rasmussen administrerende direktør i Kommunernes Pensionsforsikring A/S, senere Sampension Livsforsikring A/S.

Politiken
27-09-19

Opfordring: Husk SKAT før i skærer på administrationen igen

Klumme af Bodil Otto, formand HK Kommunal. Jeg hører igen og igen politikere beskrive administrationen som et unødvendigt fedtlag og en pengesluger, der ikke bidrager med værdi for hverken borgere eller samfund. Intet kan være mere forkert. For der skal være styr på ydelser, der skal være retssikkerhed i sagsbehandlingen, og den ene hånd skal vide, hvad den anden gør. Jeg kan nævne SKAT som et skræmmeeksempel på, hvad der sker, når man skærer for meget ned på administrationen. De netop overståede økonomiaftaler er bestemt et skridt i den rigtige retning. Men der er også aftalt en omprioritering af ressourcer "fra administration til borgernær velfærd". Og finansminister Wammen talte om, at der skulle skæres på administrationen for at skaffe mere velfærd. Men ræsonnementet bygger på en forkert antagelse om, at der kan skæres på det administrative område, uden at borgerne eller kolleger mærker det. Administration er også direkte borgernær velfærd. Og så er det en rigtig dårlig ide at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper. For opgaverne forsvinder jo ikke, fordi man skærer ned. Husk at en professionel administration er en væsentlig del af et velfungerende velfærdssamfund.

Piopio.dk
26-09-19

HK i millionsatsning: Vores medlemmer føler sig ikke klædt godt nok på

I dag starter lægesekretærer, borgerservicemedarbejdere, it-konsulenter og andre af HK’s medlemmer på ’Fremtidens HK’er’, som foreningen har brugt cirka 5,3 millioner kroner på. Fagforeningen vil de kommende to år sørge for, at i hvert fald 370 medlemmer får en forståelse for, hvordan de kan bruge teknologien i deres arbejde: - Vi har hørt fra vores tillidsrepræsentanter gennem de senere år, at vores medlemmer ikke følte sig godt nok klædt på til den teknologiske udvikling. Vi kunne have krævet af arbejdsgiverne, at de gjorde noget ved det, men så havde det måske taget fem år mere. Det kan vi ikke vente på, siger Bodil Otto, formand for HK Kommunal. Daniel Lamberts Borgen arbejder som systemforvalter i Region Hovedstadens CIMT: - Der er to ting, jeg især håber, at vi vil lære: Hvordan ser udviklingen ud teknologisk set, og hvordan ser arbejdsmarkedet ud i den sammenhæng? Hvordan kan vi eksempelvis bruge Virtual Reality i fremtiden, og vil der overhovedet være brug for lægesekretærer om fem år? Det er en fordel, at det er fagforeningen og ikke min arbejdsgiver, der udbyder det her kursus. Jeg får mulighed for at møde andre faggrupper, end dem jeg taler med til dagligt, siger 37-årige Daniel Lamberts Borgen.

A4 Nu m.fl.
23-09-19

Kommune indfører fire dages arbejdsuge

Fra i dag behøver knap 300 administrativt ansatte ikke tage på arbejde om fredagen, da kommunen indfører en firedages arbejdsuge. Idéen er, at den kortere uge skal gøre kommunen mere fleksibel - både for medarbejdere og borgere. Aftalen betyder konkret, at medarbejderne tre dage om ugen i snit arbejder en halv time ekstra, ligesom at de én dag om ugen arbejder 10 timer. Hvilken må de selv bestemme. Timerne vil ligge mellem klokken 07.00 og 19.00. Derudover ligger to timers kompetenceudvikling hver uge. Tiltaget er som udgangspunkt frivilligt og gælder til at starte med kun for HK'ere i det administrative. 292 ud af 300 har sagt ja til ordningen. I HK Kommunal vil formand, Bodil Otto, følge ordningen tæt.

