Sampension vil gerne kende kundernes holdning til bæredygtige og ansvarlige investeringer. Derfor gennemfører pensionsselskabet i de kommende uger en ny stor undersøgelse af kunder og medlemmers holdning til en række spørgsmål om emnet. Det er 2 år siden, en lignende undersøgelse blev gennemført.

- Klima, aktivt ejerskab og skattetransparens er meget vigtige temaer, når vi i Sampension taler om ansvarlige investeringer. For et par år siden spurgte vi kunder og medlemmer om deres holdning i en række spørgsmål om ansvarlige investeringer. Emnet er i den grad kommet på dagsordenen siden, og det bliver interessant at læse besvarelserne, siger Søren P. Espersen, HR- og kommunikationsdirektør i Sampension.

Undersøgelsen gennemføres af Epinion, som sender et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af kunder i Sampension og medlemmer af Arkitekternes Pensionskasse, ISP Pension og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Hvis du har lyst til at give din mening til kende i sammenhænge som denne, har Sampension brug for din mailadresse. Den kan du give til Sampension, hvor du også kan læse mere om, hvad den bliver brugt til.

Sammenfald med HK Stat-undersøgelse 

HK Statbladets redaktion har netop afsluttet en spørgeundersøgelse, hvor nogle af spørgsmålene også handlede om pension og holdning til investeringer. Hvis du er en af de 4.000 tilfældigt udvalgte HK Stat-medlemmer, der modtog denne, vil du muligvis opleve at skulle forholde dig til emnet pension og investering igen. Det skyldes, at de to undersøgelser er planlagt uafhængigt af hinanden.