Af Karla Schack

En udviklingsplan er et rigtigt godt værktøj til at sikre, at du har de rette kompetencer og dermed står stærkere på arbejdsmarkedet. Så derfor kan det kun gå for langsomt med at få én.

Anbefalingen kommer fra uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunal, Nicoline Lind-Holm Kuhnt, på baggrund af en undersøgelse fra HK Kommunal, som viser, at brugen af udviklingsplaner er faldet med knapt 10 procentpoint over to år. Samlet set betyder det, at kun 56 procent af HK Kommunals medlemmer har en plan. Og det til trods for, at de ifølge overenskomsten fra 2005 har ret til en skriftlig udviklingsplan.

- Udviklingsplanen er ikke bare et redskab, som skal sikre kompetenceudvikling nu og her, den kan også bruges til at se lidt længere frem i tiden. Dermed en den en strategisk brik i et kompetenceudviklingsforløb, hvor man sætter ambitioner for den enkelte medarbejders kompetencer, som gerne skal være i et samspil med kommunens eller regionens målsætninger, siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt, der påpeger, at det også er godt at have udviklingsplanen på skrift i tilfælde af, at ens chef vælger at stoppe:

- Så har man mulighed for at vise en ny chef, at der rent faktisk er aftale, siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Nå i mål ved at være konkret

Hun anbefaler endvidere, at gøre planen så konkret som muligt, da det øger muligheden for, at de aftalte mål bliver realiseret samtidig med, at det gavner både dig og din arbejdsplads.

- Ved at nedskrive hvem, der er ansvarlig for hvad, hvilke kompetencer, der skal opnås, og hvornår det skal ske, kan man sikre, at man når i mål, siger HK Kommunals uddannelsespolitiske konsulent.

Gå til din tillidsrepræsentant

Nicoline Lind-Holm Kuhnt anbefaler, at du går til din tillidsrepræsentant, hvis du ikke har en udviklingsplan, men gerne vil have en.

- Tillidsrepræsentanten kan sammen med lederen danne sig overblik over, hvor mange på arbejdspladsen, der mangler en udviklingsplan, og derefter få sat skub i processen, så alle får en skriftlig plan. Det er også en mulighed af lave planen i forbindelse med MUS-samtalen, siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Det er en udviklingsplan

En udviklingsplan er en skriftlig aftale til at notere sine mål og læringsbehov. Det er en nyttig metode til at reflektere over hvilke færdigheder, kvaliteter og aktiviteter, man skal udvikle for at opnå sine mål i forbindelse med uddannelse og arbejde. Som HK’er har du via overenskomsten fra 2005 ret til at få en skriftlig udviklingsplan af din arbejdsgiver.