TV2
16-09-19

Jubilar kerer sig om kollegernes ve og vel

Lene Rasmussen, sagsbehandler i Borgerservice, fællestillidsrepræsentant og medlem af Hoved-MED, har 40 års jubilæum hos kommunen. Hun begyndte som elev ved Skatteforvaltningen i den daværende Tjele Kommune 1. august 1979. Efter elevtiden blev hun fastansat og arbejdede der i godt 25 år. Undervejs tog hun blandt andet den daværende kommunomuddannelse og derefter diplomuddannelse som skatterevisor. I den nye Viborg Kommune kom Lene Rasmussen til at arbejde med boligstøtte i Borgerservice. Hun brænder stadig for arbejdet som fællestillidsrepræsentant og er medlem af Hoved-MED. På spørgsmålet om, hvorfor hun gør det og har gjort det i så mange år, er svaret helt enkelt: -Det er i bund og grund, fordi jeg gerne vil MED-indflydelsen og MED-inddragelsen og dermed også et MEDansvar for, hvordan udviklingen og vilkårene er for os alle i kommunen, siger Lene Rasmussen.

Viborg Stifts Folkeblad m.fl.
10-09-19

HK: Økonomiaftale skubber kommunal velfærd i den rigtige retning

Der er håb om et skridt i den rigtige retning for den kommunale velfærd efter den økonomiaftale, som regeringen har indgået med Kommuners Landsforening. Det vurderer HK Kommunals formand Bodil Otto, der dog fortsat er bekymret for, at nogle kommuner vil være nødsaget til sparerunder også næste år. - Jeg anerkender, at man ikke kan løse alle problemer på en gang. Og aftalen er fornuftig og peger generelt i den rigtige retning. Men jeg forudser, at vi alligevel desværre vil se sparerunder i flere kommuner i 2020. Det skyldes, at mange kommuner er så udsultede efter mange år med udhuling af økonomien, siger Bodil Otto. - Jeg kan også konstatere, at kommunerne skal effektivisere for 500 millioner kroner årligt. Her opfordrer jeg til, at kommunerne lytter til de medarbejdere, der sidder med opgaverne. Vi har set mange eksempler på, at kommuner har fyret dygtige administrative medarbejdere, hvorefter opgaverne blot er blevet væltet over på andre faggrupper, som så har fået mindre tid til undervisning eller pleje af børn, ældre og handicappede. Det er en elendig løsning for alle, siger Bodil Otto.

Ritzau m.fl.
06-09-19

Fagforbund med krav til regeringen: Drop effektiviseringsbidraget

Det vil betyde ringere service for landets borgere og dårligere arbejdsforhold for de ansatte, hvis regeringen ikke dropper det såkaldte effektiviseringsbidrag for landets kommuner. Sådan lyder budskabet nu fra fem af landets fagforbund i den absolutte slutfase af de årlige milliardforhandlinger mellem staten og kommunerne. Det udskældte bidrag tvinger hvert år kommunerne til at finde effektiviseringer for en milliard kroner, og ifølge Mona Striib, forbundsformand i FOA, har sparekniven nu skåret helt ind til det kommunale ben. Bag opråbet til regeringen står også Danmarks Lærerforening, BUPL og HK Kommunal.

Ritzau, A4, Piopio.dk m.fl.
03-09-19

Nye tider, nye håb

Debatindlæg af Line Endrup, bestyrelsesmedlem i HK Kommunal Sjælland og næstformand i DL Sjælland. ’Nye tider, nye håb - der er godt nyt om de nye tider’. Sådan synger Michael Falch i en gammel sang. Vi har været gennem en voldsom sparerunde i Region Sjælland i efteråret, som gjorde det svært at bevare optimismen og arbejdsglæden. Især lægesekretærerne stod for skud. Tæt ved 50 kolleger blev fyret, og næsten 40 ubesatte stillinger forsvandt. Ledelsen troede, at administrativt personale nemt kunne undværes. De forstod ikke, at vi har stor værdi for patienternes udredning og behandling for deres samlede forløb. Vi har også taget afsked med dygtige og dedikerede lægesekretærer, som ikke længere ville stå model til det pressede arbejdsmiljø. Med en ny ledelse fornemmer jeg nu en åbenhed og et oprigtigt ønske om at få genskabt det gode arbejdsmiljø. Men hvis fremtiden reelt skal se lysere ud, skal det offentlige sundhedsvæsen tilføres de midler, der kræves for at drive et hospitalsvæsen i topklasse. Vi skal have ressourcerne til at kunne levere varen. Jeg tror på, at ’der er godt nyt om de nye tider’.

Lolland-Falsters Folketidende, Dagbladet Roskilde m.fl.
02-09-19

Digitaliseringen fortjener markant politisk fokus

Debatindlæg af Mads Samsing, Næstformand fra HK Kommunal, og Peter Raben, Næstformand fra HK Stat. Når borgeren møder det offentlige – digitale - system, er det ofte i en presset situation. Derfor har vi i Danmark en lov, der siger, at myndighederne skal vejlede borgeren. Men den vejledning er ofte det første, der ofres ved digitaliseringen. Eksempelvis har Udbetaling Danmark ikke den samme vejledningspligt til at yde helhedsorienteret vejledning og rådgivning som øvrige offentlige myndigheder. Netop hjælp og vejledning er helt afgørende for vores retssikkerhed og tillid til systemet. Flere eksperter advarer om, at det halter alvorligt med hjælpen. Politikerne har for eksempel sovet i timen, da de alt for sent opdagede, at en ny lov fra beskæftigelsesministeren ville bane vej for, at algoritmer skal udpege ledige, der er i risiko for at ende i langtidsledighed. Det er et politisk og ikke kun et teknisk anliggende, hvordan it-systemer skrues sammen. Som minimum bør både rets- og beskæftigelsesordførerne ind over det offentliges brug af digitalisering. Derfor bør der ligesom VVM-redegørelser på miljøområdet indføres en obligatorisk vurdering, når sagsbehandling digitaliseres.

Ingeniøren/DigiTech
31-08-19

Formænd: Der skal to milliarder om året til at løfte sundhedsvæsenet

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Helga Schultz, formand for Yngre Læger m.fl. Regeringen har meldt ud, at man vil øge de regionale budgetter, så de følger det demografiske træk med én milliarder kroner, men det vil desværre ikke ændre noget på hverdagen for hverken patienter eller personale. Virkeligheden er, at vi står med et underfinansieret sundhedsvæsen. Det er desuden uholdbart at skære i administrationen, for eksempel på lægesekretærerne, for de administrative opgaver flyttes bare over på læger og plejepersonalet, som i forvejen har alt for lidt tid til patienterne. Hvis vi skal levere den kvalitet, som danskerne retmæssigt forventer, skal der tilføres flere ressourcer. Stigende udgifter til medicin og nye behandlingsformer æder en større og større del af budgettet på sygehusene. Grænsen for, hvor meget hurtigere personalet kan løbe, er allerede overskredet, og vi opfordrer derfor regeringen til at investere ikke én, men to milliarder kroner mere om året. Det er afgørende, at vi præsenteres for en aftale for næste års budget, som indeholder et løft af niveauet i sundhedsvæsenet her og nu.

Altinget.dk
30-08-19

Stop symbolpolitikken og styrk velfærden

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. Ved første forhandlingsmøde om økonomien for kommuner og regioner lovede finansministeren øget fokus på velfærd. Men han hoppede også direkte tilbage i den borgerlige regerings retorik: Vi skal have flere penge ud i frontlinjen ved at spare på administrationen, lød det. Jeg - og mine øvrige kolleger i HK - har sagt det mange gange før: Man styrker ikke velfærden ved at spare bevidstløst på administrationen - altså lægesekretærer, skolesekretærer, socialformidlere m.fl. Hvis den administrative kollega er væk, forsvinder opgaverne ikke. De administrative opgaver skal i stedet løses af sygeplejersker, læger, lærere, sosu-assistenter med flere, som dermed får mindre tid til borgerne. Det er ikke effektiv udnyttelse. Heldigvis er der er håb endnu. På Christiansborg skal politikerne have respekt for alle fagligheder i den offentlige sektor. Og vores lokalpolitikere skal ikke lade sig forblænde af symbolpolitik, der giver køb på fagligheder. Jeg vil fortsat følge forhandlingerne med spænding for at se, hvilken vej regeringen vælger - styrkelse af velfærden eller symbolpolitik.

Lolland-Falsters Folketidende, Dagbladet Roskilde m.fl.
28-08-19

Fratrådt socialdirektør forlader stillingen med 2,37 millioner kr.

Efter 22 år i direktørstolen i Kolding Kommunes socialforvaltning er Lars Rasmussen nu gået ud ad døren for sidste gang med en fratrædelsesaftale, som sikrer ham en økonomisk kompensation på 2.370.500 kroner. Aftalen følger de paragraffer og regler, som funktionærloven og rammeaftalen om kontraktansatte af chefer mellem Kommunernes Landsforening og blandt andre Lars Rasmussens fagforening HK foreskriver. Den er indgået som følge af, at en revisionsrapport for nylig afslørede, at socialforvaltningens tidligere økonomichef, som nu er fritaget for tjeneste, forsøgte at skjule et stort overforbrug i forhold til det, der var afsat penge til på 2018-budgettet.

JydskeVestkysten, Vejle Amts Folkeblad m.fl.
28-08-19

HK-tillidsmand mener, at de nye rygeregler er formynderiske

Når det nye rygeforbud træder i kraft i Ærø Kommune den 1. marts 2020, skal Jesper Rosenbeck, der er it-koordinator, databeskyttelsesrådgiver og tillidsmand for HK'erne i Ærø Kommune, efterlade sin e-cigaret derhjemme. Fra den dag må han og hans kollegaer nemlig ikke ryge i arbejdstiden, og det, mener Jesper Rosenbeck, er forkert. - Vi har en decentral styring i kommunen, og derfor er det forkert, at vi nu skal have et fælles sæt rygeregler. Jeg havde meget hellere set, at de forskellige medarbejderudvalg havde lavet deres egne rygeregler, siger han. Han mener, at de nye rygeregler er formynderiske. - Så længe at det er lovligt at ryge i Danmark, så mener jeg ikke, at kommunen kan blande sig i, hvad folk laver i deres pauser. Det er selvfølgelig i orden, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden, men jeg mener ikke, at kommunen kan blande sig i, hvad de laver i for eksempel deres frokostpause. Om jeg vil spise, ryge eller drikke cola i min frokostpause, må være min egen sag, siger han.

Fyens Stiftstidende, Fyens Amts Avis m.fl.
23-08-19

HK: Velfærd forudsætter professionel administration

- De administrative opgaver forsvinder jo ikke, bare fordi man sparer på administrationen. Sådan siger HK Kommunals formand, Bodil Otto, om finansminister Nikolai Wammens (S) udmelding om, at der skal bruges færre penge på administration i såvel kommuner som regioner. Finansministerens budskab kommer i kølvandet på de netop påbegyndte forhandlinger om det kommende års økonomi i kommuner og regioner. Men Wammens regnestykke holder ifølge Bodil Otto på ingen måde vand. - Hvis de administrative medarbejdere forsvinder, så betyder det jo bare, at lærere, pædagoger, læger og alle de andre faggrupper sidder tilbage med en opgave, der tager kostbar tid fra det, de er sat i verden for - fra deres kerneopgave. Det får man bestemt ikke mere borgernær velfærd af. Tværtimod, lyder det fra HK Kommunals formand. Bodil Otto peger på en række undersøgelser, der samstemmende viser, at alt for mange offentligt ansatte har fået så meget administrativt arbejde, at det går ud over deres faglighed. - Wammen bør lytte til de ansatte, der til dagligt servicerer borgerne, fremfor bare at trække administrationskortet, siger Bodil Otto.

Ritzau, Herning Folkeblad m.fl.

21-08-19

Artiklen er opdateret 11. november 2019